ฮวงจุ้ยห้องพระ

ฮวงจุ้ยห้องพระ หิ้งพระ จัด ให้เป็นสิริมงคล

ศาสนา และความเชื่อของคนไทย ที่สือบทอดกันมาก การหาตำแหน่ง ห้องพระ หรือ หิ้งพระ เพื่อตั้ง องค์พระพุทธรูป และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล และ ถูกหลัก ฮวงจุ้ยห้องพระ

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา อย่างไร ให้เป็นสิริมงคล

วันนี้ผมจะขอนำเสนอ เคล็ดลับการหาตำแหน่ง ห้องพระ พร้อมด้วยวิธีการจัด ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ควรที่จะจัดไว้อยู่ในตำแห่งไหนของบ้าน ถึงจะถูกหลักฮวงจุ้ย

ตัวบ้าน หรือ คอนโด ถึงจะบังเกิด ความเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมี ต่อผู้ที่อยู่อาศัย และ ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยที่ทำงาน นั้นจำเป็นที่จะต้องจัดด้วยหรือไม่ วันนี้เราจะมาลอง วิเคราะห์ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ และ ศึกษาวิธีการ จัดฮวงจุ้ย ห้องพระ เพื่อเสริมบารมี และ ความเป็นสิริมงคล

หลักการกำหนด ตำแหน่งของ ห้องพระ หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

วิธีการกำหนด ตำแหน่งของ ห้องพระ โดยใช้วัสดุที่สร้างองค์พระ

การกำหนดตำแหน่งด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุโดย กำหนดตำแหน่ง ให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการ ธาตุทอง ซึ่งถ้าหาก พระบูชา หรือ องค์เทวรูปต่างๆ ที่เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำจากวัสดุที่เป็น โลหะ หรือ ในตำแหน่งที่ต้องการ ธาตุดิน ถ้า พระบูชา หรือ องค์เทวรูปต่างๆ ที่เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำจากวัสดุที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น

ห้องพระธาตุทอง

ลักษณะของ พระบูชา พระบรมรูป องค์เทวรูป ที่สร้างด้วยวัสดุ ที่เป็นโลหะ และ ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ของ ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ที่สารมารถ กำหนดตำแหน่งไว้ใน บริเวณที่ต้องการ ธาตุทอง จากการ วัดองศาตัวอาคาร และ คำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ห้องพระธาตุดิน

ลักษณะของ พระบูชา พระบรมรูป องค์เทวรูป ที่สร้างด้วยวัสดุ ที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น และ ที่มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ของ ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ที่สารมารถ กำหนดตำแหน่งไว้ใน บริเวณที่ต้องการ ธาตุดิน จากการ วัดองศาตัวอาคาร และ คำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ซึ่งในการกำหนดตำแหน่ง ห้องพระ หรือ ฮวงจุ้ยหิ้งพระ ให้อยู่ในตำแหน่งนี้ ค่อนข้างจะไม่สะดวก ที่จะกำหนดตำแหน่ง ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพราะ พื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่มีจำกัด และ ในท่านที่ไม่มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย ไม่สามารถ วัดองศาตัวอาคาร ด้วยกล้องส่ององศา และ ไม่ทราบวิธีการคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ก็จะไม่สามารถหาตำแหน่ง ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ที่ถูก หลักฮวงจุ้ย ได้

วิธีการกำหนดตำแหน่ง ห้องพระ หรือ หิ้งพระ โดยยึดหลัก ความศรัทธา เป็นที่ตั้ง

โดย กำหนดตำแหน่ง ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และ ใช้การปรับสมดุลธาตุ ของ หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ มาใช้ในการจัด ห้องพระ และ ใช้วิธีการ จัดฮวงจุ้ย ห้องพระ หรือ หิ้งพระ ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย และ ความเป็นสิริมงคล ดังต่อไปนี้

แก้เคล็ด หิ้งพระหรือ ห้องพระ หันหลังพิงติดฝาผนังของ ห้องน้ํา

ถ้าหากสามารถ หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่ พระพุทธรูป หรือ องค์เทวรูป หันหลังพิงกับฝาผนังของ ห้องน้ำ ได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้ เพราะพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ หรือ ไม่สามารถหาตำแหน่งอื่นได้ ก็ให้เรายึดหลักแห่งความ ศรัทธา โดย ตั้งจิตคิดว่า ที่เราตั้งใจทำ หิ้งพระ หรือ ห้องพระ ด้วยจิตที่เคารพบูชา บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะไม่มีการถือโทษใดๆ ทั้งสิ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะคิดไปตาม ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ จนวิตกกังวลไปต่างๆ นา ๆ

การตั้ง หิ้งพระ หรือ ห้องพระ ที่จำเป็นจะต้องจัด ตำแหน่งไว้ที่ชั้นด้านล่างของ บ้าน

การที่ หิ้งพระ หรือ ห้องพระ จำเป็นที่จะต้องจัด ตำแหน่งไว้ที่ชั้นด้านล่างของ บ้าน ตึกแถว หรือ อาคาร เพราะพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงพอ ให้พยายามหลีกเลี่ยง ตำแหน่งตั้งของ องค์พระประธาน ประจำบ้าน หรือ องค์เทวรูป ต่างๆ ในตำแหน่งที่อยู่ใต้ ห้องน้ำ หรือ เตียงนอน
ห้องพระที่ดี ควรเป็นห้องที่มี การระบายอากาศที่ดี เพราะกลิ่นควันธูป หรือ กำยาน จะมีผลเสียในทาง ฮวงจุ้ย และ สุขภาพ

การหันทิศ ของ หิ้งพระ หรือ โต๊ะหมู่บูชา

ทิศหันหน้าของ องค์พระประธาน ประจำบ้าน สามารถหันไปได้ใน ทุกทิศทางตามความเหมาะสม โดย ไม่ใช่หันไปได้เฉพาะ ทิศตะวันออก หรือ ทิศเหนือ และ ในทิศต้องห้าม ตามที่เคยได้ยินมา คือ ห้าหันหน้า พระบูชา ไปทางทิศตะวันตก หรือ ทิศใต้ เพราะ จะมีแต่เรื่อง ตกต่ำ หรือ อยู่ใต้เขาตลอด ไม่มีทางเจริญ แต่ในหลักแห่งความเป็นจริง ทิศตะวันตก ถ้าหากแปลเป็น ภาษา อังกฤษ ก็จะเรียกว่า West ไม่ใช่คำว่า Fall และ บารมีของ พระพุทธองค์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะโปรดเมตตาไปในทุกๆ ทิศทาง

ห้องนอน ที่มีเตียงนอนหันปลายเท้าไปทาง ห้องพระ ควรทำอย่างไร

ถ้าหาก ห้องนอน ที่มีเตียงนอน หันปลายเท้า ไปที่ ห้องพระ ที่อยู่คนละห้องกับ ห้องนอน ถ้าหากเราสร้าง ห้องพระ หรือ ตั้งหิ้งพระ ด้วยใจที่ศรัทธา ก็ไม่ได้มีผลเสียใดๆ เพราะเป็นคนละ ห้องกัน

การตั้งหิ้งพระในห้องนอน

ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องตั้ง หิ้งพระ ไว้ในห้องนอน ห้ามหันปลายเท้าไปที่ หิ้งพระ และ ควรมีฉากบังตา ระหว่าง เตียงนอน กับ หิ้งพระ

ประตูห้องนอน ตรงกับประตูห้องพระ ควรแก้ไขอย่างไร

สำหรับห้องนอน ที่มีประตูตรงกับห้องพระ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ การที่เราปิดประตูไว้ ประตูก็จะกลายเป็นแค่ผนัง และในส่วนของความเชื่อ ถ้าหากเรา สวดมนต์ ไหว้พระอยู่เป็นประจำ ความศรัทธา จะอยู่เหนือหว่าความเชื่อทั้งหมด ครับ

