หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ คืออะไร โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ คืออะไร โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

หลักฮวงจุ้ย

หลักฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

หลักฮวงจุ้ย คำๆ นี้ถ้าใครๆ ที่ได้ยิน ก็จะนึกถึง การจัดบ้าน ให้ได้ โชคลาภ ความร่ำรวย โดย ซินแสชาวจีน ที่มีอุปกรณ์คู่กาย เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม สี แดงๆ ที่มีจานกลมที่มีอักขระจีน อยู่รอบจานหมุน และ มีเข็มทิศอยู่ตรงกลาง ที่เรียกกันว่า หล่อแก และ พอค้นหาความหมายต่อไป ก็จะพบว่า คำว่า ฮวง แปลว่า ลม และ คำว่า จุ้ย นั้น แปลว่า น้ำ ดังนั้นการจัด ฮวงจุ้ย ก็คงจะเป็นการจัดทิศทาง ลม และ การจัด ตำแหน่ง ของน้ำ จนเกิดชัยภูมิของ หลักฮวงจุ้ย บ้าน ในฝัน คือ บ้านหน้าน้ำ หลังภูเขา ที่เป็นสุดยอดของบ้าน ที่อยู่แล้ว มั่งคั่ง ร่ำรวย ตาม หลักฮวงจุ้ย ดังที่เราๆ เคยได้ยินมา
เพิ่มเพื่อน

ที่ผมเกริ่นนำมาข้างต้นนั้น คือ ความรู้สึกของ คนจำนวนมาก ที่เข้าใจในความหมายของ ฮวงจุ้ย ทีนี้ผมจะขอกล่าวถึง หลักฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ นั้น คืออะไร ในการ จัดฮวงจุ้ย ใน  หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นั้นคือ การจัดทิศทางการไหลของ อากาศ เข้าสู่ตัวอาคาร เพราะภายในอากาศ จะมีส่วนประกอบ ของ ลม (ฮวง) และ น้ำ หรือ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (จุ้ย) และ ในส่วนประกอบของอากาศนั้น จะมีประจุไฟฟ้า ที่มีผลต่อ ร่างกายของมนุษย์ หรือ สิ่งมีชีวิต ต่างๆ โดย พลังงานที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ตามองศาแม่เหล็กโลก จะมีค่าพลังงาน แตกต่างกันไป ในแต่ละ องศา

ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน

เมื่ออากาศที่ไหลเข้ามาสู่ ตัวอาคาร ก็จะกระจายไปในทิศทางต่างๆ ภายในตัวอาคาร โดย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 ทิศ หรือ 8 ลิ่มทิศ และในแต่ละทิศ หรือ ลิ่มทิศ จะมีพลังงานที่แตกต่างกันไป และ ในแต่ละ ลิ่มทิศ ก็จะต้องการสิ่งที่จะมาปรับสมดุล เพื่อให้เกิดวงจรพลังงาน ที่ถูกต้อง โดย เรียกว่า ธาตุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง

หลักฮวงจุ้ย

โดย ที่กล่าวมา คือ การไหลของอากาศที่ ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ในแต่ละ องศาตามแกน แม่เหล็กโลก จะมีความต้องการ ธาตุ ที่จะมาปรับสมดุล แตกต่างกันไป จึงเป็นคำตอบที่ว่า เวลามีคนถามผมว่า บ้านหันหน้าทิศนี้ ดี หรือ ไม่ดี หรือ ถ้าจะตั้งน้ำพุ หรือสร้างสระว่ายน้ำ ตรงนี้ จะดีมั้ย ผมจะยังไม่สามารถตอบได้ จนกว่าจะได้ทำการ วัดองศา โดยใช้ กล้องวัดองศา หรือ เข็มทิศ แล้วนำมาคำนวณ หาค่าพลังงาน ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ดูฮวงจุ้ย
ใน  หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ยังจำแนก ฮวงจุ้ยอาคาร ออกเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

ฮวงจุ้ยระบบปิด คือ ฮวงจุ้ยอาคาร ที่มีฝาผนังกั้น มีประตู เปิด ปิด เข้าออก ที่สามารถกำหนดทิศทาง การไหลเข้าของอากาศได้ และ สามาถ ปิด ประตู หรือ หน้าต่าง เพื่อกักเก็บพลังงานต่างๆ ไว้ภายในตัวอาคารได้ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ตึก หรือ อาคารสำนักงานต่างๆ การจัด ฮวงจุ้ย ระบบปิด จะต้องทำการ วัดองศา และ คำนวณหาค่าพลังงาน ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ฮวงจุ้ยบ้าน

และใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ยังสามารถนำมาสร้าง วงจรพลังงาน ที่แยกออกจาก ฮวงจุ้ยอาคาร ที่มีทางเข้าหลักทางเดียว เช่น ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยอพาร์ทเม้นท์ โดย แยกออกเป็นแต่ละห้อง ซึ่งในแต่ละห้อง ก็จะมีทิศทางการไหลเข้า ของอากาศที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความ ฮวงจุ้ยคอนโด

ซึ่งในการ วัดองศา และ การคำนวณ ด้วย หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพื่อจัด ฮวงจุ้ยระบบปิด ค่อนข้างที่จะยุ่งยาก แต่ผมจะพยายามที่จะ ทำให้เป็น แผนผังสำเร็จรูป และ จะนำมาเผยแพร่ ในโอกาสต่อไปครับ เพื่อผู้ที่จะศึกษา หรือ ค้นคว้า ใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะสามารถนำไป จัดฮวงจุ้ย ได้ด้วยตนเอง

ส่วน หลักฮวงจุ้ย ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด จะมุ่งเน้นไปที่ทิศ ด้านหน้า อาคาร ที่ ไม่มี ผนังกั้น ไม่มีประตู เปิด ปิด อากาศ สามารถไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ได้หลายทิศทาง ดังที่ผมได้เคยเขียนไว้ในบทความ  ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด การปรับ สมดุล และ การใช้พลัง ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มากระตุ้นให้ก่อเกิด พลังงานของ ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด จะมีอยู่ 8 ทิศ โดย แบ่งเป็นทิศต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยระบบเปิด

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงกลม หรือ โมบายที่ทำจากโลหะ หรือเน้น สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ในบริเวณนี้

ทิศตะวันออก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออก เช่น วัตถุที่เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือ โมบายที่ทำจากริบบิ้นสีแดง หรือเน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุไฟ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไม้ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ เช่น วัตถุที่เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือ โมบายที่ทำจากริบบิ้นสีแดง หรือ เน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุดิน เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุไฟ ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศใต้ เช่น วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ โมบายที่ทำจากดินเผา หรือ เน้น สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุทอง เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุดิน ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงกลม หรือ โมบายที่ทำจากโลหะ หรือเน้น สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตก เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตก เช่น วัตถุที่เป็นทรงคลื่น หรือ โมบายด้วยริบบิ้นสีฟ้า น้ำพุ น้ำตก น้ำเคลื่อนไหว หรือ เน้น สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ ในบริเวณนี้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง ในบริเวณนี้ ด้วยการใช้ ธาตุน้ำ เพื่อมา รับพลังจาก ธาตุทอง ที่เป็น ธาตุ ประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น วัตถุที่เป็นทรงคลื่น หรือ โมบายด้วยริบบิ้นสีฟ้า น้ำพุ น้ำตก น้ำเคลื่อนไหว หรือ เน้น สีน้ำเงิน สีฟ้า หรือ สีดำ ในบริเวณนี้

หลักฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ยังสามารถนำไปใช้ได้อีก หลาหลาย เพื่อการ จัดฮวงจุ้ย เพียงแค่พยายามศึกษา และ นำไปทดลองใช้ และ หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รอบๆ ตัวเรา ทั้งร่างกายของเรา และ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใน ที่อยู่อาศัยของเรา

หลักฮวงจุ้ย

ในการ จัดฮวงจุ้ย นั้นเราต้องทำความเข้าใจ ให้ชัดเจน ว่า ฮวงจุ้ย มีผลต่อ ชะตาชีวิตของมนุษย์ แค่ 1 ใน 3 ส่วน เพราะ หลักฮวงจุ้ย นั้นคือ ชะตาดิน คือ การใช้พลังงานต่างๆ มาปรับให้เกิดความสมดุล ต่อที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน เพื่อ สุขภาพ การงาน ความรัก ให้ดำเนินไป อย่างสมดุล และ อีกสองส่วน ก็คือ

ชะตาฟ้า คือ ชะตาที่ฟ้ากำหนด โดย กำหนดยาม และ เวลาเกิด ของเรา มี ผลบุญ ผลกรรม ติดตัวมาตั้งแต่ กำเนิด โดย บางคนก็พยายามที่จะ สร้างบุญ ลดกรรม หรือ ทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อความสบายใจ หรือ ทำตามสิ่งที่ยึดถือกันมา เพื่อความถูกต้อง เพราะบางสิ่ง เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เนื่องจาก วัฒนธรรม และ ความเชื่อ ที่มีมาแต่โบราณกาล เช่น การตั้งศาล หรือ การตั้งเสาเอก ซึ่งถ้าถามผมว่าควรทำ พิธีกรรม ต่างๆ หรือไม่ พิธีกรรม ถ้าหากจะทำให้ขึ้นอยู่กับ ความสบายใจ และ ความศรัทธา ของแต่ละบุคคล ไม่ใช่ทำ พิธีกรรม เพราะ ความกลัว และ ให้จำไว้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะให้คุณในทางที่ดีเสมอ ถ้าให้โทษ ก็ไม่ควรที่จะต้องทำ พิธีกรรม เพื่อแสดงออกในการเคารพบูชา

ชะตาคน คือ ตัวของเราล้วนๆ การดำเนินชีวิตที่มีหลักธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สามารถปล่อยวางความทุกข์ รู้จักหน้าที่ มีความกตัญญู มีความละอายต่อบาป โดย หลายๆ ท่านที่ไม่รู้ หลักฮวงจุ้ย และไม่เคย จัดฮวงจุ้ย หรือ ทำ พิธีกรรม ใดๆ แต่กลับดำเนินชีวิต อย่างมีความสุขได้ บางท่าน มีความกตัญญู ชอบสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แล้วได้ไปอาศัยอยู่ ในสถานที่ๆ มี ฮวงจุ้ยที่ดี โดย ไม่ได้ตั้งใจ ก็มีครับ โดย ทั้งสามชะตา ที่ผมกล่าวมานั้น อยู่กันคนละส่วนกัน แต่เกี่ยวโยงซึ่งกัน และ กัน และ มีผลต่อ ชะตามนุษย์ ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap