ฮวงจุ้ยประตูรั้วบ้าน

วิธีแก้ ฮวงจุ้ยประตูรั้วบ้าน ที่มีทิศหัน หน้า รับ ทางสามแพร่ง ใช้ สี แบบไหนให้ถูกหลัก

บางท่านอาจเกิดความวิตก กังวล เกี่ยวกับประตูรั้วบ้านที่ตรงกับประตูหน้าบ้าน อาจเข้าใจว่าฮวงจุ้ยประตูรั้วบ้าน เช่นนี้ทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่

ฮวงจุ้ยประตูรั้วบ้าน วิธีปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ที่ตรงกับ ทิศ ทางสามแพร่ง ให้ถูกหลัก

ฮวงจุ้ย ประตูรั้วบ้าน จากที่เราเคยได้รับรู้มาว่า ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ถ้า ประตูรั้วบ้าน ที่อยู่ตรงกับ ประตูหน้าบ้าน แล้วเงินทองจะรั่วไหล หามาได้เท่าไหร่ ก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บ จนทำให้เราเกิดความวิตกกังวล ว่า ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ประตูหน้าบ้าน จะทำให้มีผลร้ายต่อ ฮวงจุ้ยบ้าน ของเรา หรือไม่ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ว่า ตัวอาคารของบ้าน เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด โดยเริ่มต้นจาก ประตูหน้าบ้าน เข้าไปสู่ ภายในห้องต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ที่มีฝาผนังกั้น มีทิศทางตามองศา ของการไหลเข้าของอากาศ ส่วน ประตูรั้วบ้าน ที่อยู่ภายนอก ของตัวบ้าน ถือว่าเป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ซึ่งในการจัดฮวงจุ้ย ประตูรั้วบ้าน จะแยกส่วนออกจาก การจัด ฮวงจุ้ยบ้าน

ดังนั้นถ้าหาก ประตูรั้วบ้าน ที่อยู่ตรงกับ ประตูหน้าบ้าน ถ้าหาก ฮวงจุ้ยประตูบ้าน มีองศาที่ถูกต้อง ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ หรือ ใช้โทนสีที่เป็น ธาตุ ที่รับพลังจากทิศที่บ้าน หันหน้าไป การที่ ประตูรั้วบ้าน ที่อยู่ตรงกับ ประตูหน้าบ้าน ก็จะไม่ส่งผลร้ายใด ๆ ต่อ บ้านของเรา โดย เราสามารถลองเข้าไป อ่านได้ใน บทความ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ที่ดีเปิดแล้วมี โชคลาภ ไหลเข้าตลอด แล้วนำมาปรับ เพื่อดึงโชคลาภมาสู่บ้านของเรา ให้ได้รับพลังที่ดี ได้ด้วยตนเอง ครับ

ส่วน ประตูรั้วบ้าน ที่อยู่ตรงกับ ทางสามแพร่ง แล้วจะนำพา โชคร้าย เข้ามาสู่บ้านของเรา ถ้าหากเราใช้ การปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ปรับพลังที่พุ่งตรงมาจาก ทางสามแพร่ง ในทิศต่างๆ เป็น เราก็สามารถ เปลี่ยน พลังที่ร้าย ให้กลายเป็น พลังที่ดี ได้ โดย การใช้โทนสี ที่เป็น ธาตุ รับพลัง จากทิศ ต่างๆ ที่ทางสามแพร่ง พุ่งตรงมาที่ ประตูรั้วบ้าน

ถ้าหากเราไม่มีความรู้ในการ วัดองศา เพื่อจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราสามารถใช้ทิศที่หน้าบ้านหันไป แล้วปรับสีของประตู หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า ที่เป็นสีที่รับ พลัง จากทิศที่หันไป วางที่ ด้านนอก ของประตูบ้าน โดย มีทั้งหมด 8 ทิศ

วิธีการปรับฮวงจุ้ย ประตูรั้วบ้าน โดยการใช้ โทนสี ให้ถูกหลัก

  • ประตูรั้วบ้าน ที่หันไป ทิศเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศเหนือ เช่น วัตถุที่เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ โมบายที่ทำจากไม้ หรือเน้นโทน สีเขียว และ วัสดุที่ทำจากไม้ เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูรั้วบ้านสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศตะวันออก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก โดย ใช้ประตูรั้วบ้าน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่งที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ประตูรั้วบ้าน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการ ปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้ โดย ใช้ประตูรั้วบ้าน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูรั้วบ้าน สีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตูรั้วบ้าน สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้าน ที่หันไปในทาง ทิศนี้
  • ประตูรั้วบ้าน ที่ตรงกับ ทางสามแพร่ง ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการ ปรับ พลังงาน ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ เพื่อมาปรับ พลังงานหน้าบ้านที่หันไปในทาง ทิศนี้

เทคนิค และ วิธีการปรับฮวงจุ้ย ประตูรั้วบ้าน ที่ผมได้นำมาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และ สามารถนำไป ปรับใช้ได้กับ การจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยร้านอาหาร ฮวงจุ้ยรีสอร์ท ฮวงจุ้ยอาคาร หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ต่าง ๆ ที่ ฮวงจุ้ยประตู ถูก ทางสามแพร่ง พุ่งตรงมา ที่ประตูรั้ว ในแต่ละทิศ เพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานที่พุ่งตรงมา ที่เป็นกระแสที่ค่อนข้างแรง ซึ่งเราสามารถ รับพลังงานที่พุ่งตรงมา ให้ก่อเกิดเป็น พลังงานที่ดี ของเราได้ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.