ฮวงจุ้ยอาคาร

ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด กับ ระบบปิด แตกต่างกันอย่างไรในการจัด บ้าน

ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด กับ ระบบปิด แตกต่างกันอย่างไร

ฮวงจุ้ยอาคาร ที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ ฮวงจุ้ย อาคารระบบเปิด กับ ฮวงจุ้ย อาคารระบบปิด
ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด นั้นจะ แตกต่าง จาก ฮวงจุ้ยระบบปิด โดย มีตัว อาคาร ที่มี ผนัง ล้อมรอบ มีประตู เข้า-ออก และ ใช้ องศา จาก การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย มาคำนวณ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ การ กระตุ้น พลังงาน และ ปรับสมดุล พลังงาน จะ แตกต่างกันไปในแต่ละ องศา ที่วัดได้

ส่วน อาคาร ระบบเปิด จะมุ่งเน้นไปที่ทิศ ด้านหน้า อาคาร ที่ ไม่มี ผนังกั้น ว่าหันไปในทางทิศใด การปรับ สมดุล และ การใช้พลัง ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มากระตุ้นให้ก่อเกิด พลังงาน บ้าน หรือ อาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด จะมีอยู่ 8 ทิศ โดย แบ่งเป็นทิศต่างๆ ดังต่อไปนี้

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ในแต่ละทิศ
ทิศเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศเหนือ เช่น วัตถุที่เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ โมบายที่ทำจากไม้ หรือเน้นโทน สีเขียว และ วัสดุที่ทำจากไม้ ในบริเวณนี้

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงกลม หรือ โมบายที่ทำจากโลหะ หรือเน้น สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ในบริเวณนี้

ทิศตะวันออก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก เช่น วัตถุที่เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือ โมบายที่ทำจากริบบิ้นสีแดง หรือเน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ เช่น วัตถุที่เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือ โมบายที่ทำจากริบบิ้นสีแดง หรือ เน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้ เช่น วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ โมบายที่ทำจากดินเผา หรือ เน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงกลม หรือ โมบายที่ทำจากโลหะ หรือเน้น สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น วัตถุที่เป็นทรงคลื่น หรือ โมบายด้วยริบบิ้นสีฟ้า น้ำพุ น้ำตก น้ำเคลื่อนไหว หรือ เน้น สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงคลื่น หรือ โมบายด้วยริบบิ้นสีฟ้า น้ำพุ น้ำตก น้ำเคลื่อนไหว หรือ เน้น สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ ในบริเวณนี้

ในการ จัดฮวงจุ้ย ถ้าหากเราสามารถวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยอาคาร ของเราได้ ว่า เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร แบบไหน ซึ่งถ้าหากว่า เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด เราก็สามารถที่จะ นำเทคนิค การรับ พลังฮวงจุ้ย จากทิศต่างๆ มากระตุ้นพลังงาน ในสถานที่ของเรา

แต่ถ้าหาก ฮวงจุ้ยอาคาร ของเรา เมื่อวิเคาระห์แล้ว เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด แล้วเราไม่มีความรู้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เลย เราก็ยังสามารถนำ เทคนิคการกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ย ในแต่ละทิศ กระตุ้นพลัง ฮวงจุ้ย ได้ที่ประตูหน้าบ้านของเรา ดังที่ผมได้เขียนไว้ ในบทความ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ที่ดี เปิดแล้วมี โชคลาภ ไหลเข้าตลอด ก็ สามารถ ปรับฮวงจุ้ย บ้านของเรา ให้เป็น ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ได้ ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.