แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า

แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน เป็นปัญหาที่หลายๆ คน วิตกกังวล ว่า จะมีผลอย่างไร กับ ฮวงจุ้ยบ้าน แล้วยิ่งถ้าเป็นเสาไฟฟ้า ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้า ควรที่จะแก้ไข อย่างไร

การ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อน ว่า เสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้าน มีผลอย่างไรกับ ฮวงจุ้ยบ้าน

เสาไฟฟ้า ถ้าเป็นแค่เสาเฉยๆ ที่ไม่ได้มีหม้อแปลงไฟ ก็จะเป็นตัวเบี่ยง กระแสพลังงาน คล้ายๆ กับ ก้อนหินที่ตั้งอยู่ในทางน้ำไหล เมื่อเวลาน้ำไหลมากระทบ กระแสน้ำก็จะเบี่ยงทิศทาง แต่ถ้าหากก้อนหินนั้น ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านไป ก็จะไหลมารวมกัน และ รวมตัวกันไหลไปในทิศทางเดิม ก้อนหิน ก็จะ เป็นเพียงแค่ตัว ชะลอกระแสน้ำ เท่านั้น และ เมื่อเทียบกับ เสาไฟฟ้า ที่ขวางอยู่ที่ด้านหน้าประตูบ้าน หากเกิน 4 เมตร อากาศเมื่อไหลผ่านเสาไฟฟ้า ก็จะรวมตัวไหลเข้าสู่ ประตูบ้านในทิศทางเดิม แต่ถ้าอยู่ใกล้กว่านั้น จะต้องนำ เสาไฟฟ้า มาพิจารณาด้วย

แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเสาไฟฟ้า ถ้ามีหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งอยู่ด้วย ถ้าอยู่ในตำแหน่งประตูหน้าบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร หรือ อยู่ใกล้ระเบียงของ คอนโดมิเนียม จะส่งผลต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยร้านอาหาร หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ต่างๆ ทั้งในด้านดี และ ด้านร้าย ขึ้นอยู่กับ องศาการไหลเข้าของ อากาศ ที่ไหลเข้าสู่ประตู ด้านหน้า หากในกรณีนี้ เราจะต้องทำการ วัดองศา เพื่อคำนวณ ว่า องศาที่วัดได้ จะ ดี หรือ ร้าย ประการใด ถ้าหากเป็นองศาที่ร้าย ให้ทำการ ปรับเปลี่ยน องศา การไหลเข้าของอากาศ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

สำหรับการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ถ้าหากจะทำให้ถูกต้อง ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดยที่เราไม่มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย เลย อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเรา ดังนั้นผมจึงให้เน้นไปที่ การจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน โดยอ่านได้ใน บทความ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ที่ดี เปิดแล้วมีโชคลาภ ไหลเข้าตลอด ที่ผมได้เคยเขียนไว้ เพื่อรับพลังงานจากทิศ ต่างๆ ที่บ้านของเราหันไป เพราะอย่างน้อยๆ เราก็สามารถปรับ พลังงานที่ร้าย ให้กลายเป็น พลังงานที่ดี เพื่อไหลสู่ตัวบ้านของเรา

การ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน โดยการใช้หลักการ รับพลังงาน ประจำทิศต่าง ๆ โดย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ทิศ คือ

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศเหนือ
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศเหนือ โดย ใช้ประตูสีฟ้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการแก้ ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันออก
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ยประตู ที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตู หน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศใต้
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้
โดย ใช้ประตู สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำตาล เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงใต้
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ย เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันตก
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน ที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ส่วนการ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้า หน้าบ้าน หรือ หน้าร้าน โดย การติดตั้ง กระจกแปดเหลี่ยม การติดตั้งกระจกเว้า หรือ กระจกนูน สำหรับศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เป็นแค่เพียง การปรับความรู้สึกทางจิตใจ เท่านั้น ดังนั้น การ แก้ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน หากเราจะใช้วิธีการ หรือ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ใดๆ ก็แล้วแต่ หากทำแล้วเกิดความสบายใจ ก็ให้ยึดถือในสิ่งนั้น โดย พิจารณาด้วยหลัก เหตุ และ ผล และ อย่าลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายเรา และ สมาชิกภายในครอบครัว ที่ผมเน้นย้ำมาตลอดว่า พลังฮวงจุ้ย จะมีผลต่อร่างกายมนุษย์เสมอ เมื่อสุขภาพดีขึ้น โชคลาภ หน้าที่การงาน และ ความสุข ก็จะดีขึ้นตามมาเองครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.