ฮวงจุ้ย สี ประตูรั้วหน้าบ้าน

การเลือก สี ทาประตูรั้วหน้าบ้าน ตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

การเลือกโทนสี สำหรับทาประตูรั้วหน้าบ้าน ที่หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า ควรใช้หลักอะไรมาเป็นเกณฑ์ ในการเลือกโทนสีที่ถูกหลัก ฮวงจุ้ย เช่น

 • เลือกสีทาประตูรั้วหน้าบ้าน และ รั้วบ้าน ให้ ถูกโฉลกตาม วันเกิด ของเจ้าของบ้าน
 • เลือกโทนสีที่เสริม ธาตุ ประจำตัวของเจ้าของบ้าน

การใช้วันเกิด หรือ ธาตุประจำตัวเจ้าของบ้านมาเป็นตัวกำหนด โทนสี ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะไม่ได้ใช้วิธีการนี้มาเป็นตัวกำหนดเพราะ การจัดฮวงจุ้ย คือ การปรับพลังงานในสถานที่ใด สถานที่หนึ่ง ให้มีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร ด้วยความสมดุล และจะต้องส่งผลที่ดีต่อ ทุก ๆ คนที่อาศัยอยู่ในตัวอาคารนั้น

วันนี้ผมจึงขอนำวิธีการเลือก สี ทาประตูรั้วหน้าบ้าน และ รั้วบ้าน มานำเสนอเพื่อให้ทุก ๆ ท่านสามารถนำไปใช้ในการปรับฮวงจุ้ย ด้วยตัวของท่านเอง ครับ

วิธีการเลือก สี ทาประตู และ รั้วหน้าบ้าน ตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ก่อนที่จะเลือกโทนสีต่าง ๆ เราจะต้องศึกษาการคำนวณระยะห่างของ รั้วหน้าบ้าน กับตัวอาคาร ของเราว่าจะส่งผลอย่างไร ต่อบ้านของเรา การที่จะต้องวัดระยะห่างของรั้วบ้าน กับตัวอาคาร เพราะ การปรับพลังงานด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

 • ฮวงจุ้ยระบบปิด คือ วงจรพลังงานที่อยู่ภายในตัวอาคาร ที่จะต้องมีการวัดองศาของตัวอาคาร เพื่อนำมาคำนวณหาค่าพลังงาน หรือ เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ พลังงานภายในตัวบ้าน
 • ฮวงจุ้ยระบบเปิด คือ พลังงานที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร เช่น รั้วบ้าน บ่อน้ำ

ที่ผมให้วัดระยะความห่าง ก่อนที่จะเลือกโทนสีประตูรั้วบ้าน เพราะถ้าหากรั้วบ้านอยู่ใกล้ตัวอาคารมากเกินไป แล้วเราใช้โทนสีที่ขัดกับพลังงานที่ต้องการของตัวอาคาร ก็จะส่งผลร้ายต่อพลังงานภายในบ้าน ครับ

ระยะห่างของรั้วบ้าน กับ ตัวอาคาร ที่สามารถใช้โทนสีที่รับพลังงานจากทิศต่าง ๆ ได้โดยการใช้ความสูงของ ชั้นที่ 1 ของตัวอาคารมาเป็นเกณฑ์วัดระยะห่างของ ประตูรั้วหน้าบ้าน เช่น

ถ้าหากบ้านสูง 3 ชั้น ความสูงของชั้นที่ 1 มีความสูงจากพื้น ถึง เพดาน 4 เมตร ระยะห่างที่จะทาสีรั้ว เพื่อรับพลังงานประจำทิศต่าง ๆ จะต้องมีระยะห่าง จากตัวอาคาร จนถึงรั้ว 4 เมตรขึ้นไป สีของรั้ว จึงจะไม่ส่งผลต่อพลังงานภายในของตัวอาคาร

สีประตูรั้วหน้าบ้าน เสริมโชคลาภ และการเงิน ในทิศต่าง ๆ

 • บ้านที่หันหน้า ทิศเหนือ ใช้โทน สีเขียว เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศเหนือ
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้โทน สีขาว สีครีม เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันออก ใช้โทน สีแดง สีชมพู สีส้ม สีม่วง เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันออก
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้โทน สีแดง สีชมพู สีส้ม สีม่วง เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • บ้านที่หันหน้า ทิศใต้ ใช้โทน สีน้ำตาล สีเหลือง เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศใต้
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ใช้โทน สีขาว สีครีม เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันตก ใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน สีดำ เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันตก
 • บ้านที่หันหน้า ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน สีดำ เพื่อรับพลังงานประจำ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สำหรับบ้านที่มีระยะห่างของตัวอาคาร กับรั้วหน้าบ้าน ที่ไม่สามารถใช้โทนสีที่รับพลังงานประจำทิศต่าง ๆ ได้ ท่านสามารถใช้โทนสีเทาในการทาสีรั้วบ้าน และ ประตูรั้วได้ ครับ เพราะสีเทา เป็นโทนสีของ ธาตุตัวกลาง ที่ไม่ส่งผลต่อพลังงานภายในตัวบ้าน ครับ

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.