ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ อยู่กลางบ้าน ปรับให้ถูก เงินทองไม่รั่วไหล

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ และตำแหน่งของ ห้องน้ำคือ ตำแหน่งที่มีพลังงาน ที่ไม่ดีสถิตอยู่มาก ซึ่งพลังงานของ ที่ไม่ดี จะมีผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด

วิธีจัด ฮวงจุ้ยห้องน้ำ แก้ ห้องน้ําอยู่กลางบ้าน

เทคนิคการออกแบบ การจัดวางตำแหน่งห้องน้ำ ตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดยจัดวางตำแหน่งของ ห้องน้ำ เพื่อนำพลังงานที่ไม่ดี ไปใช้ในการทำลาย ตำแหน่งจุดเสื่อมโทรม โดยจะต้องทำการออกแบบ ตั้งแต่ก่อนทำการก่อสร้าง เพื่อที่จะจัดวางตำแหน่งของ ห้องน้ำ ให้เกิดประโยชน์ โดยการวัดองศา ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องส่ององศา และ นำค่าองศาที่วัดได้ มาคำนวณด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อกำหนดตำแหน่งของ ห้องน้ำ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็น จุดเสื่อมโทรมเพราะถ้าตำแหน่งของ ห้องน้ำ ไปอยู่ในตำแหน่ง โชคลาภ หรือ ตำแหน่งบารมี ประจำบ้าน ก็จะทำให้เกิดผลเสีย เพราะถ้า ห้องน้ำ อยู่ในตำแหน่ง โชคลาภ ของก็จะทำลาย โชคลาภ หรือ การเงิน และ ถ้าตำแหน่งของ ห้องน้ำ ถูกวางไว้ในตำแหน่ง บารมี ก็จะทำลาย หน้าที่การงาน หรือ สุขภาพ ของผู้อยู่อาศัย

ดังนั้น ตำแหน่งห้องน้ำที่ถูกต้องตามหลัก จะมีผลอย่างมากต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด แต่สำหรับบ้านที่ได้ทำการ ก่อสร้าง และ ได้เข้าอยู่อาศัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ ออก แบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะสามารถแก้ไข ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ที่อยู่ผิดตำแหน่งได้อย่างไร วันนี้ผมจึงได้นำวิธีการเปลี่ยนพลังงานที่ส่งผลร้าย ให้เบาบางลง เพื่อแก้ไข ตำแหน่งที่ไม่ถูกหลัก ไม่ให้เกิดพลังงานที่ส่งร้ายต่อ โชคลาภ การเงิน หรือ สุขภาพ ของทุกๆ คน ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน

วิธีการจัดด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ตำแหน่งห้องน้ำ อันดับแรก ในการตรวจสอบว่าห้องนํ้าของ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง แล้วหรือยัง โดยการ ตรวจดู สุขภัณฑ์ ต่างๆ เช่น อ่างล้างหน้า โถชักโครก ฝักบัว ก๊อกน้ำ หรือ สายชำระ ว่าเสียหาย หรือ รั่วซึมบ่อยๆ หรือไม่ และเมือทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว ก็ยังคงเสียอยู่บ่อยๆ ให้เราตั้งสมมุติฐานไว้ได้เลยว่า ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ของเราน่าจะมีอะไรที่ ผิดพลาด ไม่ถูกหลักเพราะ ที่ผมเน้นย้ำอยู่บ่อยๆว่า พลังงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา จะมีผลต่อร่างกาย และ สิ่งของต่างๆ รวมทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง สุขภัณฑ์ ต่างๆ

ประตูห้องน้ำ ที่ เปิด- ปิด ค่อนข้างยาก เนื่องจากประตูตก อาจจะเป็นเพราะ พลังงานในตำแหน่งของ ห้องน้ำ ของเราอาจจะอยู่ผิดตำแหน่ง หรือ มีโทนสีที่ ไม่ถูกต้อง ตามธาตุ ที่ ตำแหน่งของ ห้องน้ำ ต้องการ

ห้องน้ำโทนสีธาตุไฟ สำหรับห้องน้ำ ที่มีโทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีที่ ปะทะกัน ในวงจธาตุ มีวิธีแก้ไขอยู่ด้วยกัน สองวิธี คือ ให้เปลี่ยนสีของผนัง ให้เป็นวงจร ที่ส่งเสริมกัน คือ โทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นสีเขียว หรือ โทนสีที่เป็น ธาตุทอง คือ สีขาว หรือ อาจจะใช้ ธาตุตัวกลางมาแก้ไข ห้องที่มีสีผนัง โทนสีของ ธาตุไฟ โดยใช้ พรมเช็ดเท้า สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ มาปรับสมดุล พลังงงานภายใน ห้องน้ำ ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

การเลือกสีห้องน้ำ โทนสีของ ห้องน้ํา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่ง เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตำแหน่งของ ห้องน้ำ เป็นตำแหน่งที่มี ธาตุน้ำ เป็นหลัก โทนสีที่ไม่ถูก กับ ธาตุน้ำ คือ โทนสี แดง สีชมพู และ สีส้ม ที่เป็นโทนสี ที่ปะทะกันในวงจรธาตุ และโทนสีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุดิน ก็ เป็นโทนสี ของธาตุ ที่ปะทะกัน ในวงจรธาตุ เช่นเดียวกัน แต่โทน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง จะมีผลน้อย เพราะ สุขภัณฑ์ ต่างๆ โดยส่วนมากจะใช้วัสดุ ที่เป็นเซรามิก สีขาว ที่เป็น ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาปรับสมดุลธาตุ โดยอัตโนมัติ ดังในรูป

ห้องน้ำที่อยู่ต่ำกว่าตัวพื้นบ้าน จะทำให้เงินทองรั่วไหล ตามที่เราเข้าใจมาโดยตลอด เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการ ปิดประตูห้องน้ำทุกครั้ง หลังจากใช้งาน เราก็สามารถ ทำการแก้ไขในจุดนี้ให้ถูกหลักได้ และ ยังช่วยในการทำให้ ถูกสุขอนามัย โดย จะต้องออกแบบห้องน้ำ ให้มีการระบายกลิ่นที่ดี

ชักโครกหันทิศไหนดี ทิศทางหันของโถชักโครก ที่เราทราบกันว่า ห้ามหันหน้าออกนอกบ้าน จะทำให้เงินทองรั่วไหล เราก็สามารถแก้ไขได้โดย การปิดประตูห้องน้ำทุกครั้ง หลังใช้งาน เช่นเดียวกัน เพราะ เมื่อปิดประตูห้องน้ำ ประตูห้องน้ำ ก็จะเปรียบเหมือน ฝาผนังกั้นชั่วคราว

ห้องน้ำอยู่กลางบ้าน สำหรับ ห้องน้ำ ที่มีตำแหน่งอยู่ กลางบ้าน โดย การออกแบบโครงการ บ้านจัดสรร ในสมัยใหม่ ที่เป็นทาวน์โฮม ส่วมมากมักจะออกแบบให้ มีตำแหน่งของ ห้องน้ำ ที่อยู่กลางบ้าน และ อยู่ใต้บันไดชั้นที่ 1 ซึ่งที่เป็นข้อห้ามใน หลักฮวงจุ้ย ตามที่เราเคยทราบๆกันมา แต่ถ้าหากมีระบบการระบายอากาศของ ห้องน้ำที่ดี และ ปิดประตูห้องน้ำทุกๆ ครั้งหลังใช้งาน ก็จะทำให้ ไม่เกิดผลเสียใดๆ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ห้องน้ำอยู่นอกบ้าน ในการ จัดฮวงจุ้ยห้องน้ำ จะต้องดูทิศทางลม และ การระบายอากาศ ที่ดี โดย ไม่ให้กลิ่นจาก ห้องน้ำ พัดเข้าสู่ตัวบ้าน เพราะจะนำพาพลังงาน ที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้ส่งผลร้าย

ห้องน้ำคอนโด ในส่วนของ ห้องน้ำ ของคอนโดมิเนียม ที่โดยส่วนมากมักจะออกแบบ ให้อยู่ในส่วนของระเบียง ซึ่งในหลัก ฮวงจุ้ยคอนโด ตำแหน่งของระเบียงบ้าน โดย ส่วนมากจะเป็นทิศด้านหน้า ซึ่งเป็นทิศที่รับ พลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ไหลเข้าสู่ห้องพัก ในการ จัดฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ของคอนโดมิเนียม อาจจะจำเป็นที่จะต้อง ติดพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายกลิ่นของ ห้องน้ำ ให้พ้นจาก ระเบียงบ้าน เพื่อไม่ให้กลิ่นของ ห้องน้ำ ไหลเข้าสู่ห้องพัก และ นำพา พลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวห้องพัก

ห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องครัว โดยในตำแหน่งของ ห้องครัว ที่ใช้เป็นที่ปรุงอาหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งของ สุขภาพ ห้องน้ำ ที่อยู่ติดกับ ห้องครัว จะต้องมีการระบายกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้กลิ่นของ ห้องน้ำ เข้ามาสู่ในส่วนของ ห้องครัว แล้วส่งผลเสียต่อ สุขภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน

สำหรับวิธีการจัด ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพลังงาน ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อเปลี่ยนพลังงานที่จะเกิดผลกระทบต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ที่ท่านสามารถทดลองนำไป จัดฮวงจุ้ย ได้ด้วยตัวท่านเอง ถึงแม้ว่า ตำแหน่งของ ห้องน้ำ ของท่านจะอยู่ในตำแหน่ง โชคลาภ หรือ ตำแหน่ง บารมี ก็จะไม่เกิดผลเสียต่อ หลักฮวงจุ้ย ของบ้านท่าน ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.