ฮวงจุ้ยโรงงาน

ฮวงจุ้ยโรงงาน ปรับ อย่างไรให้เจริญรุ่งเรือง โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

ฮวงจุ้ยโรงงาน หรือ ฮวงจุ้ยอาคาร โรงผลิต ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ประกอบการ ที่มีทั้งเครื่องจักร และ พนักงาน ที่จะต้องทำงานสัมพันธ์กัน

ฮวงจุ้ยโรงงาน จัดอย่างไร ให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

การที่จะให้การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ หรือ มียอดสั่งผลิต ที่เพิ่มมากขึ้นการ ปรับฮวงจุ้ย ให้ถูกหลัก จึงเป็นส่วนสำคัญ พอ ๆ กับ การตั้ง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ หรือ ศาลตา ยาย เพราะ เจ้าของกิจการ โดยส่วนมากจะมีความเชื่อว่า การ ตั้งศาล เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาคุ้มครอง โรงงาน และ เป็นขวัญกำลังใจของพนักงาน นั้นจะสามารถทำให้ กิจการ หรือ โรงงาน ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และ ประสบความสำเร็จ

แต่เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่น พนักงาน ได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอ หรือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เกิดความเสียหายอยู่ตลอด ก็จะคิดว่าเป็นเพราะ เจ้าที่เจ้าทาง หรือ การ ตั้งศาล ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ที่เป็นมงคล โดยหารู้ไม่ว่า สาเหตุที่กิจการ หรือ โรงงาน ประสบปัญหานั้น อาจจะเป็นเพราะพลังงานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จนส่งผลให้ โรงงาน มีพลังงานที่ไม่ดี เข้ามาหล่อเลี่ยงภายใน ตัวอาคาร โรงงาน จนทำให้ กิจการเกิดปัญหา ทั้งสภาพคล่อง และ ยอดจำนวนการสั่งผลิต ที่ลดลง ดังนั้นในการออกแบบ ตัวอาคารโรงงาน ให้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ส่วนที่สำคัญในการจัด ฮวงจุ้ยโรงงาน

 • องศาองตัวอาคารโรงงาน ที่วัดด้วย เข็มทิศ หรือกล้องวัดองศา
 • ลานพักพลังงาน หรือ ลานกว้างด้านหน้าอาคาร เพื่อเปิดทางให้ลม ไหลเข้าสู่ตัวอาคารได้สะดวก
 • ประตูทางเข้าตัวอาคาร
 • การสร้างวงจรพลังงานภายใน ออฟฟิศ หรือ สำนักงาน
 • ตำแหน่งห้องทำงาน เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหาร
 • การวางตำแหน่งเครื่องจักร เพื่อไม่ให้อยู่ในตำแน่งเสื่อมถอย
 • ไลน์การผลิต ที่ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการความเคลื่อนไหว

ผมจึงขอนำเทคนิค การออกแบบของ โรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd. ที่มีเจ้าของกิจการ เป็นชาว ญี่ปุ่น ได้เชิญผมไปปรึกษา การออกแบบ อาคารโรงงาน ให้ถูก หลักฮวงจุ้ย โดย Mr. Makoto ได้ซื้อโรงงานเก่า ที่ตั้งอยู้ใน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี เพื่อมาทำการ ปรับปรุงใหม่ มาเป็นกรณีศึกษา เกี่ยวกับการปรับ และ ออกแบบโรงงาน

ตัวอาคาร โรงงานเดิม ก่อนทำการปรับปรุงใหม่ ให้ถูกต้องตามหลัก

ขอขอบคุณ Google Earth

 

วัดองศาตัวอาคาร เพื่อนำมาคำนวณหาค่าพลังงาน

 • ทำไมต้องวัดองศาตัวอาคารโรงงาน ก่อนออกแบบฮวงจุ้ย

ในการออกแบบตัวอาคารให้ถูกหลัก จะต้องทำการวัดองศาตัวอาคาร ด้วยเข็มทิศ หรือ กล้องวัดองศา เพื่อจะได้ทราบค่าของพลังงาน ที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารที่กำลังจะออกแบบ หรือ ปรับฮวงจุ้ย 

เมื่อทำการ วัดองศา ด้วยกล้องส่ององศา แล้วนำค่าองศา ที่วัดได้มาคำนวณ จะเห็นได้ว่า ค่าองศา ของตัวอาคารตามทิศทาง ของถนนเที่เข้าสู่ โรงงาน และ ประตูทางเข้าของ อาคารโรงงาน เดิม เป็นทิศทางที่มีแต่ พลังงาน ที่ไม่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายใน ตัวอาคาร ของโรงงานเดิม จนทำให้ กิจการเกิดปัญหาจนต้อง หยุดดำเนินการ และ ต้องขายทรัพย์สินไปในที่สุด และ เมื่อผมได้ทำการวิเคราะห์ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ผมจึงได้ออกแบบแปลนของโรงงาน โดยให้เปลี่ยนทิศทาง ของประตูทางเข้าสู่ พื้นที่ โรงงาน ใหม่ และ ให้ปรับตำแหน่ง ประตูด้านหน้าอาคาร ให้เข้าจากอีกด้าน ตามรูปด้านบน เพราะเป็น ทิศทางที่มีพลังงานที่ดี ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร และ ในบริเวณนั้น มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในบริเวณนั้น เป็นตัวช่วยเร่งกระแส โชคลาภ และ บารมี ที่ดี เข้าสู่ตัวอาคาร สำนักงาน

