ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 วิธีดู วันดี เพื่อ ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร กระตุ้นโชค

ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 วิธีดู วันดี เพื่อ ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร กระตุ้นโชค

ฤกษ์ ดี มีนาคม 2561

ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 สำหรับ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดกิจการ เทคนิคการ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน

ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันดี สำหรับ ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์คลอดบุตร  ฤกษ์กระตุ้นโชค โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ
เพิ่มเพื่อน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2561

เมื่อเราทราบ วันที่เราจะทำ พิธีการมงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์  ดวงดาวปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง วันที่ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน เราพบว่าวันที่มีกำลังดาว ที่ดี มากที่สุด คือ วันที่ 19 โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 19  ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 8:19 น. – 9:12 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ และ ช่วงเวลา 11:55 น. – 12:48 น. ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ เหนือ ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 9:28 น. – 10:21 น. และ ช่วงเวลา 13:23 น. – 14:06 น. ของวันที่ 2  ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 9:28 น. – 10:21 น. ซึ่งในช่วงเวลานั้น ทิศมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ และ ช่วงเวลา 13:23 น. – 14:06 น. ของวันที่ 2  ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาที่เป็น ฤกษ์ดี และ ทิศมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 1

 • ช่วงเวลา 9:32 น. จนถึง 10:25 น. ทิศมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันศุกร์ที่ 2

 • ช่วงเวลา 7:29 น. จนถึง 8:22 น. ทิศมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลา 9:28 น. จนถึง 10:21 น. ทิศมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลา 13:23 น. จนถึง 14:06 น. ทิศมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 7

 • ช่วงเวลา 9:09 น. จนถึง 10:02 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลา 11:49 น. จนถึง 12:42 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออก
 • ช่วงเวลา 13:04 น. จนถึง 13:47 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 8

 • ช่วงเวลา 9:05 น. จนถึง 9:58 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลา 11:24 น. จนถึง 12:07 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา 12:41 น. จนถึง 13:24 น. ทิศมงคล คือ ทิศ เหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 15

 • ช่วงเวลา 10:57 น. จนถึง 11:40 น. ทิศมงคล คือ ทิศ เหนือ

วันจันทร์ที่ 19

 • ช่วงเวลา 8:19 น. จนถึง 9:12 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
 • ช่วงเวลา 10:38 น. จนถึง 11:21 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา 11:55 น. จนถึง 12:48 น. ทิศมงคล คือ ทิศ เหนือ

วันอังคารที่ 27

 • ช่วงเวลา 10:00 น. จนถึง 10:43 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา 11:17 น. จนถึง 12:10 น. ทิศมงคล คือ ทิศ เหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 29

 • ช่วงเวลา 8:09 น. จนถึง 9:02 น. ทิศมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันเสาร์ที่ 31

 • ช่วงเวลา 9:43 น. จนถึง 10:26 น. ทิศมงคล คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วงเวลา 10:59 น. จนถึง 11:52 น. ทิศมงคล คือ ทิศ เหนือ

กำลังดาวในการใช้ เวลา ต่างๆ ในแต่ละวัน ในปฏิทิน

ดาวอภิมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดีที่สุด ตามหลักวิชา ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ที่ครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล


ดาวมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้านโดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาวโชค
ดาวโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวมหาโชค ตามหลักวิชา ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาววาสนา

ดาววาสนา เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาววาสนา จะเหมาะสำหรับ การทำธุรกิจ ทั้งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงาน หรือ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาวบารมี

ดาวบารมี เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวบารมี จะเหมาะสำหรับ การราชการ เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวบารมี สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

สำหรับวิธีการหา วันดี สำหรับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน กระตุ้นโชค หรือ ออกรถ ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุก ๆ ท่าน ครับ

ย้อนอ่านบทความ ฤกษ์

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap