ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 หา วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตาม วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 หา วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตาม วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 และ ฤกษ์ดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ ผ่าคลอด

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  ในปีจอ หรือ ปีสุนัข ตามปีนักษัตร โดยการ ดู ฤกษ์ดี สำหรับทำการสำคัญต่างๆ เช่น ฤกษ์ตั้งศาล หรือ ฤกษ์ย้ายบ้าน นั้นมีความสำคัญขนาดไหน แล้วใครเป็นผู้กำหนด ฤกษ์ต่างๆ ตามตำราโหราศาสตร์ หรือ คัมภีร์โบราณ ที่ว่าด้วยเรื่องของ ดวงดาว ที่มีผลต่อมนุษย์ ซึ่งในหลักของ โหราศาสตร์ จะเป็นการบันทึกสถิติต่างๆ ในการเคลื่อนตัวของดวงดาว จนทำให้เราเข้าใจว่า ดาวต่างๆได้เคลื่อนตัว หรือ จรเข้าสู่ดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตา เช่น ในช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ดี ก็เพราะว่า พระศุกร์เข้า พราะเสาร์แทรก หรือ ดวงชะตาตกอยู่ในช่วงราหู จึงทำให้นำไปสู่ความเชื่อในเรื่องของ การทำพิธีไหว้ดวงดาว พิธีไหว้ราหู หรือ พิธีส่งราหู

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ดวงดาวต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโหราศาสตร์ แขนงต่างๆ น่าจะเกิดจากการสังเกตุดาวบนฟ้า ณ เวลานั้นๆ ว่ามีดาวดวงไหนที่ทำมุมกับโลกกี่องศา แล้วทำการจดบันทึก และ คำนวณ หามุมของดวงดาวต่างๆ ว่าทำมุมกี่องศากับโลก ในช่วงใด จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้น ดี หรือ ร้าย แล้วทำการบันทึกตามสถิติต่างๆ เมื่อเป็นดังนั้น จึงไม่มี พิธีกรรม ใดๆ ที่สามารถทำให้โลกหยุดหมุนได้ แต่การทำ พิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อ ของแต่ละบุคคล จะส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจ และเมื่อมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ก็จะเกิดแรงดึงดูดในสิ่งที่ดี ให้ดีขึ้นตามมา

ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อจะชี้ชัดให้รู้ถึงที่มาแห่งการ ดูฤกษ์ต่างๆ ก่อนที่จะทำการใดๆ ว่าในช่วงเวลา หรือ วัน ที่เราจะเลือกในการกระทำการใดๆ นั้นจะอยู่ใน ช่วงเวลาที่ดี หรือ ช่วงเวลาที่ร้าย ตามหลักสถิติต่างๆ ที่ได้เคยบันทึกมา ตามตำราโหราศาสตร์ โดยในบทความนี้ ผมได้นำ ฤกษ์ดี หรือ ช่วงเวลาที่ดี ต่างๆ ทั้งศาสตร์ โหราศาสตร์โบราณ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่ได้เคยบันทึกมา นำมาคำนวณหาช่วงเวลาที่ดี โดย การนำหลักการของ โหราศาสตร์ และ หลักพลังงานของ ฮวงจุ้ย มาคำนวณหาฤกษ์ที่ดี และ หลีกเลี่ยง ช่วงเวลาที่ร้าย โดยผมได้เรียก หลักวิชานี้ว่า ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ

ปฏิทิน ฤกษ์ดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน และ ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

 ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2561

ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2561

เดือน มกราคม 2018

 • วันพุธที่ 3 มกราคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม
 • วันเสาร์ที่ 20  มกราคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม
 • วันศุกร์ที่ 26 มกราคม
 • วันเสาร์ที่ 27 มกราคม
 • วันอังคารที่ 30 มกราคม

ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2018

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ที่ 5  กุมภาพันธ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์
 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์

 

ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2561

เดือน มีนาคม 2018

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม
 • วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม
 • วันพุธที่ 7 มีนาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม
 • วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม
 • วันอังคารที่ 27 มีนาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม
 • วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม


ฤกษ์ออกรถ เมษายน 2561

ฤกษ์ออกรถ เมษายน 2561

เดือน เมษายน 2018

 • วันพุธที่ 4 เมษายน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน
 • วันพุธที่ 18 เมษายน
 • วันศุกร์ที่ 20 เมษายน
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน
 • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2561

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2561

เดือน พฤษภาคม 2018

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม
 • วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม
 • วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม
 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม
 • วันพุธที่ 16 พฤษภาคม
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม


ฤกษ์ออกรถ มิถุนายน 2561

ฤกษ์ออกรถ มิถุนายน 2561

เดือน มิถุนายน 2018

 • วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน
 • วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน
 • วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน
 • วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน
 • วันอังคารที่ 12 มิถุนายน
 • วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน
 • วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน
 • วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน
 • วันอังคารที่ 26 มิถุนายน

 

ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2561

ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2561

เดือน กรกฎาคม 2018

 • วันจันทร์ที่  2 กรกฎาคม
 • วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม
 • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม
 • วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม
 • วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม
 • วันพุธที่ 18 กรกฎาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม
 • วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
 • วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2561

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2561

เดือน สิงหาคม 2018

 • วันอังคารที่ 7 สิงหาคม
 • วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม
 • วันพุธที่ 15 สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม

 

ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2561

เดือน กันยายน 2018

 • วันอังคารที่ 4 กันยายน
 • วันพุธที่ 5 กันยายน
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน
 • วันอังคารที่ 18 กันยายน
 • วันพุธที่ 19 กันยายน
 • วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน
 • วันพุธที่ 26 กันยายน
 • วันเสาร์ที่ 29 กันยายน
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2561

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2561

เดือน ตุลาคม 2018

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม
 • วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม
 • วันอังคารที่ 23 ตุลาคม
 • วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม

 

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2561

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2561

เดือน พฤศจิกายน 2018

 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน
 • วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน
 • วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน
 • วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน
 • วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน
 • วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน
 • วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน
 • วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน
 • วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน
 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถ ธันวาคม 2561

ฤกษ์ออกรถ ธันวาคม 2561

เดือน ธันวาคม 2018

 • วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
 • วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม
 • วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม
 • วันอังคารที่ 18 ธันวาคม
 • วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม
 • วันพุธที่ 26 ธันวาคม
 • วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม

ส่วนในการแก้ปีชง ที่มีทั้ง พิธีกรรมแก้ปีชง หรือ การห้อย สัญลักษณ์ รูปสัตว์ต่างๆ เพื่อแก้ปีชง ดังที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้น ว่า พิธีกรรมใดๆ หรือ การ ห้อยจี้มังกร หรือ จี้สัญลักษณ์ สัตว์ต่างๆ ก็ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการโคจรของดวงดาว หรือ เปลี่ยนการหมุนของแกนโลกได้ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจเท่านั้น เพราะข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับมา ทั้ง ชงปี ชงเดือน ชงวัน หรือ ชงยาม ของปีใดๆ ก็แล้วแต่  เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านั้นจะทำเราไม่สบายใจ จนกว่าเราจะได้ทำ พิธีกรรม หรือ ได้ห้อยจี้คอ สภาพจิตของเราถึงจะดีขึ้น ซึ่งในแต่ละวัน ถ้าสำหรับท่านที่ศึกษา เรื่องของ ดวงดาว หรือ โหราศาสตร์ ก็จะทราบว่า จะมีทั้ง 12 ราศี ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับ เวลาที่เกิด ดังนั้น สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในทาง โหราศาสตร์ ก็อย่าได้วิตกกังวลไปครับ เพียงแค่เราพยายามฝึกจิตของเรา ให้สดใสเบิกบาน อยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้ท่านพ้นจาก เคราะห์ต่างๆ ด้วยจิตที่เบิกบานครับ

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี มกราคม 2561 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน หรือ ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ
อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap