ฮวงจุ้ยคอนโดทิศหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยคอนโด หาทิศหน้าบ้าน เพื่อเสริมฮวงจุ้ย

การจัดฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียม สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการหาทิศหน้าบ้าน ซึ่งมีขั้นตอนการหาทิศหน้าบ้าน และสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง

หลักการวิเคราะห์ในการหา ฮวงจุ้ยคอนโดทิศ หน้าบ้าน เพื่อ เสริมฮวงจุ้ย

คอนโดทิศหน้าบ้าน คือขั้นตอนอันดับแรกก่อนที่จะทำการ จัดฮวงจุ้ย เราจะต้องศึกษา วิธีการกำหนด ทิศด้านหน้าคอนโด ในการ จัดฮวงจุ้ย คอนโด ตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ
การ พิจารณา ทิศ ด้านหน้า ของ ห้องพัก คือ ขั้นตอนแรก ที่ สำคัญมากในการ ฮวงจุ้ย เพราะ หากเรา พิจารณา ไม่ถูกต้อง เรา ก็ไม่สามารถ วัด องศา ได้ถูก ทิศทาง โดย ส่วนใหญ่ หาก ไม่มีความรู้ ใน เรื่อง ฮวงจุ้ย มาก่อน เรามักจะ กำหนด ว่า ประตูทางเข้า ห้องพัก คือ ทิศด้านหน้า ของ ห้องพัก ของ เรา

ซึ่งหลักในการพิจารณา ทิศด้านหน้าของคอนโด ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้น หัวใจสำคัญ คือ ทิศไหนที่มี อากาศ ไหล เข้าห้อง มากที่สุด ทิศนั้น คือ ทิศ ด้านหน้า ห้องพัก ของเรา เพราะ บางห้อง อาจจะ ยึดถือ ประตู ทางเข้าห้อง เป็น ทิศ ด้านหน้า หรือ บางห้อง อาจจะ ยึดเอา ทิศ ที่มี ระเบียง เป็น ทิศ ด้านหน้า อยู่ที่ หลัก พิจารณา ทั้ง ด้านโครงสร้างและ พฤติกรรม ของ เรา เอง

วิธีการหา ทิศหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยห้องพัก คอนโด 

การ พิจารณา ทิศหน้าบ้าน ของคอนโด ในหลัก โครงสร้าง และ พฤติกรรม ก่อนที่จะ จัดฮวงจุ้ย คอนโด คือ เรา ต้องดูว่า ห้อง ของเราออกแบบ มาใน ลักษณะใด มี จุดไหน ที่มี อากาศ ไหลเข้า มากกว่ากัน ถ้า ห้องที่มีแต่ หน้าต่าง แต่ ไม่มี ระเบียง ถ้า พิจารณา ตามหลักโครงสร้าง เรา ต้องยึดเอา ประตู ทางเข้าห้อง เป็น ทิศ ด้านหน้า แต่ ก่อนที่ จะ ตัดสินใจใ ดๆ เรา ต้องเอา พฤติกรรม ของเรา มาเป็น ตัวตัดสินด้วย คือ

  1. ห้อง ที่มีแต่ หน้าต่าง แต่ ไม่มี ระเบียงถ้าเวลา เรา อยู่ห้อง เรา ไม่เคย เปิดหน้าต่าง เลย เปิดแต่ แอร์คอนดิชั่น ทิศ ด้านหน้า ของห้อง ก็คือ ทิศเดียวกัน กับ ประตู ทางเข้า
  2. ห้องที่มีแต่หน้าต่าง แต่ไม่มีระเบียงถ้าเวลาเราอยู่ห้องเรามักจะเปิดหน้าต่างอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้อากาศถ่ายเท ทิศด้านหน้าของห้องคือทิศที่เราเปิดหน้าต่างหรือมีหน้าต่างมากที่สุด
  3. ห้องที่มีระเบียงก็ใช้หลักการเดียวกับห้องที่ไม่มีระเบียงโดยดูจากพฤติกรรม และโครงสร้างของห้องเช่นเดียวกัน

ส่วนหลักพิจารณาสุดท้ายที่สำคัญ ในการ จัดฮวงจุ้ย ที่ต้องนำมาร่วมพิจารณาด้วย คือ การไหลของอากาศ หรือ ลมพัดเข้าห้องในทิศทางใดมากที่สุด เพราะอากาศ หรือลมจะเป็นตัวนำพาพลังงานเข้ามาสู่ห้องพักของเรา ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจว่าทิศใดคือทิศด้านหน้าของห้องของเรา เช่น หากเราเปิดประตูทางเข้าห้อง และเปิดประตูระเบียงพร้อมกันหากลมพัดเข้ามาทางประตูทางเข้ามากกว่าเราก็ต้องยึดเอาทิศด้านหน้าคือประตูทางเข้าห้อง เป็นต้น

ดังตัวอย่าง ในภาพ

ห้อง A มีพฤติกรรมในการอยู่อาศัยที่นิยมการเปิดหน้าต่างระเบียงเพื่อให้อากาศไหลถ่ายเทได้สะดวก ดังนั้นทิศด้านหน้าของห้อง A จึงเป็นทิศที่มีระเบียง

ส่วนห้อง B มีพฤติกรรมในการ อยู่อาศัย ที่นิยมการ เปิด เครื่องปรับอากาศ ตลอดเวลา ที่อาศัยอยู่ โดยไม่นิยมเปิด หน้าต่าง ที่ระเบียง ดังนั้น ทิศด้านหน้า ของห้อง B จึงเป็นทิศที่เป็นประตูที่เข้ามาจากทางเดินร่วม จะเห็นได้ว่าห้องทั้งสองอยู่ติดกันแต่มีทิศด้านหน้าห้องแตกต่างกันเพราะพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย การจัดฮวงจุ้ย คอนโดมิเนียมทิศทางด้านหน้าห้องเป็นสิ่งสำคัญมากในการกำหนดองศาของห้อง

เมื่อเราสามารถวิเคราะห์ คอนโด ของเราว่าได้ด้านไหนคือ หน้าบ้านของเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการจัด ฮวงจุ้ย ก็คือ การวัดองศา คอนโดมิเนียม โดย การออกไปด้านนอกอาคาร แล้วทำการ วัดองศา ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องวัดองศา โดย ยืนห่างจากตัวอาคาร ประมาณ 4 เมตร แล้วยืนให้ตั้งฉากกับผนังด้านข้าง ของตัวอาคาร โดย ไม่ให้มีโลหะใดๆ มารบกวนเข็มทิศ เพื่อที่จะได้ค่า องศา ที่แม่นยำ เพื่อนำไปคำนวณ หาค่าพลังงาน ฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

หรือจะทำการวัดองศา โดย การใช้ โปรแกรม Google Earth โดย อันดับแรก ให้เข้าไป Download โปรแกรม Google Earth แล้วติดตั้งลงบน คอมพิวเตอร์ ของเรา

หลังจากติดตั้ง โปรแกรม Google Earth แล้วให้เปิดโปรแกรม เพื่อที่จะทำการ วัดองศา

หลังจากนั้นให้ป้อนข้อมูล สถานที่ คอนโดมิเนียม ของเรา ในช่อง SERCH ที่อยู่ด้านบนทางซ้าย เพื่อที่จะทำการ วัดองศา ด้วยเครื่องมือ วัดองศา ที่อยู่ในโปรแกรม Google Earth

หลังจากที่ โปรแกรม Google Earth ค้นหาจนพบ คอนโดมิเนียม ของเรา ให้คลิกที่เครื่องมือ ที่เป็นรูปไม้บรรทัด ที่อยู่ด้านบน ของโปรแกรม

หลังจากนั้น ให้ขยายภาพ และ เพื่อทำการ วัดองศา คอนโด ที่เราได้วิเคราะห์ ทิศด้านหน้าไว้แล้ว

ให้เริ่ม วัดองศา โดยการกดเมาส์ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ในการวัด แล้วลากเส้นให้ขนานไปกับ ผนังด้านข้างของตัวอาคาร แล้วอ่านค่า องศา ที่วัดได้

จากค่าที่วัดได้ ให้อ่านค่า องศาจาก Heading เราก็จะได้ค่า องศา คอนโด ของเรา

ในการวัดค่า องศา ของคอนโด ทิศด้านหน้าบ้าน ด้วย โปรแกรม Google Earth ค่าที่วัดได้ อาจจะคลาดเคลื่อนจาก การวัดด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ กล้องวัดองศา ประมาณ บวกลบ 1-2 องศา ซึ่งการวัดองศา ด้วย กล้องวัดองศา จะมีความแม่นยำกว่า เพื่อนำค่าที่วัดได้ ไปคำนวณด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อใช้ในการ จัดฮวงจุ้ย คอนโดของเรา แต่การใช้ โปรแกรม Google earth ในการวัดค่า หากศึกษา และ ฝึกฝน แล้วลองทำการ จัดฮวงจุ้ย แล้วหมั่นสังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายของเรา หรือ สมาชิกที่อาศัยอยู่ภายใน คอนโดมิเนียม ของเรา ว่า ถ้าทำการ ปรับฮวงจุ้ยแล้ว สุขภาพดีขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะตามมา ทั้ง โชคลาภ การงาน และ ความรัก โดย เทคนิคการ จัดฮวงจุ้ย คอนโดมิเนียม ผมจะค่อยๆ นำเสนอในบทความ ต่อๆ ไป ครับ

ขอขอบคุณ Google Earth

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยคอนโด.