อยากขายที่ดิน ต้องกระตุ้นโชค อย่างไรถึงจะขายได้ ?

อยากขายที่ดิน ต้องกระตุ้นโชค อย่างไรถึงจะขายได้ ?

ขายที่ดิน.JPG

อยากขายที่ดิน ทำยังไงถึงจะขายได้ ?

มีหลาย ๆ ท่านได้ส่งรูปโฉนดที่ดิน มาปรึกษาผมว่า อยากจะขายที่ดินผืนนี้ทำอย่างไรถึงจะขายได้ง่าย ๆ วันนี้ผมจะขอนำเทคนิคในการกระตุ้นโชคในการขายที่ดิน มานำเสนอในบทความนี้ ครับ

ที่ดิน ในหลักของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะอยู่ในประเภท ฮวงจุ้ยระบบเปิด ตามที่ผมได้เขียนบทความไว้ก่อนหน้านั้น การกระตุ้นพลังงาน เพื่อให้ขายได้ง่าย ๆ จะต้องใช้ เทคนิคของ ทิศต่าง ๆ มาสร้างวงจรพลังงาน ใน ที่ดิน ผืนนั้น โดยจะมีวิธีการกระตุ้นพลังงานที่ดิน ในแต่ละทิศดังต่อไปนี้

– ทิศเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจากทิศเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีเขียว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีเขียว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีขาว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีขาว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันออก

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออก โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีแดง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีแดง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีแดง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีแดง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีเหลือง ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีเหลือง ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันตกเฉียงใต้

เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีขาว ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีขาว ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตก โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีฟ้า ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีฟ้า ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

– ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง การกระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ เพื่อรับ พลังฮวงจุ้ย ที่มาจาก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดย ใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลัง สีฟ้า ในกรณีที่ทิศด้านนี้อยู่ติดกับถนน ด้านหน้า หรือ ด้านข้าง ของที่ดิน หรือ ใช้ธง สีฟ้า ติดตั้งในบริเวณทิศนี้

สิ่งที่สำคัญนอกจากการกระตุ้นโชคในทิศต่าง ๆ เพื่อให้ขายที่ดินได้ง่าย ๆ คือ

– การที่จะทำให้ขายที่ดินให้ได้ง่าย ๆ คือ เราจะต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ที่มีพลังงานฮวงจุ้ยที่ดี เพราะถ้าหากเราอาศัยอยู่ในบ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดี ถึงเราจะทำการกระตุ้นโชคในบริเวณของที่ดินที่จะขาย แต่ตัวของเรากลับอาศัยอยู่ในที่ ๆ ไม่มีพลังงาน โชคลาภ และการเงินที่ดี ก็จะมีแต่คนที่มาดูที่ดินของเรา แต่ก็จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ครับ

– ฮวงจุ้ย กับ พิธีกรรม เช่น การบวงสรวงบอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทาง เป็นคนละส่วนกัน แต่จะต้องทำควบคู่กันไป เพราะ ฮวงจุ้ย คือ การแก้ไขใน ชะตาดิน ให้ถูกหลัก ส่วน พิธีกรรม คือ การแก้ไขใน ชะตาฟ้า ครับ

สำหรับเทคนิคในการเลือกซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้าน หรือสร้างอาคารทำธุรกิจ ผมจะนำมาเสนอในบทความอื่นต่อไป ครับ

sitemap