ออกแบบร่วมกับ สถาปนิก เพื่อความสวยงาม และถูกหลักพลังงาน

 • ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัยจธาตุ จะเน้นหลักการปรับพลังงานให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งต้องดูสวยงาม และถูกหลัก

หลังจากทำการตรวจสอบพื้นที่ของ โรงงาน เดิม ผม และ สถาปนิก ได้ร่วมกันออกแบบให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย และ ให้สอดคล้องเพื่อ ความสวยงามในด้าน สถาปัตยกรรม

แบบแปลน ที่ได้ร่วมกับ สถาปนิกออกแบบ ให้กับ โรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd.

เมื่อโรงงาน KANAGAWA SEISOKUJO (THAILAND) Co.,Ltd. ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางเจ้าของโรงงาน ได้เชิญให้ผมไปทำพิธี ตั้งศาล พระตรีมูรติ และ ศาลตา ยาย เพื่ออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาปกปักรักษาคุ้มครอง และ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ พนักงานทุกๆ คน ถึงแม้ว่าการ ตั้งศาล จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ จัดฮวงจุ้ย แต่อย่างใด ดังที่ผมได้เคยอธิบายไว้ ในบทความก่อนหน้านี้ แต่การ ตั้งศาล หรือ พิธีบวงสรวง ต่างๆ นั้น เป็นการปรับให้ถูกต้องในด้านของ ชะตาฟ้า คือ สิ่งที่มองไม่เห็น เช่น เจ้าที่เจ้าทาง โดยการ บวงสรวง บอกกล่าว ให้ถูกต้องตามประเพณี ที่สืบทอดกันมา

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากเราหมั่นศึกษาในศาสตร์ ฮวงจุ้ย เราก็สามารถปรับให้ โรงงานเก่า ที่มี ตัวอาคาร ที่ไม่ถูกต้องให้กลายเป็น โรงงาน ที่เจริญรุ่งเรือง และ มีการออกแบบ อาคารโรงงาน ที่สวยงามดูทันสมัย

ขั้นตอนในการจัด ฮวงจุ้ย ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

 • วัดองศาตัวอาคาร เพื่อคำนวณหาค่าพลังงาน

ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ โดยการ วัดองศา ด้วย กล้องส่ององศา เพื่อตรวจสอบ ว่า อากาศที่ไหลเข้า ประตูหลัก ทำมุมกี่องศา กับแม่เหล็กโลก และ เป็นองศาที่ มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดี หรือ ไม่ดี ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร

 • ใช้ของตกแต่งตัวอาคาร เพื่อส่งเสริม และปรับสมดุลธาตุ

การจัดวาง ธาตุ ต่างๆ โดยการใช้วัสดุ ต่างๆ ให้สอดคล้อง กับ องศา ของตัวอาคาร ที่ได้ คำนวณไว้ เพื่อสร้าง วงจรธาตุ ที่สมดุล หล่อเลี้ยง ตัวอาคาร อยู่ตลอดเวลา

 • ตำแหน่งห้องผู้บริหา ส่งผลต่อ องค์กร

การจัดวางตำแหน่ง ฮวงจุ้ยห้องผู้บริหาร และ พนักงาน ในแต่ละแผนก ว่าควรอยู่ในตำแหน่งใด และ ควรหันไปในทิศทางไหน เพราะ ในส่วนของห้องผู้บริหาร จะต้องเป็นตำแหน่งที่มี พลังงาน โชคลาภ และ บารมี มากที่สุด

 • ตำแหน่งตั้งเครื่องจักร ต้องหลีกเลี่ยงจุดเสื่อถอยของพลังงาน

ตำแหน่งที่ตั้งของ เครื่องจักรกล ให้หลีกเลี่ยง ตำแหน่งที่ มีพลังงานที่ไม่ดี สถิตย์อยู่ หรือ หากจำเป็นที่จะต้องตั้ง เครื่องจักรกล ในตำแหน่งที่ไม่ดี ควรใช้ ธาตุ ชนิดใด มาปรับพลังงานที่ร้าย ให้กลาย เป็นดี

 • ไลน์การผลิต คอรอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการความเคลื่อนไหว

ไลน์การผลิต ต้องออกแบบให้สอดคล้อง กับ การผลิตงานจริง โดย หาจุดที่ควรเคลื่อนไหว และ จุดที่ควรอยู่นิ่ง


สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ให้ลองหมั่นสังเกตดู ตำแหน่งต่างๆ ว่า จุดไหนที่เครื่องจักรกล เสียอยู่เป็นประจำ ให้ทดลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง เครื่องจักร ไปในตำแหน่งอื่น

สำหรับเทคนิคการจัดฮวงจุ้ย และ การออกแบบ โรงงาน ที่ผมได้นำเสนอมาในข้างต้นนี้ ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง โดย ผมจะพยายามนำเสนอ วิธีการ ที่สามารถ นำไปทดลอง จัดฮวงจุ้ย โรงงาน และ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ด้วยตัวท่านเอง ในบทความต่อๆ ไป ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.