ฮวงจุ้ยประตูบ้าน

ฮวงจุ้ยประตูบ้าน เปิดรับโชคลาภ วาสนา บารมี จัดให้ถูกตามหลัก การใช้ สี ในทิศต่าง ๆ

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน รับโชคลาภ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ยประตูบ้าน คือ สิ่งสำคัญอันดับแรก ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ต้องคำนึงถึง เพราะการ จัดฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ คือ การกำหนด ทิศทางการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร โดย คำนวณจาก ทิศที่ทำมุมกับ องศา ที่วัดได้จาก เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องวัดองศา แล้วนำพลังงานที่ไหลเข้ามากับ อากาศ ที่มีทั้ง ประจุไฟฟ้า และ ความชื้นสัมพัทธ์ มาสร้างวงจรธาตุ โดยการปรับสมดุลธาตุ ในทิศทางต่างๆ ภายใน ตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร ซึ่งพลังงาน จะส่งผลต่อ สุขภาพ การงาน การเงิน ของ ผู้ที่อยู่อาศัย โดย จะเกิดผลต่อ ร่างกายมนุษย์ ก่อน ในส่วน การงาน การเงิน หรือ โชคลาภ จะเปลี่ยนแปลงตามมาทีหลัง

ซึ่งในการที่จะ จัดฮวงจุ้ย ให้ถูกต้องตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะต้องใช้หลายองค์ประกอบมารวมกัน ผมจึงนำเสนอ วิธีการจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน แบบง่าย ๆ ให้ถูกหลัก โดยที่สามารถนำไป ปรับใช้ได้เอง

ประตูบ้าน ที่ดีต้องเปิดได้คล่องตัว ไม่มีอะไรมาวางขวางทางประตู ห้ามตั้งถังขยะบริเวณ ด้านหน้าประตู เพราะจะทำให้กลิ่นขยะ ที่เป็น พลังงานด้านลบ ในทาง ฮวงจุ้ย ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ทำลายโชคลาภ และ ให้เก็บรองเท้าไว้ในตู้เก็บรองเท้า เพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่ดี ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน

วิธีการจัดฮวงจุ้ยประตู ถ้าไม่มีความรู้ในการ วัดองศา เราสามารถใช้ทิศที่หน้าบ้านหันไป แล้วปรับสีของประตู หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า ที่เป็นสีที่รับ พลัง จากทิศที่หันไป วางที่ ด้านนอก ของประตูบ้าน โดย มีทั้งหมด 8 ทิศ คือ

วิธีจัด ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ในทิศ ต่างๆ

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุน้ำ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยหน้าประตูบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไม้ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุน้ำ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศเหนือ เช่น วัตถุที่เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ โมบายที่ทำจากไม้ หรือเน้นโทน สีเขียว และ วัสดุที่ทำจากไม้ ในทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตู ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันออก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการปรับ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ประตู สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีแดง เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการปรับ ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้ โดย ใช้ประตู สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำตาล เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการ ปรับด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ประตูสีขาว หรือ ประตูที่ทำจาก สแตนเลส เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการปรับ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ ฮวงจุ้ย ประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

ประตูบ้าน ที่หันไป ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการ ปรับ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น ใช้ประตู สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ หรือ ใช้พรมเช็ดเท้า สีน้ำเงิน เพื่อมาปรับ พลังงาน ของประตูที่หันไปในทาง ทิศนี้

การจัด ฮวงจุ้ยประตู อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสังเกตคือ สีของประตู กับ สีของผนังด้านนอก ว่า เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือไม่ เช่น ประตูสองบานนี้ ผนังด้านนอกก่อผนังด้วย อิฐมอญ โดยไม่ได้ทาสีอื่นทับ ซึ่งในทาง ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถือว่าเป็น ธาตุดิน การที่ใช้ประตู สีแดง ทางด้านขวามือ จะเป็นประตู ที่เป็นวงจร ก่อเกิด คือ ธาตุไฟ ก่อเกิด ธาตุดิน ส่วนประตูอีกบานหนึ่ง ที่เป็น สีน้ำเงิน จะเป็นประตูที่เป็น วงจรทำลาย ระหว่าง ธาตุน้ำ กับ ธาตุดิน ถ้าเป็นเช่นนี้ สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ การเปลี่ยนสีประตู ให้เป็น สีขาว หรือ สีแดง

เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ย ที่ผมได้กล่าวมา ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการปรับ ฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียม โดยการแก้ไขที่ ฮวงจุ้ยประตู ระเบียง ตามทิศที่กล่าวมาข้างต้น โดย อ่านได้ในบทความ ฮวงจุ้ยคอนโด ที่ผมได้เคยเขียนไว้ และ หวังว่าทุกๆ ท่านจะสามารถนำเทคนิคการปรับ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน ไปใช้ เพื่อให้นำพา โชคลาภ เข้ามาสู่ทุกๆ ท่าน ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.