การจัดห้องพระ จะต้องใช้การ ปรับสมดุลธาตุ มาช่วยในการ จัดฮวงจุ้ย เพื่อลดพลังของ ธาตุ ที่เป็นวัสดุที่ใช้สร้าง พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ในบริเวณ ห้องพระ ที่มากเกินไป เช่น

ถ้าหาก ห้องพระ ที่มี พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ที่สร้างจากวัสดุ ที่เป็นโลหะ ซึ่งเป็น ธาตุทอง ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ วิธีการลดพลังของ ธาตุทอง เพื่อการปรับสมดุลของ ธาตุทอง ที่มากเกินไปของ ห้องพระ ตามรูปด้านบนนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ โดยการตั้งตำแหน่งน้ำ ภายในห้องพระ ใช้พรมสีฟ้า หรือ ใช้โทนสีของ ฝาผนังห้อง ที่เป็นสีฟ้า

ถ้าหากห้องพระ ที่มี พระบูชา พระบรมรูป หรือ องค์เทวรูป ที่สร้างจากวัสดุ ที่เป็น ดินเผา หรือ ปูนปั้น ซึ่งเป็น ธาตุดิน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ วิธีการลดพลังของ ธาตุดิน เพื่อการปรับสมดุลของ ธาตุดิน ที่มากเกินไปของ ห้องพระ ตามรูปด้านบนนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง โดยการใช้ ของตกแต่ง หรือ กระถางธูป แจกัน ที่เป็น โลหะ มาประดับภายในห้องพระ หรือ ใช้โทนสีของ ฝาผนังห้อง ที่เป็นขาว

สำหรับวิธีการจัด ห้องพระ ที่ผมได้นำมาเสนอ ในบทความนี้ เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทุกๆ ท่านสามารถนำไปจัด ฮวงจุ้ย ห้องพระ ได้ด้วยตนเอง และ ยังมีวิธีการ เสริมโชคชะตา และ บารมี ด้วยการสร้างพระเสริมดวง ประจำบ้าน โดยการนำ ดวงชะตาของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ ภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม มาเขียนลงในแผ่นดวง แล้วนำเนื้อมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ มาปั้นเป็น พระประธานประจำบ้าน หรือ ปั้นเป็นองค์ เทวรูป ที่เรานับถือ โดยการปั้นให้เสร็จ ถายใน 1 วัน ที่เหมือนกับการสร้าง พระทันใจ เพื่อฝากดวงชะตาไว้ในองค์พระของเรา

ขั้นตอนการสร้าง พระเสริมดวงชะตา ประจำบ้าน

ภาพการเขียน ดวงชะตา ของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน แล้วลงอักขระยันต์ ที่เป็นมงคล เพื่อม้วนเป็นแกนกลาง ของ องค์พระ

จากนั้นนำเนื้อมวลสาร มาปั้นเป็น องค์พระ โดย ใช้แผ่นดวง ที่ลงอักขระยันต์ แล้ว มาเป็นแกนกลางของ องค์พระ

การปั้นเศียรพระ และ ตกแต่ง องค์พระ

องค์พระที่ปั้นเสร็จ ภายใน 1 วัน เหมือนกับการสร้าง พระทันใจ ที่มี อานิสงส์มาก ตามความเชื่อโบราณ

องค์พระพิฆเนศวร ที่ปั้นเสร็จภายใน 1 วัน

หลังจากปั้นพระเสริมดวงชะตา ประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งจิตระลึกถึง คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญบารมีของ พระพุทธองค์ มาปกปักรักษา คุ้มครอง ดวชะตาของ ทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ภายใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม แล้วนำไปตั้งบูชาภายใน ห้องพระ หรือ บนหิ้งพระ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นสิริมงคล

การจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ และ การสร้างพระเสริมดวงชะตา ประจำบ้าน ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ อาจจะเป็นส่วนเพียงหนึ่งที่จะทำให้ ชะตาชีวิต ของทุกๆ ท่านดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้น คือการดำเนินชีวิตโดยมี หลักธรรม ประจำใจ ถึงจำทำให้ ชีวตของท่านมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นสิริมงคล ไปตลอด ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.