ฮวงจุ้ยร้านค้าขาย

แต่งร้านเสื้อผ้า ร้านขายโทรศัพท์ ตามหลักฮวงจุ้ย

จะเป็นอย่างไร หากเรานำหลักฮวงจุ้ย เข้ามาช่วยในการ แต่งร้านเสื้อผ้า หรือ ร้านขายโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

เทคนิคการ แต่งร้านเสื้อผ้า ร้านขายโทรศัพท์ ในห้างสรรพสินค้า

ฮวงจุ้ยร้านค้าขาย สินค้าต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ยร้านเสื้อผ้า ฮวงจุ้ยร้านโทรศัพท์ หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ทั่วๆ ไป ที่มีอยู่มากมาย ทั้งร้านค้าที่อยู่ใน ห้างสรรพสินค้า หรือ ตามตลาดนัด ซึ่งมีการแข่งขัน และ ส่วนแบ่งการตลาด ค่อนข้างสูง เพราะ ปริมาณของ ผู้ซื้อ ที่ลดลง และ ผู้ขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการค้าขายทางออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่สร้างผลกระทบต่อ ร้านค้าต่างๆ ที่เช่าแผงเปิดร้าน เป็นอย่างมาก ดังนั้นนอกจากแผนการขาย ทั้งวิธีการ ลดราคา หรือ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อมาช่วยในการกระตุ้นยอดขาย แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ก็คือ การจัดร้านให้ดึงดูดลูกค้า ให้เข้ามาสู่ ร้านค้าของเรา โดยบางท่านพยายาม ค้นหา หรือ ศึกษา วิธีการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า ที่ให้เรียนรู้ได้ ฟรี จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ นำมาทดลองจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า ขาย ของเรา ที่มีทั้งประสบความสำเร็จ และ ไม่ได้ผล

ในบทความนี้ผมจึงขอนำ เทคนิคการจัดร้านค้าขาย สินค้าต่างๆ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อกระตุ้นแรงดึงดูด ลูกค้า และ ยอดขาย โดยการที่จะจัดเราจะต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า พลังของ ฮวงจุ้ย สามารถช่วยดึงดูด ลูกค้าที่เป็นขาจร ที่เห็นร้านค้าของเรา แล้วเกิดความประทับใจ จนอยากเข้ามาชมสินค้า หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับ คุณภาพของสินค้า ราคา ของสินค้าที่สมเหตุสมผล และ การบริการที่ดี ก็จะทำ ร้านค้าของเรา ได้ลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการทำธุรกิจ

การจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า เราสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท

  • ฮวงจุ้ยร้านค้า ที่อยู่ภายใน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า หรือ ตัวอาคารต่างๆ ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด ที่มีประตูทาง เข้า ออก และ มีฝาผนังกั้น ในทุกๆ ด้าน
  • ฮวงจุ้ยร้านค้า แผงลอย หรือ แบกะดิน ที่อยู่ตาม ตลาดนัด หรือ ใน เต็นท์ ตามงานเทศกาลต่างๆ ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ที่อากาศสามารถ ถ่ายเทไปได้ในทุกทิศทาง

จัดร้านขายเสื้อผ้า ร้านค้าขาย ระบบปิด ด้วยหลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

อันดับแรกในการจัด ร้านค้า ที่อยู่ใน ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์แสดงสินค้า เราจะต้องดูทิศทางการหัน ของหน้าร้าน โดยให้หันหน้าไปในทิศทางของ แหล่งที่มีกระแสพลังงาน ที่เคลื่อนไหว มาสะสมรวมตัวกัน เช่น บริเวณบันไดเลื่อน หรือ ประตูทางเข้า ที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตลอด หรือ ถ้าไม่สามารถหันหน้าร้านไปในทิศนั้นได้ ให้เปลี่ยนทิศทางการหันของ ตำแหน่งเก็บเงิน ไปสู่ในทิศทางนั้น

ร้านค้า ที่หน้าร้านหันหลังให้กับ บันไดเลื่อนที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย เคลื่อนไหวตลอด ร้านในลักษณะนี้ด้วยการ หันหน้าของพนักงานขายไปทางบันไดเลื่อน

ให้สังเกตดู ร้านค้าที่หันไปในทิศทางเดียวกันกับ ฮวงจุ้ยร้านค้า ของเรา เช่น ร้านค้าที่อยู่ด้านข้างของเรา แต่ขายของชนิดเดียวกัน ที่หน้าร้านตกแต่งด้วย โทน สีแดง ที่เป็นสีของ ธาตุไฟ ให้เราทดลองตกแต่ง ร้านค้าขาย ของเราในบริเวณนั้น ด้วย ธาตุไฟ หรือ ร้านที่ขายดีที่หันหน้าไปในทิศทางเดียวกับ ร้านค้า ของเรา ได้ตั้งตุ๊กตา แมวกวักสีทอง ซึ่งใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ตุ๊กตาแมวกวักสีทอง ก็คือ ธาตุทองที่เคลื่อนไหว ให้เราทดลอง ตั้งตุ๊กตาแมวกวักสีทอง ภายในบริเวณนั้น

ในการหันหน้าร้าน ให้เราสังเกตุดู ห้างสรรพสินค้า ที่เราได้ทำการเช่าพื้นที่ โดยถ้าหากเป็นห้างสรรพสินค้า ดีมีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เป็นจำนวนมาก แสดงว่า ทิศประตูด้านหน้าของ ห้างสรรพสินค้านั้น หันไปในทิศที่มีพลังงาน ฮวงจุ้ย ที่ดี เราก็สามารถปรับหน้าร้าน หรือ ตำแหน่งเก็บเงิน หันไปในทิศเดียวกันกับ ประตูของ ห้างสรรพสินค้านั้น แต่ไม่ใช่หันหน้าร้าน ไปหาประตูนะครับ ให้หันไปในทิศทางเดียวกันครับ แต่ถ้า ฮวงจุ้ยห้างสรรพสินค้า ไม่ดี มีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยน้อย ก็ให้เราปรับทิศทางการหัน ไปคนละด้านของประตู ครับ และ ให้ทำการสังเกตุดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สำหรับ ร้านเสื้อผ้า ที่อยู่ภายใน ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์แสดงสินค้า ในการจัด ฮวงจุ้ยร้านเสื้อผ้า พยายามหลีกเลี่ยงการจัดโทนสีของ เสื้อผ้า ที่เป็นโทนสีของ ธาตุที่ปะทะกัน เช่น เสื้อผ้าโทนสีแดง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ จัดไว้รวมกับ เสื้อผ้าสีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ

การจัดฮวงจุ้ย ร้านขายโทรศัพท์มือถือ

สำหรับ ฮวงจุ้ยร้านขายโทรศัพท์ ที่อยู่ภายใน ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์แสดงสินค้า ในการจัด ฮวงจุ้ยร้านขายโทรศัพท์ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น ตู้กระจก หรือ เคาน์เตอร์ขายของ ให้สังเกตุดูเครื่องใช้ไฟไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ และ Router WIFI ว่าในตำแหน่งนั้น คอมพิวเตอร์ หรือ Router WIFI มีปัญหาบ่อย หรือไม่ หรือให้ทดลองเปลี่ยนตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ หรือ Router WIFI แล้วสังเกตุความเปลียนแปลงที่เกิดขึ้น โดยทำการทดลอง 3 วัน เป็นอย่างน้อย แล้วสังเกตุดูว่า ยอดขาย เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
วิธีการจัดร้านค้า หรือ ร้านแผงลอย ที่อยู่ตาม ตลาดนัด ในเต็นท์ หรือ พื้นที่โล่ง ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ในการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด เราจะต้องดูว่า ร้านของเราหันหน้าไปในทิศทางไหน และ ใช้วิธีการรับพลังงาน ฮวงจุ้ย ประจำทิศต่างๆ ตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ มาเพิ่มพลังงานให้กับ ฮวงจุ้ยร้านค้า ของเรา โดย แบ่งออกได้เป็น 8 ทิศ ดังต่อไปนี้

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้าขาย ร้านเสื้อผ้า ร้านขายโทรศัพท์ ในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 8 ทิศ

  • ร้านที่หันไป ทิศเหนือ ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ การรับพลังงานของ ธาตุน้ำ ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศเหนือ เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ หรือใช้ วัสดุที่ทำจากไม้ ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุดิน การรับพลังงานของ ธาตุดิน ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง หรือใช้ วัสดุที่ทำจากโลหะมันวาว ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุไม้ การรับพลังงานของ ธาตุไม้ ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันออก เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุไม้ การรับพลังงานของ ธาตุไม้ ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันออก เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศใต้ เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน หรือใช้วัสดุที่ทำจาก ดินเผา ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุดิน การรับพลังงานของ ธาตุดิน ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง หรือใช้ วัสดุที่ทำจากโลหะมันวาว ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันตก ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุทอง การรับพลังงานของ ธาตุทอง ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันตก เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ หรือตั้งตำแหน่ง น้ำพุ หรือ อ่างน้ำ ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้
  • ร้านที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของ ธาตุทอง การรับพลังงานของ ธาตุทอง ของ ฮวงจุ้ยหน้าร้านค้า หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่หันไปในทิศนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลัง ฮวงจุ้ย จาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำของ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น การตกแต่งร้าน ป้ายหน้าร้าน หรือ การปูผ้า เน้นโทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ หรือตั้งตำแหน่ง น้ำพุ หรือ อ่างน้ำ ในบริเวณหน้าร้านที่หันไปในทางทิศนี้

สำหรับวิธีการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้าขาย ฮวงจุ้ยร้านเสื้อผ้า ฮวงจุ้ยร้านขายโทรศัพท์ หรือ ฮวงจุ้ยร้านแผงลอย ที่อยู่ภายใน ห้างสรรพสินค้า หรือ ตามตลาดนัด ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ เป็นการนำไปทดลอง จัดฮวงจุ้ย ร้านค้าของท่าน ด้วยตัวของท่านเอง และ สิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำมาตลอด คือ การหมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลง ทั้งยอดขาย ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ส่วนการกระตุ้นพลังงานโชคลาภในทิศต่างๆ ของร้านค้า ที่เป็นปลีกย่อย ผมจะขอยกยอดไปเขียนในบทความต่อไป ครับ และ หวังว่า วิธีการจัด ฮวงจุ้ยร้านค้า ในบทความนี้ จะเป็นตัวช่วยในการ เพิ่มยอดขาย ให้กับร้านค้าของทุกๆ ท่าน ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.