ฮวงจุ้บประตูหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน สีไหนดี ทิศไหนเฮง

ฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน และ เทคนิคการดึงกระแส โชคลาภ ในแต่ละ ทิศ เข้าสู่ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน

สิ่งสำคัญในการจัด ฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน

ประตูหน้าบ้าน คือ สิ่งสำคัญอันดับแรก ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ต้องคำนึงถึง เพราะการ จัดฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ คือ การจัดกำหนด ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร โดย คำนวณจาก ทิศที่ทำมุมกับ องศา ที่วัดได้จาก เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องวัดองศา แล้วนำพลังงานที่ไหลเข้ามากับ อากาศ ที่มีทั้ง ประจุไฟฟ้า และ ความชื้นสัมพัทธ์ มาสร้างวงจรธาตุ โดยการปรับสมดุลธาตุ ในทิศทางต่างๆ ภายใน ตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร ซึ่งพลังงาน ฮวงจุ้ย จะส่งผลต่อ สุขภาพ การงาน การเงิน ของ ผู้ที่อยู่อาศัย โดย จะเกิดผลต่อ ร่างกายมนุษย์ ก่อน ในส่วน การงาน การเงิน หรือ โชคลาภ จะเปลี่ยนแปลงตามมาทีหลัง

ซึ่งในการที่จะ จัดฮวงจุ้ย ให้ถูกต้องตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะต้องใช้หลายองค์ประกอบมารวมกัน ผมจึงนำเสนอ วิธีการจัด ฮ วง จุ้ย ประตู บ้าน แบบง่ายๆ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย โดยที่สามารถนำไป ปรับใช้ได้เอง

ประตู หน้า บ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย

ประตูหน้าบ้าน ที่ดีต้องเปิดได้คล่องตัว ไม่มีอะไรมาวางขวางทางประตู ห้ามตั้งถังขยะบริเวณ ด้านหน้าประตู เพราะจะทำให้กลิ่นขยะ ที่เป็น พลังงานด้านลบ ในทาง ฮวงจุ้ย ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ทำลายโชคลาภ และ ให้เก็บรองเท้าไว้ในตู้เก็บรองเท้า เพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่ดี ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน

ประตูบ้านสวยๆกระจก

ในการจัดฮวงจุ้ย ถ้าไม่มีความรู้ในการ วัดองศา เพื่อ จัดฮวงจุ้ย ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราสามารถใช้ทิศที่หน้าบ้านหันไป แล้วปรับสีของประตู หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า ที่เป็นสีที่รับ พลัง จากทิศที่หันไป วางที่ ด้านนอก ของประตูบ้าน โดย มีทั้งหมด 8 ทิศ

การจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ทั้ง 8 ทิศ

  • ประตูบ้านหันทิศเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศเหนือ เช่น วัตถุที่เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ โมบายที่ทำจากไม้ หรือเน้นโทน สีเขียว และ วัสดุที่ทำจากไม้ ในทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันออก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตู หน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตู หน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้
    โดย ใช้ประตู สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำตาล เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการ ปรับฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการปรับ ฮวงจุ้ย ประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมา ปรับฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการ ปรับ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

เลือกสีทาบ้านภายนอก

เลือกสีทาบ้านภายนอก และ สีประตูบ้าน

การจัด ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสังเกตคือ สีของประตู กับ สีของผนังด้านนอก ว่า เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือไม่ เช่น ประตูสองบานนี้ ผนังด้านนอกก่อผนังด้วย อิฐมอญ โดยไม่ได้ทาสีอื่นทับ ซึ่งในทาง ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตู ถือว่าเป็น ธาตุดิน การที่ใช้ประตู สีแดง ทางด้านขวามือ จะเป็นประตู ที่เป็นวงจร ก่อเกิด คือ ธาตุไฟ ก่อเกิด ธาตุดิน ส่วนประตูอีกบานหนึ่ง ที่เป็น สีน้ำเงิน จะเป็นประตูที่เป็น วงจรทำลาย ระหว่าง ธาตุน้ำ กับ ธาตุดิน ถ้าเป็นเช่นนี้ สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ การเปลี่ยนสีประตู ให้เป็น สีขาว หรือ สีแดง

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน ที่ผมได้กล่าวมา ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการปรับ ฮวงจุ้ยคอนโด โดยการแก้ไขที่ ฮวงจุ้ยประตู ระเบียง ตามทิศที่กล่าวมาข้างต้น โดย อ่านได้ในบทความ ฮวงจุ้ยคอนโด ที่ผมได้เคยเขียนไว้ และ หวังว่าทุกๆ ท่านจะสามารถนำเทคนิคการปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ไปใช้ เพื่อให้นำพา โชคลาภ เข้ามาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.