ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์

ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ ออกแบบให้รวย

ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ เคล็ดลับในการออกแบบ เว็บไซต์ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่ผมได้เขียนไว้ใน บทความ ก่อนหน้านี้ สำหรับในบทความนี้ เราจะมาลงลึกในรายละเอียด ในหลักของการออกแบบ เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ โดยจะมุ่งเน้นในการใช้ โทนสี ที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย เพื่อให้เป็น โทนสีที่เป็น ธาตุที่ส่งเสริม ซึ่งกัน และ กัน โดยจะต้องจดจำไว้ว่าในการทำ ธุรกิจค้าออนไลน์ จะต้องมีการออกแบบโครงสร้างของ เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ ให้ถูกต้องตามหลักของการทำ SEO ( Serch Engine Optimization ) และ การค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวสินค้าของเรา เพื่อกำหนดทิศทางใน การทำตลาดออนไลน์ และ ในการทำ ธุรกิจค้าออนไลน์ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด สำหรับท่านที่ใช้ ที่พักอาศัย เป็นออฟฟิศ สำหรับทำงาน เพราะถ้าหากท่านได้อาศัยอยู่ใน บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ที่ไม่ถูกหลัก ฮวงจุ้ย ก็จะมีผลต่อ การเงิน และ โชคลาภ ตามมาครับ

ในอันดับแรกในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ โทนสี ของธาตุต่างๆ ที่เป็น ธาตุ ที่ส่งเสริม และ ธาตุ ที่ทำลายกัน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ของเรา

วงจรของ โทนสีของ ธาตุ ที่ส่งเสริม หรือ วงจรก่อเกิด ของธาตุ ต่างๆ

โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุไม้ คือ โทนสีเขียว หลักการจำง่ายๆ คือ เมื่อนำน้ำไปรดต้นไม้ ก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต โดย ในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็น สีเขียว จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ มาใช้ร่วมในการออกแบบ

โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หลักการจำง่ายๆ คือ เมื่อต้นไม้ตาย แล้วนำไปเป็นฟืนเพื่อจุดไฟ โดย ในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว มาใช้ร่วมในการออกแบบ

โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล หลักการจำง่ายๆ คือเมื่อไม้ ถูกไฟไหม้จนหมด จากนั้นสลายตัวเป็นฝุ่นผง เมื่อฝุ่นผงจับตัวกัน ก็จะกลายสภาพเป็นดิน ทำให้เกิดธาตุดิน โดย ในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็น สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม มาใช้ร่วมในการออกแบบ

โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง หลักการจำง่ายๆ คือเมื่อดินสะสมตัวกันเป็นเวลานานจะแปรเปลี่ยนสถานะไปเป็นโลหะ หรือแร่ธาตุ โดย ในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล มาใช้ร่วมในการออกแบบ

โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ หลักการจำง่ายๆ คือเมื่อแร่ธาตุ หรือโลหะถูกหลอมละลายโดยความร้อน จะเปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นของเหลว โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง มาใช้ร่วมในการออกแบบ

วงจรของ โทนสีของ ธาตุ ทำลาย หรือ วงจรปะทะ ของธาตุ ต่างๆ

โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็น ธาตุทอง โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม มาใช้ร่วมในการออกแบบ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุไฟ และ ธาตุทอง เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาร่วมใช้ในการออกแบบได้

โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล มาใช้ร่วมในการออกแบบ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุดิน และ ธาตุน้ำ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาร่วมใช้ในการออกแบบได้

โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง มาใช้ร่วมในการออกแบบ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไม้ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาร่วมใช้ในการออกแบบได้

โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ มาใช้ร่วมในการออกแบบ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุน้ำ และ ธาตุไฟ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาร่วมใช้ในการออกแบบได้

โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุดิน โดยในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่มีเฉดสี หรือ ฮวงจุ้ยโลโก้ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว มาใช้ร่วมในการออกแบบ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ โทนสีของ ธาตุไม้ และ ธาตุดิน เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาร่วมใช้ในการออกแบบได้

ในการออกแบบ ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ โทนสีของ ธาตุต่างๆ ที่ผมนำมาเสนอในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อให้เกิดพลังงานในการดึงดูดลูกค้า และ ให้ลูกค้าที่เข้ามาดู สินค้าภายใน เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ ของเรา มีความรู้สึกที่อยากจะสั่งซื้อ สินค้าต่างๆ ภายใน ร้านค้าออนไลน์ ของเรา และ หัวใจหลักของการออกแบบ เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ให้คำนึงถึงความรู้สึกของ ลูกค้าเมื่อเข้ามาใน เว็บไซต์ หรือ ร้านขายของออนไลน์ ของเรา ที่จะสามารถค้นหา สินค้าในหมวดต่างๆ ได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกของ ลูกค้าออนไลน์ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถที่จะพัฒนา ฮวงจุ้ยร้านค้าออนไลน์ ฮวงจุ้ยร้านขายของออนไลน์ หรือ ฮวงจุ้ยเว็บไซต์ ของท่านให้มียอดผู้เข้าชม และ ยอดสั่งซื้อ ที่เพิ่มขึ้น ได้ไม่ยาก ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.