ฮวงจุ้ยร้านอาหาร

ฮวงจุ้ยร้านอาหาร จัดยังไงให้ขายดี และดึงดูดลูกค้า

ฮวงจุ้ยร้านอาหาร ในอันดับแรกที่เราจะเริ่มทำการ ปรับพลังงานให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราจะต้องวิเคราะห์ตัวอาคาร ของร้านอาหารของเราก่อนว่า เป็น ระบบปิด หรือ ระบบเปิด เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากหลักในการปรับสมดุลพลังงาน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยร้านอาหาร

ร้านอาหารที่เป็นระบบปิด คือ ตัวอาคารที่มี ฝาผนังกั้น ทั้งสี่ด้าน และ มีประตู ปิด และ เปิด เข้าออก เช่น ร้านอาหารที่ติดแอร์ หรือ ร้านอาหารที่อยู่ภายในตัวอาคารต่าง ๆ
ร้านอาหารที่เป็นระบบเปิด เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ควรจัดยังไงให้ ขายดี ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวต้ม หรือ ร้านข้าวแกง จัดได้ว่าเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ในบ้านเรา เพราะเป็นอาหารยอดฮิตของ คนไทย และ สะดวกต่อการรับประทาน โดยส่วนมาก มักจะตั้งร้านแบบง่าย ๆ อาจจะเป็น เต็นท์ หรือ เป็นเพิงเล็ก ๆ อยู่ตาม ตรอก ซอกซอย หรือ ตั้งอยู่ ริมถนน ซึ่งตามหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ร้านอาหารในลักษณะแบบนี้ ตามหลักถือว่าเป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด เพราะร้านอาหาร หรือร้านค้า ที่เป็นระบบเปิด ก็คือ ตัวอาคารที่ ไม่มีฝาผนังกั้น ไม่มีประตูทาง เข้า ออก และ อากาศสามารถไหล เข้าและออก ได้ในทุกทิศทาง

วิธีจัด ร้านอาหาร ที่เป็นฮวงจุ้ยระบบปิด

ร้านอาหารไทย ใน ต่างประเทศ ที่เปิดกิจการอยู่ทั่วทุกมุมโลกในการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยธุรกิจ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร จะแตกต่างกับ ประเทศไทย เพราะในแต่ละประเทศ จะมี กฎหมายเมืองที่แตกต่างกัน เช่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัด ฮวงจุ้ย จะห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ภายนอกของตัวอาคาร โดยเฉพาะประตูทางเข้าร้าน ที่จะต้อง เปิด และปิดได้สะดวก โดยห้ามมีสิ่งกีดขวางที่ประตู และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง องศาของประตูได้ จึงเป็นอุปสรรคในการใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ยประตู เพื่อมาปรับ ให้ถูกต้องตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

แต่ ฮวงจุ้ยร้าน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ในการจัด ฮวงจุ้ยประตูร้านค้า หรือ ร้านอาหาร จะมุ่งเน้นไปที่ ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ เพราะการ จัดฮวงจุ้ย ก็คือการจัดการไหลเข้าของอากาศ เข้าสู่ตัวอาคารที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด เพราะในอากาศ จะมีส่วนประกอบของ ลม ( ฮวง) และ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (จุ้ย) ดังนั้น การ จัดฮวงจุ้ย ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ก็คือ การจัดทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ตัวอาคารในทิศทางที่ถูกต้อง ตามองศาแม่เหล็กโลก เพราะ ในอากาศ จะนำพาประจุไฟฟ้าต่างๆ เข้ามาสู่ ตัวอาคารด้วย

โดย ผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายๆ ก็คือ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ก็คือ การจัดทิศทางลม เข้าสู่ตัวอาคาร ที่มีทั้งร้านอาหาร ทั้ง ระบบปิด และ ระบบเปิด แล้วปรับสมดุลธาตุต่าง ๆ ในแต่ละทิศ ตามแต่องศาที่วัดได้ ด้วยเช็มทิศ

ทีนี้เรากลับมาต่อกันเรื่อง ฮวงจุ้ยร้านขายอาหาร ในต่างประเทศ กันต่อครับ ในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง องศา ที่ประตูได้ ตามกฏหมายเมือง แล้วเราจะจัด ฮวงจุ้ย โดยการแก้ไข ฮวงจุ้ยประตู ได้อย่างไร อันดับแรก ถ้าหากทำการ วัดองศา แล้วคำนวณ ได้องศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร ที่ไม่ดี เราสามารถเปลี่ยนแปลง องศา การไหลเข้าของ อากาศ ได้โดยการสร้าง ซุ้มประตู หรือ ทำฉากเบี่ยงองศาที่หลังประตู เพื่อเปลี่ยนทิศทาง การไหลเข้าของ อากาศ ไปใน องศา ที่มีโชคลาภ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

จากรูปที่ผมได้ไปปรับ ร้านอาหารไทย ที่อยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่ลูกศิษย์ได้เลือกทำเลไว้แล้ว และ เมื่อได้ทำการ วัดองศาแล้ว ปรากฏว่า วัดได้องศา ที่ไม่มีพลังโชคลาภ อยู่ด้านหน้าร้าน แต่เนื่องจากกฏหมายของเมือง ที่ห้ามปรับองศาที่ด้านนอกของตัวอาคาร ผมจึงได้ออกแบบ ซุ้มประตูเพื่อปรับองศา และทิศทางลม ที่ไหลเข้าไปสู่ด้านใน ของตัวอาคาร นำพาพลังงานที่ดี เข้าไปหล่อเลี้ยงด้านในของร้านนี้

วิธีการปรับ ฮวงจุ้ยของร้านนี้ใช้การปรับองศาของประตู โดยเมื่อ อากาศไหลผ่านประตู Main Door เข้ามา เมื่อกระทบกับขอบของ ซุ้มประตู ที่ตั้งตาม องศา ที่ได้คำนวณไว้ ก็จะนำพา พลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายใน ตัวอาคารของร้านแห่งนี้ และ จัดวางของตกแต่งร้าน ที่อยู่ใน ธาตุ ที่กำหนุดไว้ในแต่ละทิศ เพื่อทำการ ปรับสมดุลธาตุ ให้เข้ากับ องศา ที่เปลี่ยนใหม่

และ เมื่อตรวจสอบ ห้องน้ำ กลับพบว่าใช้ห้องน้ำที่เป็นโทนของ ธาตุไฟ (สีแดง) ซึ่งเป็น ธาตุ ที่เป็น วงจรทำลาย ไม่เหมาะแก่ห้องน้ำ ผมจึงให้เปลี่ยนสีห้องน้ำ จากสีเดิม ให้เป็นโทนของ ธาตุไม้ (สีเขียว)

ร้าน PIYADA ในประเทศ ญี่ปุ่น ที่อยู่ภายในตัวอาคาร ชั้นที่ 2 ของอาคาร PIYADA ที่ทำธุรกิจ ร้านอาหารไทย ร้านนวดแผนโบราณ ร้านคาราโอเกะ และ ธุรกิจ Import และ Export ในการตรวจสอบ ฮวงจุ้ย ร้านอาหาร จะต้องเริ่มโดยการ วัดองศา ฮวงจุ้ยอาคาร ด้านล่าง ซึ่งเป็นตัวอาคารที่มีความสูง ถึง 7 ชั้น จึงต้องการพลังงาน โชคลาภ ที่ดีเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวอาคาร แต่ทางเข้าตัวอาคาร กลับเป็นบันได ที่อยู่ด้านข้าง ผมจึงให้เปิดช่องกึ่งกลางตัวอาคาร เพื่มกระแส พลังงาน ที่ดี เข้าไปหล่อเลี้ยงตัวอาคาร ที่บริเวณ องค์ เทพพนม เพื่อเพิ่มกระแส โชคลาภ ให้ ฮวงจุ้ยร้าน ตรงบริเวณชั้นที่ 2 ตามรูป

ภัตตาคารในประเทศ ฮ่องกง ร้านอาหารไทยร้านนี้ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ ได้ออกรายการทีวีที่ ประเทศ ฮ่องกง แต่มักจะมีปัญหาในเรื่อง พนักงานในห้องครัว และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในห้องครัว มักจะเสียอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อตรวจสอบ ในส่วนของห้องครัว แล้วผมจึงให้ทำการปรับ สมดุลธาตุ ที่บริเวณห้องครัว เพราะ ห้องครัว ของร้านอาหาร โดยส่วนมาก จะใช้การตกแต่งด้วย สแตนเลส ที่เป็น ธาตุทอง โดย ธาตุทอง จะ ปะทะ กับ ธาตุไฟ ที่เป็นเตาไฟ ผมจึงแนะนำให้เพิ่ม ธาตุดิน ที่เป็นธาตุตัวกลาง มา ปรับสมดุลธาตุ ภายใน บริเวณ ห้องครัว เพื่อให้พลังงาน ฮวงจุ้ยห้องครัว เกิดความสมดุล

วิธีการจัด ฮวงจุ้ยของร้านอาหาร ขายของกิน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่เป็น ระบบเปิด
เพื่อให้มองเห็นภาพในการปรับพลังงาน ที่เป็นร้านอาหารระบบเปิด ในวันนี้เราจะมาศึกษา ฮวงจุ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ เขาพนมรุ้ง ที่ตั้งอยู่ กลางซอย ลาดพร้าว 112 ซึ่งเป็น ร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ถือว่าขายดีมาก ซึ่งถ้าดูจาก ทำเล ก็จัดได้ว่าเป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ธรรมดๆ ที่มีอยู่ทั่วไป แต่กลับมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดวัน คงเป็นเพราะ

รสชาติ ที่ไม่ธรรมดา สำหรับคนทีรับประทาน รสจัด สามารถ รับประทานได้เลย โดยไม่ต้อง ปรุงรส เพิ่ม
ใช้ วัตถุดิบ ที่มี คุณภาพ และ สะอาด มาประกอบ อาหาร
และ ที่สำคัญที่สุด ก็คือ ราคาไม่แพง

ซึ่งถ้าดูตามทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ทั่วไปก็มีเหมือนๆ กัน แต่ทำไมร้านนี้ถึงขายดี อาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้น เราจะมาเริ่มวิเคราะห์ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ กันดูนะครับ

หลักในเชิงชัยภูมิ ของทำเลที่ตั้งร้าน

ดูจาก ภาพถ่ายทาง ดาวเทียม ชัยภูมิ ร้านนี้จะมี ลานพัก พลังงาน คือ ลานจอดรถ ซึ่งในทางหลัก ฮวงจุ้ย ลานพัก พลังงาน เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการกักเก็บ กระแสพลังงาน เพื่อมา หล่อเลี้ยงในสถานที่แห่งนั้น ***ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google earth

ลานจอดรถ สำหรับลูกค้า ที่เป็นลานกว้าง และ เป็นลานพักพลังงาน

วิเคราะห์ตาม หลัก ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

ดูจาก ภาพถ่าย ผ่านดาวเทียม ร้านก๋วยเตี๋ยว ได้หันหน้าร้าน ไปทางทิศ ตะวันออก ซึ่งเป็น ธาตุไม้ ใน ศาสตร์ปัญจธาตุ และ มี ซอย ที่พุ่งตรงมาที่หน้าร้าน หรือ ทางสามแพร่ง***ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google earth

ซอยฝั่งตรงข้ามร้าน ที่เป็นช่องลมจากทาง ทิศตะวันออก

เคาน์เตอร์ ก๋วยเตี๋ยว ที่ใช้โทน สีแดง ที่เป็น ธาตุไฟ รับ กระแสพลังงาน ที่พุ่งตรงมาจาก ทิศตะวันออก ที่เป็น ธาตุไม้ เป็น วงจร ก่อเกิด

โคมไฟสีแดงที่เป็น ธาตุไฟเคลื่อนไหว แขวนอยู่หน้าร้าน รับพลังจากทิศตะวันออก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้มีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาตลอด

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่ร้านอาหารหลายๆ ร้านมองข้าม คือโทนสี ที่เป็นวงจรก่อเกิด อย่างสมดุลธาตุ ก็คือ ผ้าปูโต๊ะ และ เก้าอี้ ภายในร้าน โดยจากรูปจะเห็นได้ว่าร้านนี้ใช้ผ้าปูโต๊ะที่เป็นสีขาว ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุทอง มาก่อเกิด ธาตุน้ำ (เก้าอี้สีน้ำเงิน) และมาก่อเกิด ธาตุไม้ (เก้าอี้สีเขียว) ซึ่งเป็นวงจรก่อเกิด อย่างสมดุลในหลักของธาตุ

แต่ บางร้านที่ ไม่มี ความรู้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย กลับใช้ โทนสี ที่เป็น วงจรทำลาย ซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัว เช่น ใช้ผ้าปูโต๊ะ หรือโต๊ะ ที่ทาสีขาว (ธาตุทอง) และใช้เก้าอี้ที่เป็นสีเขียว (ธาตุไม้) จึงเป็น ธาตุทอง ทำลาย ธาตุไม้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ วิธีแก้ไขง่าย ๆ ก็คือ นำ เก้าอี้สีน้ำเงิน ที่เป็น ธาตุน้ำ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาใช้ในการ ปรับสมดุลธาตุ

สำหรับ ร้านอาหารที่เป็นระบบเปิด ที่หันหน้าไปในทาง ทิศตะวันออก เหมือนร้านนี้ ก็สามารถนำวิธีกระตุ้น กระแสพลังงาน โดยใช้ ธาตุไฟ เหมือนกับร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ เขาพนมรุ้ง ร้านนี้ได้ แต่จะต้องดูปัจจัยอื่นๆ มาประกอบด้วย

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่าพลัง ฮวงจุ้ย ก็คือ รสชาติ อาหาร และ การบริการ เพราะ ฮวงจุ้ย ช่วยได้แค่กระตุ้นให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้จรเข้ามา แต่ถ้ารสชาติอาหารแย่ หรือบริการไม่ดี ก็จะไม่มีลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทำธุรกิจ และ เทคนิคการ จัดฮวงจุ้ย นี้ยังสามารถนำไปปรับ ฮวงจุ้ยร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ อื่นๆ ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ได้ครับ

หากใคร ได้ผ่านเข้าไปใน ซอย ลาดพร้าว 112 ก็อย่าลืมแวะเวียน ไปชิม ก๋วยเตี๋ยวเรือ สูตรเด็ด ราคาไม่แพง และ รับกระแส พลัง ฮวงจุ้ย ที่ดีไปพร้อมๆกัน นะครับ

การใช้เทคนิค ฮวงจุ้ยร้านขายอาหาร ต่างๆ ที่ผมได้เขียนมาในบทความนี้ ผมหวังว่าจะสามารถนำมา พัฒนาและปรับปรุงร้านให้มี กระแสพลังงานที่ดี เพื่อมาหล่อเลี้ยงให้ ธุรกิจ เจริญเติบโต และ นำพาลูกค้า เข้ามาอุดหนุน เพียงแค่เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจ ในหลัก ของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดยสามารถศึกษาได้ใน

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.