ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย

ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ฮวงจุ้ยร้านสปา ร้านทำเล็บ ตัดผม จัดอย่างไรให้รวย

ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ฮวงจุ้ยร้านสปา ร้านเสริมความงาม ร้านทำเล็บ ร้านตัดผม เทคนิคการ จัดฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ธุรกิจ ร้านเสริมสวย ร้านสปา ร้านเสริมความงาม ร้านทำเล็บ เป็นธุรกิจที่เน้นไปในทางการบริการ ด้านความสวยงาม การที่จะจัดร้าน ให้ลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา พบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ จนอยากเข้ามาใช้บริการ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถึงการบริการจะดีแค่ไหน หากลูกค้าเห็นหน้าร้านแล้วไม่ประทับใจ จนอยากเข้ามาใช้บริการ ก็จะทำให้ร้านเสริมสวยของเรา สูญเสียโอกาสทางการค้า และ ลูกค้าโดยส่วนมาก หากได้ใช้บริการ ร้านเสริมสวยร้านใดแล้ว หากเกิดความประทับใจ ก็จะกลายเป็น ลูกค้าประจำในทันที ซึ่งลูกค้าขาประจำ จะเป็นฐานการค้าที่สำคัญมาก ในการทำธุรกิจ

สำหรับ วิธีการจัด ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ฮวงจุ้ยร้านสปา ฮวงจุ้ยร้านทำเล็บ หรือ ฮวงจุ้ยร้านตัดผม เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดี ให้เข้ามาสู่ ร้านของเรา ก่อนอื่นเราต้องวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ของเราก่อนว่า เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด หรือ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ดังที่ผมได้เคยอธิบายไว้ใน บทความต่างๆ ก่อนหน้านี้

โดยถ้าหากวิเคราะห์ ร้านเสริมสวยของเราแล้ว เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด ซึ่งเป็นตัวอาคารที่มี ฝาผนังกั้น มีประตู ปิด เปิด กำหนดทิศทางไหลเข้า ของอากาศ การ จัดฮวงจุ้ย ร้านที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด ก็จะต้องทำการ วัดองศา ด้วยกล้องส่ององศา หรือ ใช้โปรแกรม Google Earth แล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณหา ค่าพลังงานทาง ฮวงจุ้ย ว่าดี หรือ ร้าย ประการใดด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ แล้วหาตำแหน่งโชคลาภ โดยการแบ่งร้านออกเป็น 8 ทิศ

แต่ในการที่จะทำการ วัดองศา ด้วยตนเองแล้วคำนวณหา ตำแหน่งโชคลาภ อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ถ้าหากไม่มีความรู้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เลย ดังนั้นผมจึงอยากให้ทดลองหา ตำแหน่งโชคลาภประจำ ร้านของเรา ที่เป็น ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด ด้วยตนเอง โดยการ นำไฟกระพริบที่เป็นสีแดง ที่หาซื้อได้ง่ายๆ คือ ไฟท้ายรถจักรยาน แล้วนำมาทดลอง วางดูในแต่ละทิศๆ ละ 3 วัน แล้วให้สังเกตดู ว่าในทิศไหนที่ตั้งไฟกระพริบแล้ว วันนั้นมีลูกค้าเข้าเยอะที่สุด ก็ให้บันทึกด้วยตนเองว่า เป็นตำแหน่งโชคลาภ ประจำร้านของเรา ที่ผมให้ทดลองใช้ ไฟกระพริบที่เป็นสีแดง เพราะ เป็นการกระตุ้นพลังงานที่เป็น ธาตุดิน ที่เป็นธาตุประจำในยุคนี้ โดย ใช้ตำแหน่งนี้ได้ จนถึงปี พ.ศ. 2567

วิธีการหาตำแหน่ง โชคลาภ ของร้านเสริมสวย ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด โดย ไม่ต้องทำการวัดองศา

ให้แบ่งร้านของเราออกเป็น ทิศ ทั้งหมด 8 ทิศ

นำไฟท้ายจักรยาน ที่เป็นไฟกระพริบสีแดง ไปวางในทิศต่างๆ ทิศ ละ 3 วัน แล้วสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงว่า ทิศไหนเมื่อตั้งแล้ว มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านของเรา มากที่สุด ตำแหน่งในทิศนั้น คือ ตำแหน่ง โชคลาภ ประจำร้านของเรา เมื่อพบตำแหน่ง โชคลาภ แล้วให้เปิดไฟกระพริบกระตุ้นโชค ในช่วงที่เปิดร้าน และ ถ้ารู้สึกว่าลูกค้าเริ่มเข้าน้อยลง ก็ให้เปิดไฟกระตุ้นโชคได้อีก และถ้าหากเป็นไปได้ ให้ย้ายจุดรับเงินไปไว้ในบริเวณตำแหน่ง โชคลาภ ก็จะทำให้การเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอด

สำหรับ ร้านเสริมสวย ที่วิเคราะห์แล้วเป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด คือ ร้านเสริมสวย ที่ไม่มีฝาผนังกั้น หรืออาจจะมีฝาผนังกั้น แต่ไม่มีประตู เปิด ปิด เช่น ร้านเสริมสวยที่เปิดกิจการ ภายในห้างสรรพสินค้า แต่ไม่มีประตู เปิด ปิด ในการหาตำแหน่ง โชคลาภ จะแตกต่างกันกับ ฮวงจุ้ย ระบบปิด เพราะ ตำแหน่งกระตุ้น โชคลาภ จะเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดในแต่ละวัน โดย เปลี่ยนไปทุกๆ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง เราสามารถทำการกระตุ้นโชค ได้ด้วยการ แบ่งร้านของเรา ออกเป็น 8 ทิศ เช่นกัน แต่ให้ทดลองวาง ไฟกระพริบ ในแต่ละทิศ โดย ถ้าหากวางแล้ว ภายใน 15 นาที หากยังไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ให้เปลี่ยนตำแหน่ง ในการวาง ไฟกระพริบ กระตุ้นโชค ไปที่ ทิศทาง อื่น ซึ่งวิธีนี้ เราต้องคอยหมั่นสังเกต ด้วยตัวของเราเอง

ร้านเสริมสวย ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ที่ไม่มีประตู เปิด ปิด ซึ่งเป็น ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ระบบเปิด และ ในการเลือก ชัยภูมิ ของร้านเสริมสวย ที่ตั้งอยู่ภายใน ห้างสรรพสินค้า ค่อนข้างสำคัญมาก เช่น ตั้งอยู่ในจุดที่มี กระแสการเคลื่อนไหวตลอด เช่น บันไดเลื่อน ก็จะทำให้มีพลังทางด้าน ฮวงจุ้ย มากกว่า ตำแหน่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ในการจัด ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ คือ กระจกเงา ที่ร้านเสริมสวยทุกๆ ร้านจะต้องมี โดย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ กระจกเงา นั้นถือว่าเป็น ธาตุทอง ที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งร้าน ดังนั้นในการจัด ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย นั้นจะต้องใช้ ธาตุ ที่มาลดพลังของ ธาตุทอง ที่มีมากเกินไป นั่นคือ ธาตุน้ำ ที่เป็นโทน สีดำ สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน เพราะถ้าหากมี ธาตุทอง มากเกินไป ก็จะทำให้มีปัญหากับช่าง หรือ ลูกจ้างอยู่เป็นประจำ และ โทนสีที่ไม่เหมาะที่จะใช้ใน ร้านเสริมสวย ที่มีกระจกเงา หลายๆ บาน คือ โทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็น สีแดง ชมพู หรือ สีส้ม และ โทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นสีเขียว แต่ถ้าได้ตกแต่ง ด้วยโทนสีของ ธาตุไฟ ไปแล้ว ให้นำ ธาตุตัวกลางมา แก้ฮวงจุ้ย คือ ธาตุดิน โดย การเพิ่มของประดับร้านที่ทำจาก ดินเผา หรือ รูปภาพที่เน้น สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ภาพเสริมฮวงจุ้ย

อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับ ร้านเสริมสวย มาตลอด นั่นก็คือ แกนแท่งหมุนที่เป็นหลากสี ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น สีแดง กับ สีขาว สำหรับ ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถือว่าเป็น ธาตุไฟ ทำลาย ธาตุทอง ซึ่งเป็น ธาตุที่ปะทะกัน แต่ถ้าเป็นแกน สีขาว สลับกับ สีดำ หรือ สีน้ำเงิน ถือว่าเป็น ธาตุที่ส่งเสริมกัน แต่จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ ต้องการ ธาตุน้ำ ถึงจะถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

แท่งไฟหมุน ของร้านเสริมสวยร้านนี้ เป็น ธาตุส่งเสริมกัน และ ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ร้านนี้ยังได้ออกแบบในโทน สีขาว สลับ สีดำ ซึ่งถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญธาตุ

สำหรับร้านเสริมสวย ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด หากเราสามารถวัดองศา และ คำนวณ หา องศาที่รับโชคลาภได้ แต่ถ้าเป็น องศา ที่อับโชค เราก็สามารถปรับ องศา การไหลเข้าของอากาศ ได้ ด้วยการออกแบบซุ้มประตูเปลี่ยนองศา หรือ การใช้การไหลของน้ำตก ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้า ในการเปลี่ยน องศา เพื่อให้ได้ องศา ของ ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ที่ดีที่สุด

ภาพ ฮวงจุ้ยร้านสปา และ ฮวงจุ้ยร้านทำเล็บ ของชาวเวียตนามที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่เชิญผมไป จัดฮวงจุ้ย โดย ร้านนี้หลังจากวัดองศาแล้ว เป็นองศาที่ อับโชค แต่เนื่องจาก กฎหมายเมือง ที่ไม่ให้ปรับเปลี่ยน องศา ที่ประตูทางเข้า หรือ ทำซุ้มประตูเปลี่ยนองศา ผมจึงใช้เทคนิคการเปลี่ยน องศา ด้วยการใช้การไหลของน้ำตก มาตั้งให้ได้ องศา ที่ต้องการ

น้ำตกที่ตั้งบริเวณประตูทางเข้าตาม องศา ที่ได้คำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อปรับ ทิศทาง ฮวงจุ้ยร้านทำเล็บ โดยเมื่อเปิดประตู อากาศที่ไหลเข้ามา ปะทะกับน้ำตกที่ไหลไปตาม องศา ที่ได้คำนวณไว้ ก็จะทำให้อากาศไหลเข้ามาสู่ร้าน นำพาโชคลาภ เข้ามาตาม องศาที่ได้คำนวณไว้ โดย หลังจากทำการเปลี่ยน องศาได้ไม่นาน ร้านนี้จากที่ขาดทุนมาตลอด กิจการเริ่มดีขึ้นจนสามารถขยายร้าน ไปได้อีกสองสาขา

ในการจัด ฮวงจุ้ยร้านเสริมสวย ฮวงจุ้ยร้านสปา ฮวงจุ้ยร้านทำเล็บ หรือ ฮวงจุ้ยร้านตัดผม สามารถช่วยเพิ่มการดึงดูดลูกค้าได้ ถ้าหากเรารู้จักการ ปรับฮวงจุ้ย เพื่อดึงดูดลูกค้า ให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะเข้ามาใช้บริการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ การบริการ และ ทักษะในฝีมือช่าง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ และ กลายมาเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งโดยส่วนมากลูกค้า ร้านเสริมสวย เมื่อประทับใจที่ไหนแล้ว ก็จะมาใช้บริการที่เดิมอยู่เป็นประจำ นอกจากการบริการที่มี มาตราฐานลดลง แต่ถ้าหากเรารู้จักการใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ย มาดึงดูดลูกค้า และ การบริการที่มีมาตราฐาน การจัด ฮวงจุ้ย ก็จะส่งผลให้ร้านของเรา มีแต่ความเจริญไปตลอด ครับ

ขอขอบคุณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.