การใช้ เข็มทิศฮวงจุ้ย และ วิธีการวัดองศา บ้าน คอนโด ด้วย Google Earth

การใช้ เข็มทิศฮวงจุ้ย และ วิธีการวัดองศา บ้าน คอนโด ด้วย Google Earth

เข็มทิศฮวงจุ้ย

เข็มทิศฮวงจุ้ย วิธีการใช้ กล้องวัดองศา และ โปรแกรม Google Earth

เข็มทิศฮวงจุ้ย ถ้าหากใครที่ได้ยินคำๆ นี้ก็จะทำให้นึกถึง แผ่นจานสีแดงๆ ที่มีแผ่นโลหะวงกลมที่มี ตัวอักษรจีน อยู่รอบๆ และ มีเข็มทิศ ฮวงจุ้ย เล็กๆ อยู่ตรงกลาง ที่เรียกกันว่า หล่อแก หรือ Louphan ซึ่งในการออกแบบ จานหมุน ที่เป็น เข็มทิศฮวงจุ้ย ในแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณ เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าต่างๆ ที่วัดได้ แต่สำหรับ คนที่ไม่เคยศึกษา ทางด้านศาสตร์ ฮวงจุ้ย มาเลย หรือ คนที่ไม่มีความรู้ใน ภาษาจีน ก็จะเป็นการยากมากที่จะใช้ เข็มทิศฮวงจุ้ย ในการ วัดองศา
เพิ่มเพื่อน
เข็มทิศฮวงจุ้ย

วันนี้ผมจึงอยากมาแนะนำ ขั้นตอนการวัดองศา ตามหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ โดยใช้ กล้องวัดองศา หรือ โปรแกรม Google Earth มาใช้ในการ วัดองศา สำหรับ ผู้ที่ไม่มีทักษะ ในการวัดองศาด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย โดย ในอันดับแรก เราต้องเริ่มทำความเข้าใจใน หลัก และ วิธีการ ที่เราจะทำการใช้ เข็มทิศฮวงจุ้ย วัดองศา ของ ฮวงจุ้ยอาคาร ต่างๆ ทั้ง ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด

ขั้นตอนการ วัดองศา ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย กล้องวัดองศา หรือ เข็มทิศทหาร

อุปกรณ์ที่สามารถ นำมาใช้ทดแทน เข็มทิศฮวงจุ้ย ในการ วัดองศา

เข็มทิศฮวงจุ้ย

กล้องวัดองศา ที่เป็นกล้องส่องทางไกล ที่มีเข็มทิศ ที่สามารถมองเห้นได้ อยู่ภายในตัวกล้อง

เข็มทิศฮวงจุ้ย

เข็มทิศทหาร ที่สามารถนำมาใช้แทน เข็มทิศ ฮวงจุ้ย ได้เพราะ เป้นเข็มทิศที่มีรูส่องอยู่ด้านล่าง สามารถมองเห็น ค่าของ องศา ที่เราทำการ วัดองศา

โดยในอันดับแรก เราจะต้องรู้หลักการวิเคราะห์ ทิศทางของ ฮวงจุ้ย ในการหาตำแหน่ง ที่จะทำการ วัดองศา บ้านของเราโดย การยืนห่างจาก ตัวบ้านประมาณ 4 เมตร แล้วหาจุดยืนที่สามารถมองเห็น ผนังด้านข้างของตัวบ้าน แต่สำหรับ ทาวน์เฮาส์ หรือ ทาวน์​โฮม ให้เราหาจุดที่เป็น ผนังด้านข้างของ ตัวบ้าน โดยสามารถ วัดองศา ได้ที่ผนังบ้านหลังอื่น ที่อยู่ติดกับซอย แต่ต้องให้เป็นบ้านหลังที่ หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

ฮวงจุ้ยบ้าน

ให้ตรวจสอบว่า ประตูเข้าบ้าน ต้องขนาน กับ ผนังด้านหน้าของตัวบ้าน จึงจะสามารถทำการ วัดองศา จากด้านหน้าของตัวบ้านได้ แต่ถ้าหาก ประตูเข้าบ้าน อยู่ด้านข้างของ ตัวบ้าน ให้ทำการวัดองศา ที่ด้านข้างของตัวบ้านแทน หรือ ให้วัดองศา จากด้านหน้าบ้าน แล้วใช้การ บวก หรือ ลบ 90 องศา ในกรณีที่ ไม่สามารถยืนวัดองศา ที่ด้านข้าง ของตัวบ้านได้ ก็จะได้ ค่าองศา ของ ฮวงจุ้ย ประตู ที่อยู่ด้านข้าง

ฮวงจุ้ยบ้าน

ในการยืน วัดองศา จะต้องถอยให้ห่างจากตัวบ้าน ประมาณ 4 เมตร และ จะต้องตรวจสอบดูว่า ในจุดที่ยืนวัด ไม่มีโลหะมารบกวน ค่าของเข็มทิศ เพื่อความแม่นยำ ในการ วัดองศา

ดูฮวงจุ้ย

หลังจากทำการ วัดองศา ในจุดแรกแล้ว หากเป็นไปได้ ให้ทำการ วัดองศา ที่ผนังด้านข้าง ของตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่า ค่าองศาของ ฮวงจุ้ย อาคาร ที่วัดได้ มีค่าที่ตรงกัน โดย ทำการ วัดองศา เหมือน ใน ครั้งแรก

และถ้าหาก ประตูเข้าบ้าน เป็นประตูที่เอียง โดยไม่ได้ขนานกับ ผนังด้านหน้า ของตัวบ้าน เราจะต้องนำค่าองศา ที่วัดได้มา บวก หรือ ลบ ออก จากมุมที่ ประตูบ้านที่เอียง ไปตามแต่ องศา ของ ประตูบ้าน เราก็จะได้ ค่าองศาของ ทิศทางการไหลเข้า ของอากาศ ซึ่งจะเป็น ค่าองศา ที่เราจะต้องนำมาคำนวณพลังงาน ฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อตรวจสอบว่า องศาการไหลเข้า ของอากาศ ทำมุม กี่องศา ตามแม่เหล็กโลก และ เป็นองศาที่มี โชคลาภ ไหลเข้าประตู หรือ เป็นองศาที่ อับโชค ซึงในการ วัดองศา แบบนี้สามารถนำมาใช้วัดองศา ฮวงจุ้ยอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด

การใช้โปรแกรม Google Earth มาชั้นแทน เข็มทิศฮวงจุ้ย ในการ วัดองศา ของตัวบ้าน

 การวัดองศา ฮวงจุ้ย โดย การใช้ โปรแกรม Google Earth โดย อันดับแรก ให้เข้าไป Download โปรแกรม Google Earth แล้วติดตั้งลงบน คอมพิวเตอร์ ของเรา

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากติดตั้ง โปรแกรม Google Earth แล้วให้เปิดโปรแกรม เพื่อที่จะทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ของเรา

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากนั้นให้ป้อนข้อมูล สถานที่ๆ เป็นที่อยู่ ของเรา ในช่อง SERCH ที่อยู่ด้านบนทางซ้าย เพื่อที่จะทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ด้วยเครื่องมือ วัดองศา ที่อยู่ในโปรแกรม Google Earth

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากที่ โปรแกรม Google Earth ค้นหาจนพบ ตัวบ้าน ของเรา ให้คลิกที่เครื่องมือ ที่เป็นรูปไม้บรรทัด ที่อยู่ด้านบน ของโปรแกรม

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากนั้น ให้ขยายภาพ และ เพื่อทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ยบ้าน  ที่เราได้วิเคราะห์ ทิศด้านหน้าไว้แล้ว ให้เริ่ม วัดองศา โดยการกดเมาส์ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ในการวัด แล้วลากเส้นให้ขนานไปกับ ผนังด้านข้างของตัวบ้าน แล้วอ่านค่า องศา ที่วัดได้

เข็มทิศฮวงจุ้ย

จากค่าที่วัดได้ ให้อ่านค่า องศาจาก Heading เราก็จะได้ค่า องศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ของเรา

ในการวัดค่า องศา ฮวงจุ้ย ของตัวอาคาร ด้วย โปรแกรม Google Earth ค่าที่วัดได้ อาจจะคลาดเคลื่อนจาก การวัดด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องวัดองศา ประมาณ บวกลบ 1-2 องศา ซึ่งการวัดองศา ด้วย กล้องวัดองศา จะมีความแม่นยำกว่า เพื่อนำค่าที่วัดได้ ไปคำนวณด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อใช้ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ของเรา แต่การใช้ โปรแกรม Google earth ในการวัดค่า หากศึกษา และ ฝึกฝน แล้วลองทำการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน แล้วหมั่นสังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายของเรา หรือ สมาชิกที่อาศัยอยู่ภายใน ที่อยู่อาศัย ของเรา ว่า ถ้าทำการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน แล้ว สุขภาพดีขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะตามมา ทั้ง โชคลาภ การงาน และ ความรัก โดย เทคนิคการ จัดฮวงจุ้ย  ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งผมจะค่อยๆ นำเสนอในบทความ ต่อๆ ไป ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL
ขอขอบคุณ Google Earth

sitemap