ขายที่ดิน

ฮวงจุ้ยที่ดิน ต้องกระตุ้นโชค อย่างไรถึงจะขายได้ ?

มีหลาย ๆ ท่านได้ส่งรูปโฉนดที่ดิน มาปรึกษาผมว่า อยากจะขายที่ดินผืนนี้ทำอย่างไรถึงจะขายได้ง่าย ๆ การปรับ ฮวงจุ้ยที่ดิน ต้องทำอย่างไร

ฮวงจุ้ยที่ดิน ปรับอย่างไรถึงจะขายได้

วันนี้ผมจะขอนำเทคนิคในการกระตุ้นโชคในการขายที่ดิน มานำเสนอในบทความนี้ ครับ

ที่ดิน ในหลักของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะอยู่ในประเภท ฮวงจุ้ยระบบเปิด ตามที่ผมได้เขียนบทความไว้ก่อนหน้านั้น การกระตุ้นพลังงาน เพื่อให้ขายได้ง่าย ๆ จะต้องใช้ เทคนิคของ ทิศต่าง ๆ มาสร้างวงจรพลังงาน ใน ที่ดิน ผืนนั้น โดยจะมีวิธีการกระตุ้นพลังงานที่ดิน ในแต่ละทิศดังต่อไปนี้

ลักษณะ ที่ดิน มงคล

เทคนิคการขายที่ดิน ด้วยการกระตุ้นพลังงาน

  • ทิศเหนือ

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจากทิศเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีเขียว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีเขียว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีขาว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีขาว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันออก

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออก โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีแดง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีแดง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีแดง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีแดง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศใต้

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีเหลือง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีเหลือง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีขาว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีขาว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันตก

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตก โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีฟ้า ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีฟ้า ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีฟ้า ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีฟ้า ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

ลักษณะที่ดินท้องมังกร

อาศัยอยู่ใน ฮวงจุ้ย บ้าน ที่มีพลังงานที่ดี

การที่จะทำให้ขายที่ดินให้ได้ง่าย ๆ คือ เราจะต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ที่มีพลังงานฮวงจุ้ยที่ดี เพราะถ้าหากเราอาศัยอยู่ในบ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดี ถึงเราจะทำการกระตุ้นโชคในบริเวณของที่ดินที่จะขาย แต่ตัวของเรากลับอาศัยอยู่ในที่ ๆ ไม่มีพลังงาน โชคลาภ และการเงินที่ดี ก็จะมีแต่คนที่มาดูที่ดินของเรา แต่ก็จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ครับ

พิธีกรรม

ฮวงจุ้ย กับ พิธีกรรม เช่น การบวงสรวงบอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทาง เป็นคนละส่วนกัน แต่จะต้องทำควบคู่กันไป เพราะ ฮวงจุ้ย คือ การแก้ไขใน ชะตาดิน ให้ถูกหลัก ส่วน พิธีกรรม คือ การแก้ไขใน ชะตาฟ้า ครับ

สำหรับเทคนิคในการเลือกซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้าน หรือสร้างอาคารทำธุรกิจ ผมจะนำมาเสนอในบทความอื่นต่อไป ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.