ฮวงจุ้ยยุค 9 ทิศไหน ดี ร้าย

พลังงานเปลี่ยนเข้าสู่ฮวงจุ้ยยุค 9 ถ้าจะเลือกซื้อบ้าน หันทิศไหน ดีที่สุด

พลังงานเปลี่ยนเข้าสู่ฮวงจุ้ยยุค 9 ถ้าจะเลือกซื้อบ้าน หันทิศไหน ดีที่สุด

จากที่ ผม ได้เขียนบทความ หรือ ทำคลิป ให้ความรู้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ผม มักจะนำเสนอมาตลอดว่า บ้านหันทิศไหน ก็ไม่สำคัญเท่า บ้าน มีองศาเท่าไหร่ เมื่อวัดด้วยเข็มทิศ หรือ กล้องส่ององศา
เพราะในแต่ละ ทิศ จะมีทั้งหมด 45 องศา ที่มีพลังงาน ดี และ ร้าย ปะปนกันไป จึงทำให้ไม่สามารถ ตอบได้ว่า ทิศไหนดีที่สุด จะตอบได้ว่า บ้าน ที่วัดด้วยเข็มทิศแล้ว องศา ที่วัดได้ จะส่งผลดี ร้าย อย่างไร
ซึ่ง ท่าน ก็คงไม่สามารถนำ องศาตัวอาคารที่วัดได้ มาคำนวณหาค่าพลังงาน
ผม จึงพยายามสอนให้ ท่าน ฝึกสังเกต ด้วยคัวของท่านเอง
แต่การฝึกสังเกต จะใช้ได้เฉพาะกับ บ้าน ที่ได้เข้าอยู่อาศัยแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการเลือกซื้อบ้านได้
วันนี้ ผม จะขอนำพลังงาน ในทิศต่าง ๆ มานำเสนอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้าน ใรแต่ละทิศ ครับ
ก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านใน ทิศต่าง ๆ สิ่งที่ท่านไม่ควรนำมาใช้ในการพิจารณา เลือกซื้อบ้านในแต่ละทิศ คือ
 1. วิธีเลือกซื้อบ้าน ตามปีเกิด หรือ ตามนักษัตร เจ้าของบ้าน การใช้ วัน เดือน ปีเกิด เจ้าของบ้าน มาตรวจสอบดวงชะตา เป็นวิธีที่ ไม่ควรนำมาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะบ้านของท่าน มีสมาขิกอาศัยอยู่หลายท่าน การที่จะใช้ ดวงเกิดเจ้าของบ้าน มาเป็นตัวกำหนด จะทำให้ไม่เป็นผลดีต่อสมาชิกท่านอื่น และ บ้านสำคัญที่ องศา ไม่ใช่ทิศหัน ครับ
 2. เลือกซื้อบ้าน หันทิศ ตาม อาชีพเจ้าของบ้าน การเลือกซื้อบ้าน หันไปในทิศที่ส่งเสริม อาชีพ เจ้าของบ้าน เช่น ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ น้ำ ให้เลือกซื้อบ้านหันไปใน ทิศเหนือ (ธาตุน้ำ) หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ไฟ (ธาตุไฟ) จะต้องเลือกซื้อบ้าน หันไปใน ทิศใต้ การใช้ ธาตุประจำทิศ ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด ( External Feng Shui System) ไม่สามารถนำมาใช้กับ บ้าน ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด ( Internal Feng Shui System) ได้ครับ เพราะเป็นคนละระบบกัน ถ้าหากท่าน ใช้อาชีพเป็นที่ตั้งในการเลือกซื้อบ้านที่หันไปในทิศ ที่ส่งเสริมอาชีพของท่าน ท่าน อาจจะได้บ้านที่ องศาไม่ดี ที่ซ่อนอยู่ในทิศนั้น ๆ ครับ
 3. เลือกซื้อบ้าน หันทิศใต้ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่หลาย ๆ ท่านได้ศึกษามา โดยส่วนมากจะแนะนำให้เลือกซื้อบ้านหันทิศใต้ เพราะเป็นทิศที่มีลมพัดเข้าหน้าบ้าน เกือบทั้งปี แต่บางท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่า บ้านที่หันไปทางทิศใต้ ตั้งแต่กลางปี 2565 เป็นต้นมา บ้านที่หันไปทิศใต้ ตะมีพลังงานร้าย ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน 30 องศา จาก 45 องศา ของทิศ คิดเป็น 2 ใน 3 ของทิศ และจะมีพลังงานที่ดี 1 ใน 3 ของทิศ การเลือกซื้อบ้านหันทิศใต้ ถ้าท่านโชคร้าย บ้านของท่านไปถูก องศาร้าย ลม จากทิศใต้ จะพัดประจุไฟฟ้าที่ส่งผลร้ายเข้าสู่บ้านของท่าน เกือบทั้งปี ไปอีก สิบกว่าปี จนกว่าพลังงานจะเปลี่ยนยุคใหม่ ครับ
ถึงแม้ว่า บ้านในแต่ละทิศ จะมีทั้ง องศดี และร้าย ปะปนกัน ผม จะขอรวบรวม ค่าพลังงาน ที่ส่งผลดี และร้าย เพื่อให้ท่าน นำไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน อย่างน้อย ท่านเลือกทิศที่ มีพลังงานดี 2 ใน 3 ของทิศ ก็ยังมีโอกาสได้บ้าน ที่มีพลังงานที่ดี ดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทิศที่มีโอกาสได้บ้านที่มีพลังงานดี มากกว่า พลังงานร้าย

