ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี และ พิฆาตทรัพย์ ตามหลัก ปัญจธาตุ

ฮวงจุ้ยน้ำ ที่ดี และ พิฆาตทรัพย์ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นคืออะไร เพราะจากที่เราได้เคย ศึกษาศาสตร์ ของ ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี กันมา ตำแหน่งน้ำจะเป็นบทบาทสำคัญ ในการ จัดฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี และ ฮวงจุ้ยน้ำ พิฆาตทรัพย์ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

 บ้าน หรือ อาคาร ต่างๆ ที่ นิยมตั้ง ตำแหน่งน้ำไว้ ด้านหน้าของ อาคาร ตามหลักนิยาม แห่ง ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ที่ เรา คุ้นเคยกัน มาตลอดว่า ฮวงจุ้ยบ้าน หน้าน้ำ หลังเขา จะมีพลังแห่ง โชคลาภ และ บารมี แต่ใน หลักวิชา ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้นจะต้องคำนวณหา จากค่า องศา ที่วัดได้จาก การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ด้วย กล้องส่ององศา หรือ เข็มทิศ แล้วนำมากำหนดตำแหน่ง ที่ต้องการ ธาตุน้ำ มาปรับสมดุลธาตุ สำหรับ ฮวงจุ้ยอาคาร นั้นๆ ไม่ใช่การที่มี ฮวงจุ้ยบ้าน ที่มีตำแหน่งน้ำ อยู่ด้านหน้า และ มีตำแหน่ง ภูเขา อยู่ด้านหลัง ตามที่เราเข้าใจกันมา

ตําแหน่งน้ําพุหน้าบ้าน

อีกทั้งใน ยุคนี้ (ตั้งแต่ ปี 2547-2567) ที่ เป็นช่วง ยุคของ ดาว 8 ที่ เป็น พลัง ของ ธาตุดิน ที่ เป็น ตัวกำหนด ทิศทางของ โชคลาภ การที่จะ กระตุ้นให้ ธาตุดิน มี พลัง เพิ่มขึ้นจะต้องใช้ ธาตุไฟ ในการ กระตุ้น พลังงาน เท่านั้น และ จาก การ คำนวณ ตาม หลักวิชา ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ บ้าน ที่ สามารถ ตั้งตำแหน่ง น้ำ ไว้ ด้านหน้า อาคารหากคำนวณจาก 360 องศารอบแกนโลก จะสามารถตั้งตำแหน่งน้ำด้านหน้าอาคาร ที่หันไป ในทาง ทิศ ตะวันออก ซึ่งมีแค่ 30 องศา และ ทิศตะวันตก 15 องศา จาก 360 องศา โดย คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ได้ 12.5 % เท่านั้น ตาม ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ส่วน องศา อื่นๆ จะมีผล ที่ แตกต่างกันไป ทั้ง ทำลาย โชคลาภ หรือ อาจจะ มีผล ถึง สุขภาพ ของผู้ที่อาศัยใน สถานที่ แห่งนั้น

โดยวิธี สังเกต ง่ายๆ ก็คือ หาก สถานที่ ใดๆ ก่อนปี พ.ศ. 2547 ที่มี ด้านหน้าอาคารที่มี ตำแหน่งน้ำ อยู่ด้านหน้า อาคาร แล้ว เจริญ รุ่งเรือง แต่ พอหลังจาก ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กิจการ ซบเซา ลงอาจจะ เกิดจาก ตำแหน่ง น้ำ ด้านหน้า อาคาร ที่ เป็น ตัวพิฆาตทรัพย์ ของ เรา ก็เป็นได้

สำหรับ ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด ที่มี ฮวงจุ้ยอาคาร ที่มีผนังกั้นทั้ง 4 ด้าน มีประตู เปิด ปิด สามารถกำหนด ทิศทางการไหลเข้า ของอากาศ และ สามารถ ปิดประตู หรือ หน้าต่าง เพื่อ กักเก็บ อากาศ และ พลังงานทาง ฮวงจุ้ย ไว้ได้ การที่จะ จัดฮวงจุ้ย ให้ได้ บ้าน หรือ อาคาร ที่มี ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ก็จะต้อง วัดองศา และ คำนวณ หาตำแหน่ง ดังที่ผมได้กล่าวเอาไว้ ข้างต้น

