ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ตึก อาคาร สำนักงาน จัดให้ถูกหลัก โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน ใน หลักฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่มีผลค่อนข้างมาก ต่อทุก ๆ ท่าน รองจาก ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยตึก เพราะในแต่ละวัน เราจะต้องอาศัยอยู่ในที่ทำงาน อย่างน้อยๆ ก็ 8 ชั่วโมง คือ หนึ่ง ใน สาม ของในแต่ละวัน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน และ เทคนิคการจัด เพื่อดึงกระแสพลังงาน โชคลาภ เข้ามาสู่ อาคาร สำนักงาน

การปรับฮวงจุ้ยในที่ทำงาน มีหลาย ๆ ท่านที่พยายามศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ โดยการจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ให้ถูกหลักด้วยการดูทิศทาง โชคลาภ ประจำปี โชคลาภ ประจำเดือน แล้วทดลอง หันโต๊ะทำงาน ไปสู่ในทิศนั้น ๆ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร โดยหารู้ไม่ว่า ทิศทางโชคลาภ ในแต่ละปี หรือ ในแต่ละเดือน จะส่งผลเฉพาะ ฮวงจุ้ยอาคาร ที่เป็นระบบเปิด เท่านั้น แต่สำหรับ ที่ทำงาน หรือ สำนักงาน โดยส่วนมากนั้น จะเป็น อาคาร ระบบปิด ซึ่งทิศทาง โชคลาภ หรือ บารมี จะแตกต่างกันออกไป ในแต่ละ องศา ที่วัดได้ ด้วย เข็มทิศ หรือ วัดด้วย โปรแกรม Google Earth ดังที่ผมได้เคย อธิบายไว้ในบทความ วิธีการวัดองศา ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย แล้วนำค่า องศา ที่วัดได้ มาคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อหาทิศทาง หรือ ตำแหน่ง โชคลาภ และ บารมี

ปรับ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน หาทิศโชคลาภ บารมี

ผมจะขอยกตัวอย่าง เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดย ผู้บริหาร บริษัท โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้เชิญให้ผมไปตรวจสอบ ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ในอันดับแรกในการจัด เราจะต้องทำการ วัดองศา ของตัวอาคาร แล้วนำมาคำนวณหาทิศทาง โชคลาภ และ บารมี ของตัวอาคาร สำนักงาน

หลังจากได้ค่า องศา จากการวัดด้วย กล้องส่ององศา และ นำมา คำนวณ เรียบร้อยแล้ว ให้หาทิศทาง โชคลาภ และ บารมี ของตัวอาคาร หลังนี้ จากนั้นให้ปรับ โต๊ะทำงานของผู้บริหาร ให้หันไปในทิศทาง โชคลาภ และ นั่งหันหลัง พิงทิศที่เป็น ทิศของ บารมี ของตัวอาคาร เพื่อให้ ผู้บริหาร ได้รับพลังงานที่ดี เพื่อการตัดสินใจ และ การวางแผนงานที่ถูกต้อง ซึ่งในการจัดที่ถูกต้อง จะไม่เกี่ยวข้องกับ ฤกษ์ยามใด ๆ เพราะการ จัดฮวงจุ้ย คือการปรับพลังงานที่ดี ให้มาส่งผลต่อ ทุกๆ คน ในตัวอาคารนั้น ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้ฤกษ์ยาม ใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการหันหน้าของ โต๊ะทำงาน จะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละแผนก แตกต่างกันไปในแต่ละหน้าที่

แบบแปลนโรงงาน ตามหลักฮวงจุ้ย

สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ อาคาร ออฟฟิศ สำนักงาน ต่างๆ ที่จะต้องออกแบบ ตัวอาคาร ให้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย นั้น ในการออกแบบที่ถูกต้อง นั้นถ้าหากได้ทำการออกแบบ แปลนอาคาร ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลัก จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะสามารถวางแปลนของ ตัวอาคาร และ ประตูทางเข้าที่ดี และ สามารถออกแบบให้ดึง กระแสพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายใน ตัวอาคาร ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไปในอนาคต ได้ไม่ยาก

โดยการออกแบบ แปลนควรที่จะให้นักออกแบบ หรือ สถาปนิก ได้มาร่วมปรึกษา กับ ซินแส ที่มีความชำนาญ เพื่อออกแบบ ตัวอาคารให้ ทันยุค ทันสมัย โดย เป็นการออกแบบ ที่ดูแทบไม่ออกว่า ตัวอาคาร ได้มีการ จัดฮวงจุ้ย และ มีความสวยงาม

สำหรับตัวอาคาร ที่ไม่ได้ออกแบบ ให้ถูกต้องตามหลัก ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าหากได้ศึกษา หรือ ค้นคว้าความรู้ในด้าน ฮวงจุ้ย ก็สามารถนำมา ปรับให้ถูกต้องได้ ด้วยการปรับทิศทาง การไหลเข้าของ อากาศ เพื่อให้ได้ทิศทางที่มี พลังงานที่ดีเข้าไปหล่อเลี้ยง ตัวอาคาร และ ใช้เทคนิคการออกแบบ ให้เกิดความสมดุลของธาตุ เพื่อสร้าง วงจรธาตุ ที่มีพลังงานที่ดี เพื่อความเจริญของ ธุรกิจ หรือ ผู้เช่า อาคารสำนักงาน ในแต่ละชั้น โดย คำนวณจาก การไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ โถงลิฟท์ และ บันได เพื่อกระจายพลังงาน ไปในส่วนต่างๆ ของตัวอาคาร

ขอขอบคุณภาพจาก Google Earth

โดย ผมจะขอนำเทคนิค การออกแบบแปลนของชั้นผู้บริหาร ของอาคาร BJC หรือ บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณ พิษณุ พงษ์วัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ได้เชิญผมไปปรึกษา และ ออกแบบแปลนของ ชั้นผู้บริหารทั้งชั้น โดยผมจะขอนำมาเผยแพร่ เพื่อมาเป็นกรณีศึกษา

ขอขอบคุณภาพจาก Google Earth

อาคาร BJC ของ บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ใน ซอย รูเบีย ถนน สุขุมวิท 42 ในการพิจารณา อันดับแรก จะเห็นได้ว่า อาคาร BJC มีทางเข้าหลัก ของตัวอาคาร อยู่ 2 ตำแหน่ง ในการพิจารณา ทิศทาง การไหลเข้าของ อากาศ เพื่อ กำหนด ทิศด้านหน้า ของตัวอาคาร จึงจะต้องนำค่า องศาของประตู โดยการ วัดองศาด้วย กล้องส่ององศา ที่ประตู ทั้งสองด้าน และ ต้องสังเกตพฤติกรรม ของการใช้ประตู ว่า มีพนักงาน เดิน เข้า หรือ ออก ประตูด้านไหน มากที่สุด เพื่อนำมาเป็นส่วนช่วยในการ กำหนด ทิศด้านหน้าของ ตัวอาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะ หากกำหนดทิศด้านหน้า ของตัวอาคาร ไม่ถูกต้อง ก็จะ เกิดความผิดพลาด ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ขั้นตอน ต่อไปในการออกแบบผิดพลาดทั้งหมด

ขั้นตอนต่อไป คือ การวัดองศา และ นำมาคำนวณเพื่อหาทิศทาง โชคลาภ และ บารมี ของตัวอาคาร

จากนั้นให้นำแบบแปลน มากำหนด ตำแหน่ง ฮวงจุ้ยห้องผู้บริหาร และ ตำแหน่งของทุกๆ แผนก ว่าควรที่จะ หันหน้าไปในทิศทางใด ถึงจะมีพลังงานที่ดี มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของ ทุก ๆ คน

เมื่อทำการคำนวณ และ ออกแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนั้นทางผู้บริหาร ได้เชิญ ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน มาร่วมปรึกษา ในการออกแบบให้ถูก หลักฮวงจุ้ย และ ความสวยงาม โดยการใช้ เทคนิคการดึงกระแสพลังงาน ที่ส่งมาจาก ลิฟท์ส่วนกลาง เพื่อส่งต่อเข้ามาสู่ ชั้นของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ของ แต่ละแผนก ให้มากที่สุด

จากที่ผมได้นำเสนอมาข้างต้น ถ้าจะทำให้ถูกต้องตามหลัก ทั้งหมด จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยาก สำหรับผู้ที่จะนำไปปรับที่ทำงานด้วยตนเอง ซึ่งผมจะพยายามวิเคราะห์ ในหลัก ที่พอจะจัด ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ด้วยตนเองได้ แล้วจะนำเสนอในบทความต่อไป โดย หลักที่สำคัญในการจัด ฮวงจุ้ยสำนักงาน ก็คือ

องศาการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ตัวอาคาร ที่ถูกต้องตามหลัก
การกระจายพลังงาน ไปสู่ส่วนต่างๆ ของตัวอาคาร
ตำแหน่ง และ ทิศทาง ของห้องผู้บริหาร
ตำแหน่ง และ ทิศทางการหันหน้าของ พนักงาน ในแต่ละแผนก
การปรับสมดุลธาตุ ให้สอดคล้องกับ องศา ที่วัดได้จากแกนแม่เหล็กโลก โดยใช้วัสดุต่างๆ ของสำนักงาน มาใช้ในการ ปรับสมดุลธาตุ เช่น สีของผ้าม่าน โต๊ะ เก้าอี้ โทนสีของผนัง
ในการ ปรับฮวงจุ้ยที่ทำงาน ก็คือ การปรับพลังงานต่าง ๆ ให้สมดุล โดยไม่เกี่ยวข้องกับ พิธีกรรม หรือ ฤกษ์ยามต่างๆ เพราะ ถ้า จัดฮวงจุ้ย ได้ถูกต้อง พนักงานทุกๆ คน ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกๆ คนได้รับพลังงานที่ดีจาก ฮวงจุ้ย
พิธีกรรมต่างๆ เช่น การตั้งศาล พระพรหม พระภูมิ หรือ ศาล ตา-ยาย เป็นอีกส่วนหนึ่งของ ชะตาฟ้า และ อาจจะเป็นขวัญกำลังใจของ พนักงานทุกๆ คน ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ จัดฮวงจุ้ย ที่เป็นชะตาดิน

การจัด ฮวงจุ้ยที่ทำงาน หลังจากที่ได้ทำการปรับ ฮวงจุ้ย ที่ทำงาน แล้วให้หมั่นสังเกตถึง ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานแต่ละแผนก ยอดเงินหมุนเวียน หรือ สภาพคล่องของธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ฮวงจุ้ยออฟฟิศ ของเรานั้ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย แล้วหรือไม่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ ธุรกิจ และ พนักงาน ทุกๆ คนที่มาร่วมงานกับเรา ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.