 1. บ้านหันทิศ ตะวันออก เป็นบ้านที่มีพลังงาน ดี 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานร้ายแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 2. บ้านหันทิศ เหนือ เป็นบ้านที่มีพลังงาน ดี 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานร้ายแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 3. บ้านหันทิศ ตะวันออกเฉียง เหนือเป็นบ้านที่มีพลังงาน ดี 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานร้ายแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 4. บ้านหันทิศ ตะวันตกเฉียง เหนือเป็นบ้านที่มีพลังงาน ดี 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานร้ายแฝงอย่าง 1 ใน 3 ของทิศ

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทิศที่มีโอกาสได้บ้านที่มีพลังงานร้าย มากกว่าพลังงานดี

 1. บ้านหันทิศ ตะวันตก เป็นบ้านที่มีพลังงาน ร้าย 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานดีแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 2. บ้านหันทิศ ใต้ เป็นบ้านที่มีพลังงาน ร้าย 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานดีแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 3. บ้านหันทิศ ตะวันตกเฉียง ใต้เป็นบ้านที่มีพลังงาน ร้าย 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานดีแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
 4. บ้านหันทิศ ตะวันออกเฉียง ใต้เป็นบ้านที่มีพลังงาน ร้าย 2 ใน 3 ของทิศ และมีพลังงานดีแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ
ที่ผมนำเสนอ พลังงานดี และ ร้าย ในแต่ละทิศ มาให้ท่านรำไปประกอบในการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้านเบื้องต้น
แต่ท่านต้องจำไว้ว่า บ้าน ในแต่ละทิศ จะดี หรือ ร้าย ขึ้นอยู่กับ องศาของตัวบ้าน สิ่งที่จะตัดสินได้ว่า บ้านที่ท่านเลือกซื้อ ดี หรือ ร้าย ท่านจะสังเกตได้ เมื่อเข้าอยู่อาศัยเท่านั้น ครับ
ถ้าท่านโชคร้าย เลือกบ้านที่มีพลังงานดี 2 ใน 3 ของทิศ แต่กลับไปได้บ้าน ที่มีพลังงานร้านแฝงอยู่ 1 ใน 3 ของทิศ และส่งผลร้ายตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านใหม่
ท่าน ไม่จำเป็นจะต้องขายบ้าน หรือ ย้ายบ้านใหม่ ให้จำไว้เสมอว่า บ้าน คือ กล่องประจุพลังงาน เมื่อพลังงานไม่ดีไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ท่าน ก็สามารถปรับองศาการไหลเข้าของพลังงาน ด้วยบานหน้าต่าง ที่เป็นบานสวิง หรือ บานผลัก ที่เปิดออกไปบังคับองศาการไหลเข้าของพลังงานได้ครับ
เมื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ ต้องพยายาม สังเกต เปรียบเทียบกับบ้านหลังเดิม แล้วท่านจะทราบด้วยตัวจองท่านเอง ว่าบ้านใหม่ ส่งผลดี หรือ ร้าย ด้วยตัวของท่านเอง ครับ
Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.