แก้ฮวงจุ้ยบ้าน

วิธีการ แก้ฮวงจุ้ยบ้าน คอนโด ให้ถูกหลักด้วยตัวเองโดย อ.ศาสตรา พีระมาน

การแก้ฮวงจุ้ยบ้าน หรือคอนโด ตามหลักปัญจธาตุ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ย หรือผู้ที่กำลังศึกษาด้วยตนเอง ก็สามารถประสบความสำเร็จได้

แก้ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ คอนโด ให้ถูกต้องตาม หลัก ปัญจธาตุ มีเทคนิคอย่างไรบ้าง

การจัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่อง ฮวงจุ้ย หรือ คนที่พยายามศึกษา หรือ ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทีมีให้อ่าน ฟรี ตามเว็บไซต์ต่างๆ มีทั้งทำการ จัดฮวงจุ้ย ไปแล้วประสบความสำเร็จ หรือ ไม่เกิดผลใดๆ แต่กลับแย่ลงยิ่งกว่าเดิม เพราะเรายังไม่เข้าใจระบบของ ฮวงจุ้ย อย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ค้นคว้ามานำไป จัดฮวงจุ้ย ให้เกิดผลที่ดีได้ เนื่องจากหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ได้แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด และ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ซึ่งแหล่ง ความรู้ ที่หาอ่านตาม เว็บไซต์ หรือ เพจ ต่างๆ ที่ให้ทิศทางโชคลาภ ประจำปี หรือ ทิศทางโชคลาภ ประจำเดือน เพื่อกระตุ้นโชคลาภ หรือ ให้ห้อย หรือ ติดตั้งวัสดุต่างๆ เพื่อกระตุ้นโชค ในแต่ละปี หรือ แต่ละเดือนนั้น สามารถใช้ได้เฉพาะ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ที่เป็นตัวอาคารที่ไม่มีฝาผนังกั้น และ ไม่มีประตูปิด เปิด เพื่อกักเก้บพลังงาน ฮวงจุ้ย

ส่วนใน ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด เมื่อเรานำวิธีการเหล่านั้นมาใช้ จึงไม่เกิดผลที่ดีตามที่ต้องการ นอกจาก บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม บางแห่งที่ต้องการการกระตุ้น ธาตุ ในตำแหน่งนั้นพอดี ถึงได้เกิดผลที่ดี ในการ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถ้าจะทำการ แก้ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด นั้นจะต้องทำการ วัดองศาของตัวอาคาร ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องส่ององศา แล้วนำค่า องศา ที่วัดได้ มาทำการคำนวณด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จึงสามารถจะนำ ธาตุต่างๆ มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ได้ เพราะในการคำนวณนี้ ยังสามารถทำให้เราทราบได้ว่า ส่วนใดต้องการกำหนดให้เป็น ตำแหน่งของห้องต่างๆ ส่วนใดต้องการให้มีหน้าต่าง หรือ ส่วนไหนของตัวบ้าน ที่ต้อการให้มีแสงสว่าง มากกว่าส่วนใดบ้าง

ที่ผมกล่าวมาข้างต้น ถ้าจะทำการแก้ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ให้ถูกต้องตามสาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อย่างสมบูรณ์แบบ จะต้องทำการออก แบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตั้งแต่ตอนต้น แต่สำหรับ บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่ถูกออกแบบาตั้งแต่ตอนต้น จะสามารถ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ได้อย่างไร และ ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่อง ฮวงจุ้ย เลย จะสามารถ จัดฮวงจุ้ย ให้ถูกต้อง ได้อย่างไร

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การ จัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ การ จัดฮวงจุ้ยคอนโด ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นคืออะไร การ จัดฮวงจุ้ย ก็คือการจัดการ ทิศทางการไหลเข้าของอากาศ สู่ตัวบ้าน หรือ ห้องพัก ในองศาท่ีดีตาม องศาของแกนแม่เหล็กโลก และ ทำการกำหนด ธาตุต่างๆ ที่จะนำมาปรับสมดุลธาตุ ในแต่ละลิ่มทิศของ ตัวบ้าน หรือ ห้องพัก ของเรา โดยสามารถเข่าไปอ่านได้ในบทความ เข็มทิศฮวงจุ้ย และ การวัดองศาบ้าน ด้วย โประแกรม Google Earth แล้วส่งค่า องศาของตัวบ้าน ที่วัดได้มาสอบถามได้ที่แฟนเพจ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน หรือ สำหรับท่านที่ไม่สามารถ วัดองศาของ ตัวบ้าน หรือ ห้องพัก ได้เลย ผมจึงขอนำเสนอ วิธีการ จัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ จัดฮวงจุ้ยคอนโด เพื่อการปรับ สมดุลธาตุ และ การกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ย ในแต่ละลิ่มทิศ เพื่อไม่ให้เกิดการ ปะทะกันของธาตุ และ หาตำแหน่งของ ธาตุ ที่ต้องการในแต่ละ ลิ่มทิศ

วิธีการ จัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ จัดฮวงจุ้ยคอนโด ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

อันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่ม จัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ จัดฮวงจุ้ยคอนโด ให้เราทำการสังเกตุดูว่า ในตำแหน่งไหนของ ตัวบ้าน หรือ ห้องพัก ของเราที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอยู่เป็นประจำ หรือ ตำแหน่งที่มี ตู้เลี้ยงปลา แล้วปลาตายอยู่เป็นประจำ ให้บันทึกไว้ว่าตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งที่เสื่อมในวงจร ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ของเรา
ให้สังเกตุสุขภาพของ ทุกๆ คนที่อาศัยอยู้ใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ว่ามีใครที่มีสุขภาพที่เสื่อมโทรม เช่น ระบบขับถ่ายที่ไม่ปกติ ปวดหลัง ปวดบ่า หรือ ปวดหัว อยู่เป็นประจำ ก่อนที่จะทำการ จัดฮวงจุ้ย เพื่อที่จะใช้เป็นตัววัดในการทดสอบว่า เมื่อทำการ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ไปแล้ว เกิดผลที่ดีขึ้น หรือ ผลที่แย่ลง ใน การจัดฮวงจุ้ย
เริ่มต้นสำรวจทุกๆ ห้องต่างๆ ของ บ้าน หรือ ห้องพัก ว่ามีส่วนใดที่มี วงจรธาตุที่ทำลายกัน โดยแบ่งเป็นโทนสี หรือ วัสดุต่างๆ ดังต่อไปนี้

วงจรของ ธาตุที่ทำลายกัน ตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

โทนสีของ ธาตุไฟ ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุทอง เช่น ห้องที่ทาสีด้วย สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม แต่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็น ธาตุทอง เราสามารถปรับ ฮวงจุ้ย ได้ด้วยการ ปูพรม หรือ ใช้รูปภาพที่มีโทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุดิน หรือ ใช้ของประดับที่ทำจาก ดินเผา มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในมุมมบ้านที่มีการปะทะกันของ ธาตุ ในกรณีนี้
โทนสีของ ธาตุดิน ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุน้ำ เช่น ห้องที่ทาสีด้วย สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล แต่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็น สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็น ธาตุน้ำ เราสามารถปรับ ฮวงจุ้ย ได้ด้วยการ ปูพรม หรือ ใช้รูปภาพที่มีโทน สีขาว ที่เป็น ธาตุทอง หรือ ใช้ของประดับที่ทำจาก โลหะมันวาว มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในมุมมบ้านที่มีการปะทะกันของ ธาตุ ในกรณีนี้
โทนสีของ ธาตุทอง ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไม้ เช่น ห้องที่ทาสีด้วย สีขาว หรือ สีครีม แต่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็น สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ เราสามารถปรับ ฮวงจุ้ย ได้ด้วยการ ปูพรม หรือ ใช้รูปภาพที่มีโทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็น ธาตุน้ำ หรือ ใช้ตำแหน่ง น้ำพุ หรือ น้ำตก มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในมุมมบ้านที่มีการปะทะกันของ ธาตุ ในกรณีนี้
โทนสีของ ธาตุน้ำ ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไฟ เช่น ห้องที่ทาสีด้วย สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ แต่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็น สีชมพู สีแดง หรือ สีส้ม ที่เป็น ธาตุไฟ เราสามารถปรับ ฮวงจุ้ย ได้ด้วยการ ปูพรม หรือ ใช้รูปภาพที่มีโทน สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ หรือ ใช้ของประดับที่ทำจาก ไม้ มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในมุมมบ้านที่มีการปะทะกันของ ธาตุ ในกรณีนี้
โทนสีของ ธาตุไม้ ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุดินเช่น ห้องที่ทาสีด้วย สีเขียว แต่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็น สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุดิน เราสามารถปรับ ฮวงจุ้ย ได้ด้วยการ ปูพรม หรือ ใช้รูปภาพที่มีโทน สีชมพู สีแดง หรือ สีส้ม ที่เป็น ธาตุไฟ มา แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในมุมมบ้านที่มีการปะทะกันของ ธาตุ ในกรณีนี้

วิธีการแบ่งองศา บ้านให้เป็น 8 ลิ่มทิศ

วิธีการแบ่งองศาห้องพักใน คอนโดมิเนียม ให้เป็น 8 ลิ่มทิศ

เมื่อเราสำรวจ และ ทำการ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในโทนสีของห้องต่างๆ ที่มีธาตุที่ทำลาย ซึ่งกันและกัน เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ให้เริ่มใช้ ธาตุต่างๆ ในการกระตุ้นพลังงาน ของ ธาตุ ในแต่ละลิ่มทิศ โดยเราต้องทำการแบ่งบ้านของเราออกเป็น 8 ทิศ และ ทดลองวางวัสดุกระตุ้น พลังงานธาตุ ในแต่ละลิ่มทิศ โดยทำการทดลอง ทีละทิศ และ ทีละธาตุ ห้ามทำพร้อมๆ กันทุกธาตุ เพราะจะทำให้เราไม่สามารถ จับความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อร่างกายได้ ซึ่งมีทั้งอยู่หมดอยู่ 5 ธาตุ คือ
ธาตุไฟ เราสามารถใช้ ในการกระตุ้นพลังงาน โชคลาภ การเงิน โดยสามารถใช้ ไฟกระพริบที่เป็นสีแดง เช่น นาฬิกาดิจิตอล ที่มีไฟกระพริบสีแดง ไฟท้ายของรถจักรยาน หรือ โมบายที่เป็นทรงสามเหลี่ยมสีแดง มาวาง หรือ แขวนกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ในลิ่มทิศใดทิศหนึ่ง แล้วให้จับสังเกตุดูร่างกายของเรา และ สมาชิกทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยให้ทดลองวางอยู่ 3 วัน แล้วให้สังเกตุ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลง แล้วให้เปลี่ยนทิศไป ในลิ่มต่างๆ จนค้นพบตำแหน่งที่ดีที่สุด

