คาถาบูชา ศาลพระภูมิ องค์เทพ พญานาค ราหู ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

คาถาบูชา ศาลพระภูมิ องค์เทพ พญานาค ราหู ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

คาถาบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ให้ถูกต้องตามหลัก พิธีกรรม

จำนวนของการจุดธูปบูชา เทียน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้า พญานาค หรือการ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก เป็นสิ่งที่ทุกๆ ท่านเคยสังสัย และอาจจะ กำลังค้นหาข้อมูล ที่ถูกหลักว่า การจุดธูปบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการจุดธูปบูชา ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ในวันนี้ ผมจึงได้นำข้อมูลในการ จุดธูปบูชา ในจำนวน ที่ถูกต้องตามหลัก พิธีกรรม มานำเสนอ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
เพิ่มเพื่อน

จำนวนของธูปในการ จุดธูปบูชา ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้า หรือ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

 • การจุดธูปบูชา : จำนวน  1 ดอก  เป็น การจุดไหว้ เจ้าที่เจ้าทาง ผี บ้าน ผี เรือน หรือ วิญญาณสัมภเวสี
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน  2 ดอก เป็น การจุดในการ บนบานศาลกล่าว เจ้าที่ เจ้าทาง ผี บ้าน ผี เรือน หรือ วิญญาณสัมภเวสี
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน  3 ดอก เป็น การจุดธูปบูชาในการ ถวายสักการะบูชา พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 4 ดอก เป็น การจุดเพื่อบูชา ธาตุทั้งสี่ และ ขันธ์ทั้งห้า ในการทำพิธีกรรม สวดเสริมโชคชะตาราศี
 • การจุดธูปบูชา  : จำนวน 5 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพ่อ คุณแม่ และ พระคุณครูบาอาจารย์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 6 ดอก เป็น การจุดธูปบูชา เพื่อ พิธีกรรม สวดเสริมดวงชะตา ตามกำลังดาว ของพระอาทิตย์ และ คนที่เกิดในวันอาทิตย์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 7 ดอก เป็น การจุดเพื่อบูชา ดวงวิญญาณ ใน ศาลเจ้าพ่อ หรือ ศาลเจ้าแม่ และ บูชาครูบาอาจารย์ ที่เสียชีวิตไปแล้ว
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 8 ดอก เป็น จุดธูปบูชา สำหรับ พิธีกรรม ในการสวดเสริมดวงชะตา ตามกำลังดาวของ ดาวพระอังคาร สำหรับคนที่เกิด ในวันอังคาร
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 9 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ์ รวมทั้ง พระภูมิเจ้าที่ เจ้าภูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขา รวมทั้งรุกขเทวดา และ ศาลเทพเจ้าต่างๆ
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 10 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อ พิธีสวดบูชาไฟ ในพิธี ทางพราหมณ์ และ ในพิธีกรรม การสวดเสริมโชคชะตา ของคนที่เกิด ในวันเสาร์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 11 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา เทวดา หรือนางฟ้า ที่ไม่ได้สถิตอยู่ใน ชั้นพรหม
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 12 ดอก เป็น การจุดธูป ในการบูชา กำลังดาวของ องค์พระราหู และ พิธีกรรมสวด เสริมโชคชะตา ของคนที่ เกิดในวันพุธกลางคืน หรือ คนที่โดน พระราหู เข้ามาทับ หรือ เล็งดวงชะตา ตามเวลาเกิด
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 14 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา รูปปั้นของพระสงฆ์ หรือรูปปั้นเกจิ และ รูปปั้น ของครูบาอาจารย์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 15 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา พญานาค ทั้ง 15 ชั้นดิน และ พิธีกรรมการ สวดบูชาโชคชะตา ของ ผู้ที่เกิด ในวันจันทร์
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 16 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา องค์เทพชั้นสูง พระพรหม ทั้ง 16 สวรรค์ชั้นฟ้า และ เป็นการอัญเชิญ เหล่าเทวดา มาร่วมในการ ประกอบ พิธีกรรม ตั้งศาล
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 19 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา องค์เทวดาทั้งใน 10 ทิศ เพื่อทำการสักการะ และ ขออัญเชิญมาร่วม ในการประกอบ พิธีกรรม ปลุกเสกวัตถุมงคล
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 21 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา พระคุณของบิดา พระคุณของมารดา และ เป็นการจุดบูชา พระแม่ธรณี
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 32 ดอก เป็น การจุดธูปบูชาในพิธีการ สวดชุมนุมเหล่าเทวดาทั้ง 4 ทิศ และการไหว้บูชาองค์เทพทั้ง 16 ชั้น และไหว้บูชา พญานาคทั้ง 15 ตระกูล
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 39 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา คุณพระแม่โพสพ เพื่อระลึกถึงคุณ และ เป็นการขอพรในการ ปลูกข้าว และ พืชผลไม้ ต่างๆ
 • การจุดธูปบูชา : จำนวน 108 ดอก เป็น การจุดธูปเพื่อบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงสุดทั่วทั้ง โลกทุก สวรรค์ชั้นฟ้า และ ชั้นดิน

คาถาไหว้เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ พรหม ศาลพระภูมิ

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

นะโมตัสสะ ภัคคะวะโต สัมมา สัมพุทธะสะ

มุณีเทวา มุณีนาคา มุณีภูตา
มุณีภูมิมา มุณีเมขลา กุนุอิสี สวาโหม สว่าง เบิกทาง

อิติ อะระหัง ทิพภะจักขุง อุปปะปาทิยานัง พุทธัง นิมิตตัง ธัมมัง นิมิตตัง สังฆัง นิมิตตัง อุปปันณังโหติ

พระพุทธะบังเกิด พระธัมมะบังเกิด พระสังฆะบังเกิด องค์เทพเทวาเจ้าทั้งหลาย องค์ประเสริฐ

เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าภูเจ้าผา เจ้าป่าเจ้าเขา องค์ประเสริฐ

ลูกขออัญเชิญ บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย องค์พระพรหม ทั้ง สิบหก ชั้นฟ้า พญานาคราชทั้ง สิบห้า ชั้นดิน

เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าภู เจ้าผา เจ้าป่า เจ้าเขา ทรงประทานพรให้ ข้าพเจ้า มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในการประกอบการต่างๆ ด้วยเทอญฯ
สำหรับข้อมูลของการ จุดธูปบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้า และการจุดธูป ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ที่ผมได้นำเสนอมา ในบทความนี้ ผมหวังว่าอาจจะ เป็นคุณประโยชน์ ของทุกๆ ท่าน ที่กำลังค้นหาข้อมูล ในการจุดธูปเพื่อบูชา ในพิธีการการบูชาต่างๆ แต่ท่านควรพึงระลึกไว้เสมอว่า ในการจุดธูปบูชา หรือ จำนวน ของธูป ที่ใช้จุด เป็นแค่เพียง อมิสะบูชา ภายนอก คือ เป็นการแสดงออก ของการบูชา ด้วยการปฏิบัติ แต่ในสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่มี จิต ที่บูชาคารวะ นั้น สำคํญกว่า จำนวนของธูป ซึ่ง ถ้าหากเราไม่สามารถ จุดธูปได้ครบตามจำนวน ดังที่ข้อมูล ในข้างต้น ท่านก็สามารถ ทำการบูชาได้ โดย แค่เพียง หลับตา ตั้งจิตระลึก เพื่อสื่อถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพบูชา ก็สามารถ ทำการบูชา ได้โดยไม่ผิดหลัก พิธีกรรม ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap