ฮวงจุ้ยห้องครัว

หลักการจัด ฮวงจุ้ยห้องครัว เตาไฟ ติด อ่างล้างจาน สำหรับ บ้าน คอนโด

ฮวงจุ้ยห้องครัว ตามหลักของ ฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นจะเป็นตำแหน่งที่มีผลต่อ สุขภาพ ของคนทั้งบ้าน

เคล็ดลับการจัด ฮวงจุ้ยห้องครัว เตาไฟ ติด อ่างล้างจาน สำหรับ บ้าน ร้านอาหาร คอนโด

ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยร้านอาหาร ภายในบริเวณของ ห้องครัว จะเป็นตำแหน่งที่มี การะปะทะกันของ ธาตุ แต่ละชนิด ซึ่งจะส่งผลโดยตรง ต่อการจัด ฮวงจุ้ย เช่น ตำแหน่งเตาไฟ ที่เป็น ธาตุไฟ จะต้องปะทะกับ ตำแหน่ง อ่างล้างจาน ที่เป็น ธาตุน้ำ อยู่เสมอ และ เครื่องครัวที่ทำจาก โลหะ ที่เป็น ธาตุทอง ก็จะปะทะ พลังของ ตำแหน่งเตาไฟ ที่เป็น ธาตุไฟ ซึ่งใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ถ้าหากมีการปะทะกันของ ธาตุ ภายในบริเวณเดียวกัน จะทำให้พลังงานของ ฮวงจุ้ย เกิดผลในทางลบ และ จะทำให้สุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัย เสื่อมโทรม

 

 

 

การจัด ฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มุ่งเน้นไปในการ จัดทิศทางการไหลของ อากาศ เข้าสู่ภายใน ตัวอาคาร ในแต่ละองศา ที่ทำมุมกับแกนแม่เหล็กโลก และ การสร้าง วงจรธาตุ ที่สมดุล ในแต่ละองศา ที่วัดได้ด้วยกล้องส่อง เข็มทิศฮวงจุ้ย และ ใช้การคำนวณเพื่อ กำหนดตำแหน่ง ของห้องต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ซึ่งหัวใจหลัก ของการจัด ฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ก็คือ การใช้ อากาศที่ดี มาหล่อเลี้ยง ภายในตัวอาคาร และ การปรับสมดุลธาตุ ดังนั้น ห้องครัว ที่มีวงจรธาตุ ที่ปะทะกันตลอด กับ กลิ่นของอาหาร ในขณะปรุงอาหาร จึงมีผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ดังนั้น เราจึงควรที่จะศึกษา วิธีการจัดฮวงจุ้ย ห้องครัว เพื่อปรับพลังงาน ที่ปะทะกัน ให้เปลี่ยนเป็น พลังงานที่ส่งเสริม ซึ่งกัน และ กัน

ห้องครัว หลักการจัดฮวงจุ้ย แบ่งออกได้เป็นหลักๆ ด้วยกัน 3 ประเภท คือ

  • การจัดฮวงจุ้ย ห้องครัว สำหรับ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือ ตึกแถว

มีเทคนิคการจัด ห้องครัว เพื่อให้เกิดความสมดุลของ ธาตุ ภายใน บริเวณ ห้องครัว ดังต่อไปนี้

ห้องครัว ที่มีตำแหน่งอยู่บริเวณ กลางบ้าน จะต้องออกแบบให้มี ระบบการระบายกลิ่นที่ดี เพราะ กลิ่นในการปรุงอาหาร จะทำให้เกิดพลังงาน ด้านลบ
ห้องครัว ที่มีตำแหน่งอยู่บริเวณ ด้านหลังของบ้าน จะต้องตรวจสอบ ทิศทางของลม ว่า พัดจากด้านหลังบ้าน เข้าสู่ภายใน ตัวอาคาร หรือไม่ ถ้าหากลมพัด กลิ่นอาหารเข้าสู่ ตัวบ้าน ให้กั้นผนัง หรือ ติดตั้งประตูกระจก กั้นระหว่าง ห้องครัว กับ บริเวณภายในตัวบ้าน เพื่อป้องกัน กลิ่นอาหารในขณะ ที่ประกอบอาหาร พัดเข้าสู่ตัวบ้าน เพราะจะทำให้มีผลต่อพลังงาน และ สุขอนามัย ของ ผู้อยู่อาศัย

กระเบื้องห้องครัว สวยๆ

ห้องครัว จะต้องหมั่นทำความสะอาด อยู่เสมอ เพราะ ความสกปรก คราบน้ำมัน หรือ เศษอาหาร ที่ตกหล่น มีผลต่อ พลังงาน และ สุขอนามัย ของ ผู้อยู่อาศัย
ฮวงจุ้ย ห้องครัวที่ออกแบบให้มี เตาไฟ อยู่ติดกับ อ่างล้างจาน ซึ่งเป็น ธาตุที่ปะทะกันระหว่าง ธาตุไฟ กับ ธาตุน้ำ วิธีการจัด ห้องครัว เตาไฟ ในตำแหน่งนี้ โดยการใช้ พรมปูพื้น สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ มาปรับสมดุลธาตุ ภายในบริเวณนี้

ภายใน ห้องครัว เครื่องครัวที่ทำด้วยโลหะ หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บเข้าไว้ภายในตู้ เพื่อลดพลังของ ธาตุทอง ภายในบริเวณ ห้องครัว

ห้องครัว ในการออกแบบบ้านสมัยใหม่ ถ้ามีพื้นที่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่จะออกแบบให้มี ห้องครัวโชว์ ที่อยู่ภายในบ้าน และ ห้องครัวประกอบอาหาร ที่อยู่ด้านนอกบ้าน ซึ่งถ้าหากการใช้สอยจริง ไม่มีกลิ่นการปรุงอาหาร เข้ามาภายในตัวบ้าน และ มีความสะอาดเพียงพอ ก็จะไม่เกิดผลเสีย ต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน

สีห้องครัวถูกโฉลก

  • การจัดฮวงจุ้ย ห้องครัว สำหรับ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ แฟลต หรือ หอพัก

มีเทคนิค การจัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของ ธาตุ ภายใน บริเวณ ห้องครัว ดังต่อไปนี้

ห้องครัว ของ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือ แฟลต ที่โดยส่วนมากจะถูกออกแบบ ให้อยู่บริเวณระเบียง จะต้องตรวจสอบ ทิศทางของลม ว่า พัดจากระเบียง เข้าสู่ภายใน ห้องพัก หรือไม่ ถ้าหากลมพัด กลิ่นอาหารเข้าสู่ ห้องพัก ให้กั้นผนัง หรือ ติดตั้งประตูกระจก กั้นระหว่าง ห้องครัว กับ บริเวณห้องพัก เพื่อป้องกัน กลิ่นอาหารในขณะ ที่ประกอบอาหาร พัดเข้าสู่ห้องพัก เพราะจะทำให้มีผลต่อพลังงานของ ฮวงจุ้ยบ้าน และ สุขอนามัย ของ ผู้อยู่อาศัย
ห้องครัว ของ คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์ ที่ถูกออกแบบ ให้อยู่บริเวณประตูด้านหน้า ของห้องพัก จะต้องออกแบบให้มี ระบบการระบายกลิ่นที่ดี เพราะ กลิ่นในการปรุงอาหาร จะทำให้เกิดพลังงาน ฮวงจุ้ย ด้านลบ

ห้องครัว จะต้องหมั่นทำความสะอาด อยู่เสมอ เพราะ ความสกปรก คราบน้ำมัน หรือ เศษอาหาร ที่ตกหล่น มีผลต่อ พลังงาน ฮวงจุ้ย และ สุขอนามัย ของ ผู้อยู่อาศัย

ฮวงจุ้ย ห้องครัวที่ออกแบบให้ เตาไฟ อยู่ติดกับ อ่างล้างจาน ซึ่งเป็น ธาตุที่ปะทะกันระหว่าง ธาตุไฟ กับ ธาตุน้ำ วิธีการจัด ฮวงจุ้ย ในตำแหน่งนี้ โดยการใช้ พรมปูพื้น สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ มาปรับสมดุลธาตุ ภายในบริเวณนี้

ภายใน ห้องครัว เครื่องครัวที่ทำด้วยโลหะ หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บเข้าไว้ภายในตู้ เพื่อลดพลังของ ธาตุทอง ภายในบริเวณ ห้องครัว

  • การจัดฮวงจุ้ย ห้องครัว สำหรับ ร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร

ห้องครัว ของ ร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร โดยส่วนมาก มักจะออกแบบ ตกแต่งโดยใช้ ส่วนประกอบที่เป็น อะลูมิเนียม หรือ สแตนเลส เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จัดว่าเป็น ธาตุทอง โดยใน การจัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย จะต้องคำนวณหาจุด ที่จะตั้งตำแหน่งน้ำ เพื่อลดพลังของ ธาตุทอง ที่มากเกินไป ภายในบริเวณ ห้องครัว ของ ห้องอาหาร หรือ ภัตตาคาร

ฮวงจุ้ย ห้องครัว สำหรับ ร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด จะต้องคำนวณดูว่า ในตำแหน่งของ ห้องครัว อยู่ในทิศใดของ ตัวอาคาร เช่น ถ้าตำแหน่งห้องครัว ตั้งอยู่ในบริเวณทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ของ ตัวอาคาร ซึ่งเป็นทิศของ ธาตุไม้ บริเวณด้านนอกจะต้อง จัดฮวงจุ้ย โดย ใช้ธาตุไฟ เพื่อรับพลังจากทิศที่เป็น ธาตุไม้

ป้ายหน้าร้านอาหาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ห้องครัว ระบบเปิด ซึ่งผมได้ ออกแบบให้ใช้โทน สีแดง ธาตุไฟ เพื่อรับพลังของ ธาตุไม้ ที่มาจากทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

บริเวณห้องครัว ที่ใช้อุปกรณ์ครัว และ การตกแต่งด้วย สแตนเลส ที่เป็น ธาตุทอง ผมให้ใช้ ถังแช่เย็นที่เป็นโทน สีน้ำเงิน ธาตุน้ำเพื่อลด พลัง ธาตุทอง บริเวณนี้ที่มากเกินไป

ส่วนบริเวณ เตาไฟ ที่อยู่ติดกับ อ่างล้างจาน ธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่ ปะทะกัน ผมให้ใช้พรม สีเขียว เพื่อปรับสมดุล บริเวณนี้

วิธีการจัด ฮวงจุ้ย ห้องครัว ที่ผมนำมาเสนอในบทความนี้ เพื่อเป็นเทคนิคในการนำไปจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยร้านอาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิด พลัง ฮวงจุ้ย ด้านลบ และ เมื่อทำการทดลอง จัดฮวงจุ้ย ด้วยตัวท่านเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของ สุขภาพ ที่เกิดขึ้น โดยตัวท่านเอง เพราะถ้าจัด ห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย ได้ถูก พลังงานที่ดี ก็จะนำพาความสุข ความเจริญมาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.