ฮวงจุ้ยทำเนียบ

ฮวงจุ้ยทำเนียบ ปรับชะตาดวงเมือง พลิกฟื้น ประเทศไทย โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

บทวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล ของ ประเทศไทย

ฮวงจุ้ยทำเนียบ ที่เป็นสถานที่ๆ สำคัญที่สุดใน ประเทศไทย เพราะเป็นหัวใจหลักในการ บริหารประเทศ เปรียบดั่งการชี้ชะตาของ ดวงเมือง ในแต่ละยุค แต่ละสมัย ของการปกครอง เพราะเป็นสถานที่ทำงานของ นายกรัฐมนตรี สำหรับนั่งทำหน้าที่ในการ บริหารประเทศ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ได้มี ซินแส ระดับประเทศ ได้ทำการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย หลากหลายแขนงวิชา ทั้ง ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฮวงจุ้ยเชิงสัญลักษณ์ การดู ฤกษ์ยาม ในการเข้ามาทำงานในวันแรก ของ นายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังมีปัญหาตามมาตลอด อาจจะเป็นเพราะ ข้อจำกัดในการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ เพราะ ทำเนียบรัฐบาล ได้ทำการจดทะเบียน ในส่วนต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถ ปรับเปลี่ยน ฮวงจุ้ยทำเนียบ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยประเทศไทย ซึ่งจะทำได้แค่การปรับเปลี่ยน ภูมิทัศน์ ภายนอก โดยการ ปลูกต้นไม้ ย้ายศาล แก้ไขปืนใหญ่ หรือ ตั้งอ่างบัว ได้เท่านั้น จึงทำให้การ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ไม่ประสบผลความสำเร็จเท่าที่ควร

จากการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ในบทความที่ผมได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้ ในบทความ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล อย่างไรให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ผมได้เกริ่นนำไว้ว่า การที่จะ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะต้องเริ่มต้นที่การปรับการไหลของ อากาศ ที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ให้ได้ องศา ที่ทำมุมกับแกนแม่เหล็กโลก ที่เป็น องศา ที่มีพลังงานที่ดีไหลเข้าไปหล่อเลี้ยง ตัวอาคารทำเนียบรัฐบาล และ ทำการปรับสมดุลของธาตุ ภายในทิศทางต่างๆ หรือ ห้องต่างๆ ที่อยู่ภายใน ตัวอาคาร

ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกในรูปทรง ของตัวอาคาร และ ส่วนต่างๆ ของอาคารทำเนียบรัฐบาล เพื่อค้นหา สาเหตุหลักที่ทำให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ส่งผลต่อการเมือง และ การปกครอง จนประสบปัญหาต่างๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นอกจากจะใช้ องศาการไหลเข้าของ อากาศ เข้าสู่ตัวอาคาร แต่ยังมีช่วงเวลาของ พลังงานต่างๆ โดยแบ่งเป็นยุคต่างๆ ที่มีค่าของ พลังงาน ที่แตกต่างกันไป โดยในแต่ละยุค จะมีช่วงทั้งหมด 20 ปี ซึ่งในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 ตามองศาของตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล จะเป็นช่วงยุคที่มีสภาวะ เศรษฐกิจ ที่ดี แต่ การปกครอง ไม่มีเสถียรภาพ ในการปกครอง จึงทำให้มีการเปลี่ยนรัฐบาล อยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่ส่งผลร้ายต่อ สภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เหมือนในช่วงหลังจาก ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

หลักการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล ของ ประเทศไทย

อันดับแรกที่ควรนำมาพิจารณา ฮวงจุ้ยทำเนียบ คือ รูปทรงของ ตัวอาคาร ทำเนียบ รัฐบาล เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นอกจากจะพิจารณาทิศทาง และ องศา การไหลเข้าของอากาศ ที่นำพาประจุไฟฟ้า และ พลังงาน เข้าสู่ตัวอาคาร รูปทรงของตัวอาคาร ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณา เพราะเมื่อ อากาศ ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร จะนำพาพลังงานต่างๆ ไปหล่อเลี้ยงตัวอาคาร ถ้าหาก รูปทรงของตัวอาคาร ขาดความสมดุล ก็จะทำให้ พลังงานต่างๆ สูญเสียความสมดุล ไปพร้อมๆ กัน

จะเห็นได้ว่า รูปทรงของตัวอาคาร และ ฮวงจุ้ยอาคาร ทำเนียบรัฐบาล เป็นรูปทรงที่ขาดความสมดุล อีกทั้งยังมีพื้นที่ๆ เว้าแหว่งในด้านหลังของตัวอาคาร จึงทำให้ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ขาดสมดุลในการกระจายพลังงานในส่วนต่างๆ จึงทำให้ส่งผลต่อ การบริหารประเทศ และ ตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ได้ออกแบบให้มีรูปทรงโดม ทรงกลม ที่เป็นธาตุทอง และ มี รูปทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เป็น ธาตุดิน ในบริเวณด้านหน้าของตัวอาคาร ซึ่งในการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องนำรูปทรงในส่วนนั้นมาร่วมพิจารณาด้วยว่า ในตำแหน่งนั้นของ องศา ของตัวอาคาร เมื่อคำนวณแล้ว ต้องการ ธาตุทอง หรือ ธาตุดิน ในตำแหน่งนั้น หรือไม่ หากไม่ต้องการ จะแก้ไข หรือ ลดพลังงานของ ธาตุ ที่มากเกินไปด้วยวิธีใด

เมื่อเรามาพิจารณา ในตำแหน่งด้านหลังของตัวอาคาร ในส่วนที่เว้าแหว่ง ซึ่งเป็นส่วนของ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ หากตัวอาคารที่ เว้าแหว่ง หรือ ยื่นออกมา ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ เกิน 10 % ของตัวอาคาร จะส่งผลร้ายต่อ พ่อบ้าน หรือ นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ชาย และ ในด้านหลังที่มี ช่องลม และ บ่อน้ำ ที่มีลักษณะ พุ่งตรง เข้ามายังทิศนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อ นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ชาย แต่เนื่องจาก ก่อนปี พ.ศ. 2547 ตัวอาคารของ ทำเนียบรัฐบาล ยังมีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยง ทางทิศด้านหน้าอาคาร จึงยังไม่ส่งผลกระทบมาก และ เมื่อพ้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เมื่อพลังงานของ ตัวอาคารที่เสื่อมสภาพลงตามยุค จึงทำให้ผลกระทบจากสภาวะรอบด้าน ส่งผลร้ายแรง จนเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ที่วุ่นวายมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ที่บริเวณด้านหลังของตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ที่มีบ่อน้ำรูปทรงตัว T และ ตำแหน่งน้ำพุ อยู่ด้านหลัง ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อ ตัวอาคาร และ ฮวงจุ้ยทำเนียบ เพราะในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องการ ธาตุไฟ ในการกระตุ้นพลังงาน และเมื่อเป็นตำแหน่งน้ำพุ จึงส่งผลต่อ สภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เป็นอย่างมาก

บริเวณสนามหญ้า ที่เป็นทรงกลม ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถ้าหากวงเวียนสนามหญ้า ไม่ได้มีรถเคลื่อนไหวตลอดเวลา ก็จะไม่ได้ทำให้เกิด พลังงานของ ธาตุทอง ที่มาบั่นทอน พลังงานของตัวอาคาร ที่วัดได้ใน องศา ของตัวอาคารทำเนียบรัฐบาล

แต่กลับเป็น ซุ้มประตู ที่เป็นทรงโค้งที่อยู่ด้านหน้าตัวของอาคาร เมื่ออากาศไหลผ่านในบริเวณนั้น จะทำให้เกิดพลังงานของ ธาตุทอง สะสมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าของประตู เป็นจำนวนมาก จึงทำให้พลังงานที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร เป็นพลังงานที่เสื่อมสภาพ ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ หากปรับทิศทาง และ องศา การไหลเข้าของอากาศ สู่ภายในตัวอาคาร เพื่อปรับ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ให้ถูกหลักก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้

บันไดบริเวณโถงด้านหน้าของตัวอาคาร ที่ออกแบบโครงสร้าง โดยเมื่อเดินขึ้นไปจะสามารถแยกไปได้ทั้งสองทิศทาง ถ้าเป็นศาสตร์ ฮวงจุ้ย เชิงสัญลักษณ์ ก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยก แต่สำหรับศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะยึดถือการไหลของ อากาศ และ การกระจายตัวของพลังงาน ซึ่งหากเป็นบันไดในลักษณะนี้ ก็จะทำให้ พลังงานต่างๆ แยกตัวไปหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร อย่างสมดุล แต่ปัญหาเกิดจาก พลังงานที่เสื่อม ไหลเข้ามาในตัวอาคาร จึงทำให้มีแต่ พลังงานที่เสื่อมของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ไหลไปหล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆ ของตัวอาคาร จึงส่งผลร้ายมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ คือ การปรับสมดุลธาตุ ในห้องต่างๆ เช่น ภายในบริเวณ ห้องสีทอง ที่ตั้งอยู่ภายใน บริเวณโดมทรงกลม ซึ่งในรูปทรงของ ทรงกลม ที่เป็นธาตุทอง เมื่อตกแต่งห้องด้วยโทน สีขาว สีครีม และ สีทอง ซึ่งเป็น โทนสีของ ธาตุทอง ก็จะทำให้ ภายในบริเวณนี้ มีพลังงานของ ธาตุทอง ที่มากเกินไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย การใช้โทน สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน มารับพลังจาก ธาตุทอง จากโครงสร้าง รูปโดมทรงกลม และ ปรับสมดุล ธาตุภายในบริเวณนี้ เช่นการใช้สีของพรมปูพื้น หรือ ใช้รูปภาพ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ เป็นต้น

นอกจากการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ เพื่อนำพาความเจริญมาสู่ประเทศไทย ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ ฮวงจุ้ยประเทศไทย มีความเจริญรุ่งเรือง เทียบเท่า ประเทศสิงคโปร์ ทั้งในด้าน ชัยภูมิ และ ด้าน เศรษฐกิจ นั่นก็คือ การขุด คอคอดกระ ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ฮวงจุ้ยประเทศไทย โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ บทความด้านล่างนี้ หรือ ที่ tag ครับ

สำหรับบทความ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ที่ผมได้เขียนขึ้นมาเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่ควรนำไป ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพราะผมอยากจะนำมุมมอง และ องค์ความรู้ที่ผมได้ค้นพบ มาเป็นแนวทาง อีกทางเลือกหนึ่ง ในการนำไป ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เพราะ ดวงเมือง หรือ ชะตาประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล ซึ่งไม่ใช่ ศาลหลักเมือง หรือ ฤกษ์ยามในการเข้ามาบริหารประเทศ โดยผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดมุมมอง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มารุมเร้า และ สามารถนำพา ประเทศไทย เจริญรุ่งเรือง ในไม่ช้านี้ ครับ

ขอขอบคุณ รูปภาพจากโปรแกรม Google Earth

ขอขอบคุณ รูปภาพจากhttps://www.youtube.com/watch?v=x22fhkOAlrs

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.