นาฬิกาดิจิตอล ที่มีไฟกระพริบสีแดง ที่เป็น ธาตุไฟ

โมบายที่เป็นทรงสามเหลี่ยม สีแดง ที่เป็นธาตุไฟ

ธาตุดิน เราสามารถใช้ โมบายที่ทำจาก ดินเผา หรือ โมบายเซรามิก ที่เป็นสีเหลือง หรือ สีน้ำตาล มาแขวนไว้แก้ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ในลิ่มทิศใดทิศหนึ่ง แล้วให้จับสังเกตุดูร่างกายของเรา และ สมาชิกทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยให้ทดลองวางอยู่ 3 วัน แล้วให้สังเกตุ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลง แล้วให้เปลี่ยนทิศไป ในลิ่มต่างๆ จนค้นพบตำแหน่งที่ดีที่สุด

โมบายที่ทำจาก ดินเผา ที่เป็น ธาตุดิน

ธาตุทอง เราสามารถใช้ โมบายที่ทำจาก โลหะมันวาว หรือ กระดิ่งลมที่ทำจากโลหะ มาแขวน แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในลิ่มทิศใดทิศหนึ่ง แล้วให้จับสังเกตุดูร่างกายของเรา และ สมาชิกทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยให้ทดลองวางอยู่ 3 วัน แล้วให้สังเกตุ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลง แล้วให้เปลี่ยนทิศไป ในลิ่มต่างๆ จนค้นพบตำแหน่งที่ดีที่สุด

โมบายที่ทำจาก โลหะ ที่เป็น ธาตุทอง

ธาตุน้ำ เราสามารถใช้ น้ำพุ น้ำตก หรือ เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่า มาวางแก้ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ในลิ่มทิศใดทิศหนึ่ง แล้วให้จับสังเกตุดูร่างกายของเรา และ สมาชิกทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยให้ทดลองวางอยู่ 3 วัน แล้วให้สังเกตุ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลง แล้วให้เปลี่ยนทิศไป ในลิ่มต่างๆ จนค้นพบตำแหน่งที่ดีที่สุด

เครื่องพ่นไอน้ำอโรม่า ที่เป็น ธาตุน้ำ

ธาตุไม้ เราสามารถใช้ โมบายที่ทำจาก ไม้ หรือ ไซดักปลามงคล มาแขวนไว้ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ในลิ่มทิศใดทิศหนึ่ง แล้วให้จับสังเกตุดูร่างกายของเรา และ สมาชิกทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยให้ทดลองวางอยู่ 3 วัน แล้วให้สังเกตุ ระบบต่างๆ ของร่างกาย ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลง แล้วให้เปลี่ยนทิศไป ในลิ่มต่างๆ จนค้นพบตำแหน่งที่ดีที่สุด

โมบายที่ทำจาก ไม้ ที่เป็น ธาตุไม้

ในการ แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ด้วยการใช้ ธาตุต่างๆ ในการกระตุ้นพลังงาน ให้จดจำไว้ว่า ใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม แต่ละที่ ไม่จำเป็นที่จะต้อง มีครบทั้ง 5 ธาตุ หรือ บางที่อาจจะต้องการ ธาตุ เพิ่มในลิ่มทิศอื่นด้วย ให้พยายามหมั่นสังเกตุ สุขภาพของร่างกาย ด้วยตัวของท่านเอง

สำหรับวิธี แก้ฮวงจุ้ย บ้าน หรือ แก้ฮวงจุ้ยคอนโด ที่ผมได้นำมาเสนอใน บทความนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ จัดฮวงจุ้ย ที่ท่านสามารถนำไปทดลองจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ได้ด้วยตัวของท่านเอง และ ให้หมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของ สุขภาพ ของท่าน และ สามาชิกทุกๆ ท่าน ว่า ดีขึ้น หรือ แย่ลง ในการใช้ ธาตุต่างๆ ในการกระตุ้นพลังงาน จนพบตำแหน่งที่ดีที่สุด หลังจากนั้น สิ่งดีๆ ทั้ง โชคลาภ การงาน การเงิน หรือ ความรัก ก็จะดีขึ้นตามมา เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ จัดฮวงจุ้ยบ้าน หรือ จัดฮวงจุ้ยคอนโด ให้มีแต่ ความสุข ความเจริญ ได้ด้วยตัวของท่านเอง ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.