อีกทั้งการใช้ หลักวิชา ฮวงจุ้ย มังกรน้ำ ซึ่งเป็นหลักวิชา ฮวงจุ้ย ชั้นสูงที่สามารถนำ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย มาสู่สถานที่นั้นๆ โดยการสร้างทางน้ำไหลที่ โอบล้อมอาคาร และ กำหนดจุดพักพลัง ฮวงจุ้ยน้ำ และ ไหลออกตามองศา ที่คำนวณไว้ ที่แตกต่างกันไป ในแต่ละ องศาของตัวอาคาร ซึ่ง ฮวงจุ้ย มังกรน้ำ ถ้าหากนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถนำพา ความมั่งคั่ง ร่ำรวย มาให้กับ ผู้ที่อยู่อาศัย ภายในตัวอาคาร ที่ได้ใช้ศาสตร์ ฮวงจุ้ย มังกรน้ำ แต่ถ้าหากนำไปใช้ โดยไม่มีความรู้ในการ ลดพลังของ ธาตุน้ำ ในจุดที่ไม่ต้องการ ธาตุน้ำ ของตัวอาคารนั้น ก็กลับยิ่งส่งผลเสีย ให้กับ เรา จาก ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ก็จะกลายเป็น ฮวงจุ้ยน้ำ พิฆาตทรัพย์ ในทันที

อ่างน้ําพุหน้าบ้าน

การตั้งตำแหน่ง น้ำพุ น้ําตกในบ้าน

ดังนั้น การที่เราจะตั้ง ตำแหน่ง น้ำพุ น้ำตก หรือ ตู้เลี้ยงปลา สำหรับ ฮวงจุ้ย ระบบปิด ก็ควรที่จะต้องคำนวณ หาตำแหน่งน้ำ ที่เหมาะสม แต่หากไม่มีความรู้ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เลย ก็ให้หมั่นสังเกต เช่น ถ้าหากเป็น ตำแหน่งของ ตู้เลี้ยงปลา หากในตำแหน่งนั้น ปลาที่เราเลี้ยง แล้วตายอยู่เป็นประจำ ให้เราทดลองย้ายหา ตำแหน่ง หรือ ทิศทางอื่นๆ ดู หรือ ในตำแหน่ง น้ำพุ หรือ น้ำตก ถ้าหากในตำแหน่งนั้นๆ ปั๊มน้ำ เสีอยู่เป็นประจำ ก็ให้ทดลอง ย้ายหาตำแหน่งใหม่ และ อย่าลืมสังเกต ร่างกายของเรา และ สมาชิก ภายในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ว่ามีผลอย่างไร ซึ่งถ้าหากเป็น ตำแหน่งน้ำ ที่เป็นตำแหน่งของ ฮวงจุ้ยน้ำ ที่ดี เมื่อจะมีผลต่อ อาการที่เกี่ยวข้องกับ อาการ ปวดเมื่อยที่หลัง หรือ แขน และ ขา โดย ถ้าหากตั้งได้ ถูกต้อง อาการเหล่านั้น จะเบาบางลง หรือ อาจจะหายปวดไปเลย แต่ถ้าตั้งแล้วไม่ถูกต้อง จะมีอาการเกี่ยวกับ การปวดตา หรือ อาการทางโรคหัวใจ โดยให้เราลองหมั่นสังเกตดู ด้วยตนเอง ครับ ส่วนในด้าน ค้าขายก็เช่นกัน ครับ ให้สังเกตดูจากยอดขาย ว่าถ้าเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือว่า ลดลง

สำหรับ ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ใน ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ทีเป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ที่ไม่มีฝาผนังกั้น และ ไม่มีประตู เปิด ปิด อากาศสามารถไหล เข้า ออก ได้ หลายทิศทาง ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยนํ้าที่ดี จะอยู่ที่ ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศของ ธาตุทอง โดย เราสามารถตั้ง ตำแหน่งน้ำ ไว้ในบริเวณอาคารของ ทิศนั้น เพื่อรับพลังงาน ของ ธาตุทอง เพื่อมาส่งเสริมให้ ตำแหน่งน้ำ ของเรา เป็น ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี ได้ครับ

และ สำหรับ ฮวงจุ้ยอาคาร ที่มีตำแหน่งน้ำ อยู่ด้านหน้าของ ตัวอาคาร เมื่อได้อ่านบทความนี้ ก็ไม่ต้องวิตกกังวล ครับ เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เรายังสามารถ ปรับเปลี่ยนพลัง ฮวงจุ้ยน้ำ ที่พิฆาตทรัพย์ ให้เป็น ฮวงจุ้ยน้ำที่ดี โดยการ ถ่ายเท และ ปรับเปลี่ยนพลังงาน เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ตัวเรา และ ครอบครัว ได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.