ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 วันดี สำหรับ จดทะเบียนสมรส จาก วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 วันดี สำหรับ จดทะเบียนสมรส จาก วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561

วิธีการ ดู ฤกษ์แต่งงาน และ ฤกษ์ดี สำหรับ จดทะเบียนสมรส ปี 2561

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 ที่เป็น ฤกษ์ดี สำหรับการประกอบพิธี มงคลสมรส มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในการ ดูฤกษ์แต่งงาน เนื่องจาก การดูฤกษ์แต่งงาน นั้นมีความสำคัญมาก และยังเปรียบเหมือนการ ผูกดวงชะตาทั้ง เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว มารวมไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีผลต่อ ชะตาชีวิตของ ทั้งสองคน
เพิ่มเพื่อน
ฤกษ์แต่งงาน เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ การจะ ดูฤกษ์แต่งงาน เพื่อใช้ประกอบพิธีการ ต่างๆ กัน เช่น การดูฤกษ์แต่งงาน เพื่อหา ฤกษ์จดทะเบียนสมรส ในการ จดทะเบียนสมรส พิธีส่งตัวเข้าเรือนหอ หรือ วันเลี้ยงฉลอง จัดงานมงคลสมรส แต่ในยุค ปัจจุบันนี้ การหา ฤกษ์แต่งงาน จะให้ความสำคัญต่อการ จดทะเบียนสมรส มากที่สุด เพราะถือว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงสถานะของ ทั้งสองฝ่าย และในวันนี้ผมจึงได้นำ ปฏิทิน ฤกษ์ดี สำหรับ จัดงานแต่งงาน และ จดทะเบียนมงคลสมรส มาไว้ให้เป็นตัวเลือก

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 สำหรับ จดทะเบียนสมรส

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส มกราคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2561

เดือนมกราคม 2561

 • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
 • วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

 

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 • วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561

 • วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เมษายน 2561

ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2561

เดือนเมษายน 2561

  • วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
  • วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
  • วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
  • วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส มิถุนายน 2561

ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2561

เดือนมิถุนายน 2561

 • วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
 • วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส กรกฎาคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

 • วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
 • วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส สิงหาคมคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

 • วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
 • วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
 • วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส กันยายน 2561

ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2561

เดือนกันยายน 2561

 • วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
 • วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
 • วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส ตุลาคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561

 • วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
 • วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

 

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส พฤศจิกายน 2561

ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
 • วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 • วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส ธันวาคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2561

เดือนธันวาคม 2561

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
วิธีการ หา ฤกษ์แต่งงาน จาก วัน เดือน ปี เกิด

ช่วงเวลาที่ได้ในแต่ละวัน ตามที่ได้นำเสนอมา จะเป็นช่วงเวลาที่เป็น ฤกษ์แต่งงาน หรือใช้เป็นฤกษ์ จดทะเบียนสมรส แต่เป็นช่วงเวลาที่กว้างๆ แต่ถ้าจะใช้ช่วงเวลาที่เป็น ฤกษ์ดี ที่สุดสำหรับ เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว ในการจดทะเบียนสมรส จะต้องนำ วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด และ จังหวัดที่เกิด ของทั้ง เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว มาคำนวณ เพื่อหาช่วงเวลา จดทะเบียนสมรส ที่จะเสริมดวงชะตาของ ทั้งสองฝ่าย ซึ่งควรจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลา ที่ไม่เป็นมงคล  โดยจะมีขั้นตอนในการ คำนวณ ที่ละเอียด และจะต้องส่ง วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด และ จังหวัดที่เกิด ของทั้ง เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว มาเพื่อทำการคำนวณ

อีกสิ่งหนึ่งที่จะมีผลต่อ การใช้ชีวิตคู่ ก็คือ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ใช้เป็นเรือนหอ เพราะ พลังงานต่างๆ และ การปรับสมดุลธาตุ ที่ถูกหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะส่งผลในเรื่องของ ความรัก การเงิน และ สุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในการครองชีวิตคู่

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 ที่ผมได้นำเสนอมาในข้างต้นนี้ ผมหวังว่าจะมีประโยชน์ ในการนำไปใช้ ในการประกอบพิธี มงคลสมรส หรือ จดทะเบียนสมรส เพื่อให้ ครองคู่กันด้วยความผาสุข มีแต่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ของทั้งสองคน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap