ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ดูวันดี เพื่อ กระตุ้นโชค เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ดูวันดี เพื่อ กระตุ้นโชค เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ที่เป็น วันมงคล ดูอย่างไร เพื่อ เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ และ กระตุ้นโชค ที่ดีที่สุด

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งเป็น ปีระกา หรือ ปีไก่ ตามปีนักษัตร โดยการ ดูฤกษ์ สำหรับทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ตั้งศาล หรือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ นั้นมีความสำคัญขนาดไหน แล้ว ใครเป็นผู้กำหนด ฤกษ์ต่างๆ ตามตำราโหราศาสตร์ หรือ คัมภีร์โบราณ ที่ว่าด้วยเรื่องของ ดวงดาว ที่มีผลต่อ มนุษย์ ซึ่งในหลักของ โหราศาสตร์ จะเป็นการบันทึกสถิติต่างๆ ในาการเคลื่อนตัวของดวงดาว จนเราเข้าใจว่า ดาวต่างๆ ได้เคลื่อนตัว หรือ จรเข้าสู่ดวงชะตา ของเรา เช่น ในช่วงที่ดวงชะตาไม่ดี ก็เพราะ พระศุกร์เข้า พราะเสาร์แทรก หรือ ดวงชะตาตกอยู่ในช่วงราหู จนทำให้เกิดความเชื่อในดารทำ พิธี ไหว้ดวงดาว พิธีไหว้ราหู หรือ พิธีส่งราหู

ซึ่งในความเป็นจริง ดวงดาวต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโหราศาสตร์ แขนงต่างๆ น่าจะเกิดจาก การสังเกตุดาวบนฟ้า ณ เวลานั้นๆ ว่ามีดาวดวงไหนทำมุมกี่องศากับโลก แล้วทำการจดบันทึก และ คำนวณ หามุมของดวงดาวต่างๆ ว่าทำมุมกี่องศากับโลก ในช่วงใด จะเกิดเหตุการณ์ ดี หรือ ร้าย แล้วทำการบันทึกตามสถิติต่างๆ เมื่อเป็นดังนั้น จึงไม่มี พิธีกรรม ใดๆ ที่สามารถทำให้โลกหยุดหมุนได้ แต่การทำ พิธีกรรม ต่างๆ ตามความเชื่อของ แต่ละบุคคล จะส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจ เมื่อสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ก็จะเกิดแรงดึงดูดในสิ่งที่ดี ให้ดีขึ้นตามมา

ที่ผมกล่าวมาข้างต้น เพื่อจะชี้ชัดให้รู้ที่มาแห่งการ ดูฤกษ์ ต่างๆ ก่อนที่จะทำการใดๆ ว่าในช่วงเวลา หรือ วัน ที่เราจะเลือกในการกระทำการใดๆ นั้นจะอยู่ใน ช่วงเวลาที่ดี หรือ ช่วงเวลาที่ร้าย ตามหลักสถิติต่างๆ ที่ได้เคยบันทึกมา ตามตำราโหราศาสตร์ โดยในบทความนี้ ผมได้นำ ฤกษ์ดี หรือ ช่วงเวลาที่ดี ต่างๆ ทั้งศาสตร์ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่ได้เคยบันทึกมา นำมาคำนวณหาช่วงเวลาที่ดี โดย การนำหลักการของ โหราศาสตร์ และ หลักพลังงานของ ฮวงจุ้ย มาคำนวณหา ฤกษ์ที่ดี และ หลีกเลี่ยง ช่วงเวลาที่ร้าย โดยผมได้เรียก หลักวิชานี้ว่า ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ ซึ่งในศาสตร์นี้ จะมีดวงดาว ประจำ ฤกษ์ อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 ดาว คือ

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดีที่สุด ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ที่ครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้านโดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาววาสนา จะเหมาะสำหรับ การทำธุรกิจ ทั้งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงาน หรือ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวบารมี เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวบารมี จะเหมาะสำหรับ การราชการ เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี ประจำปี 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวบารมี สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ปฏิทิน ฤกษ์ดี สำหรับเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ออกรถ หรือ กระตุ้นโชค ปี 2560

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มกราคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน กุมภาพันธ์ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ดี มีนาคม 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มีนาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ดี เมษายน 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน เมษายน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤษภาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มิถุนายน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชคฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน กรกฎาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน สิงหาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน กันยายน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ตุลาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน พฤศจิกายน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกปฏิทินด้านบน

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน ธันวาคม ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 รายละเอียดต่างๆ คลิกรูปปฏิทินด้านบน

เมื่อเราเลือกวัน ที่จะทำการมงคล หรือ วันออกรถ ได้แล้ว จากนั้นให้เราเลือกใช้ช่วงเวลา ที่ดีที่สุด เช่น

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ถ้าเราจะเลือกวันออกรถในเดือน มกราคม 2560 ที่มี ดาวอภิมหาโชค ดาวมหาโชค และ ดาวโชค สถิตอยู่ ตามปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มกราคม 2560 จะได้วันที่ 13 มกราคม 2560 และ วันที่ 30 มกราคม 2560 โดยสมมุติว่าเราเลือก วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็น วันออกรถใหม่ อันดับต่อไป เราก็จะต้องดู ช่วงเวลาที่ดีที่สุด โดยในวันที่ 30 มกราคม 2560 ช่วงเวลาที่ดีที่สุด จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16:15 น. จนถึง 17:20 น. ในการ สตาร์ทรถ เพื่อขับรถออกจาก โชว์รูม โดยทิศทางต่างๆ ในแต่ละวัน ก็มีผลในการรับพลังงาน โชคลาภ ซึ่งผมจะนำมาแยกย่อย ในแต่ละเดือน ในบทความต่อๆ ไป ในแต่ละเดือน ครับ

ส่วนในการแก้ปีชง ที่มีทั้ง พิธีกรรม แก้ปีชง หรือ การห้อย สัญลักษณ์ รูปสัตว์ ต่างๆ เพื่อแก้ปีชง ดังที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้น ว่า พิธีกรรมใดๆ หรือ การ ห้อยจี้มังกร หรือ จี้สัญลักษณ์ สัตว์ต่างๆ ก็ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการโคจรของดวงดาว หรือ เปลี่ยนการหมุนของแกนโลกได้ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรา สบายใจเท่านั้น เพราะข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับมา ทั้ง ชงปี ชงเดือน ชงวัน หรือ ชงยาม ของปีใดๆ ก็แล้วแต่  ข้อมูลเหล่านั้นจะทำเราไม่สบายใจ จนกว่าเราจะได้ทำ พิธีกรรม หรือ ได้ ห้อยจี้คอ สภาพจิตของเราถึงจะดีขึ้น ซึ่งในแต่ละวัน ถ้าสำหรับท่านที่ศึกษา เรื่องของ ดวงดาว หรือ โหราศาสตร์ ก็จะทราบว่า จะมีทั้ง 12 ราศี ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับ เวลาที่เกิด ดังนั้น สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในทาง โหราศาสตร์ ก็อย่าได้วิตกกังวลไปครับ เพียงแค่เราพยายามฝึกจิตของเรา ให้สดใสเบิกบาน อยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้ท่านพ้นจาก เคราะห์ต่างๆ ด้วยจิตที่เบิกบาน ครับ

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์กระตุ้นโชค หรือ ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ
อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
Line ID: mastersattra
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap