ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 ดูวันดีเพื่อเกิดความมงคล สีเสื้อประจําวัน

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 ดูวันดีเพื่อเกิดความมงคล สีเสื้อประจําวัน

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 ดูวันดีให้เกิดความมงคล สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก และ วิธีกระตุ้นโชค

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์เปิดกิจการ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน ฤกษ์ดี ตุลาคม 2560 จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ออกรถ ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560

เมื่อเราทราบ วันที่เราจะทำ พิธีกรรม มงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ เดือน ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง ฤกษ์ที่ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ ในเดือน ตุลาคม 2560 เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ เราพบว่าวันที่มีกำลังดาว ที่ดี มากที่สุด คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2560โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 26 ตุลาคม เป็น ฤกษ์ออกรถ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 13:40 น. – 15:32 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ  ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

หรือ ในช่วงเวลา 13:40 น. – 15:32 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 13:40 น. – 15:32 น.  ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศ ตะวันตกกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก

ฤกษ์ออกรถ ของวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 16:35 น. – 17:41 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีแดง สีส้ม สีชมพู

ฤกษ์ออกรถ ของวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11:00 น. – 12:20 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีเหลือง สีน้ำตาล สีม่วง

ฤกษ์ออกรถ ของวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13:53 น. – 14:57 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีเขียวเข้ม สีฟ้า

ฤกษ์ออกรถ ของวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 7:31 น. – 9:23 น. คือ ทิศตะวันตก
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 15:53 น. – 16:24 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาล

ฤกษ์ออกรถ ของวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13:09 น. – 14:13 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14:39 น. – 15:11 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีแดง สีเขียวอ่อน สีชมพู

ฤกษ์ออกรถ ของวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 7:00 น. – 8:52 น. คือ ทิศตะวันตก
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 10:06 น. – 11:26 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง

ฤกษ์ออกรถ ของวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา  6:17 น. – 8:09 น. คือ ทิศตะวันตก

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีฟ้า สีเขียว

ฤกษ์ออกรถ ของวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13:23 น. – 13:55 น. คือ ทิศใต้

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีแดง สีม่วง

ฤกษ์ออกรถ ของวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 18:35 น. – 19:28 น. คือ ทิศตะวันออก

สีเสื้อประจําวัน ที่ถูกโฉลก ของวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สำหรับกระตุ้นโชค สีแดง สีม่วง

ความหมายของ ดวงดาวปัญจธาตุ ในแต่ละวัน ตามปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560
ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดีที่สุด ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ เป็นดาวที่มีกำลัง ที่ครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้านโดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุโดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาววาสนา จะเหมาะสำหรับ การทำธุรกิจ ทั้งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงาน หรือ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวบารมี เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวบารมี จะเหมาะสำหรับ การราชการ เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวบารมี สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560  ในเดือน ตุลาคม สำหรับ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์กระตุ้นโชค หรือ ฤกษ์ดี ปี 2560 ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
Line ID: mastersattra
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap