ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์กระตุ้นโชค

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 ดูฤกษ์ สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล และ วิธีกระตุ้น ฤกษ์ประจำเดือน

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์เปิดกิจการ ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน ฤกษ์ดี เดือน มิถุนายน 2560 จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560

กำลังดาวปัญจธาตุ ในการใช้ ฤกษ์ ต่างๆ ในแต่ละวัน ในปฏิทิน ฤกษ์ดี เดือน มิถุนายน 2560

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดีที่สุด ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ที่ครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้านโดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ  จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาววาสนา เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาววาสนา จะเหมาะสำหรับ การทำธุรกิจ ทั้งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงาน หรือ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

ฤกษ์ดาวบารมี เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวบารมี จะเหมาะสำหรับ การราชการ เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 โดยเลือกวันที่มี ดาวบารมี สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

เมื่อเราทราบ วันที่เราจะทำ พิธีกรรม มงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง ฤกษ์ที่ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ ในเดือน มิถุนายน 2560 เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน ฤกษ์ดี เราพบว่าวันที่มีกำลังดาว ที่ดี มากที่สุด คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 26 มิถุนายน 2560โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 12 มิถุนายน เป็น ฤกษ์ออกรถ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 10:49 น. – 11:21 น. และ ช่วงเวลา 12:48 น. – 14:40 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ  ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

ฤกษ์ดี ปี 2560

หรือ ในช่วงเวลา เวลา 10:49 น. – 11:21 น. และ ช่วงเวลา 12:48 น. – 14:40 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา เวลา 10:49 น. – 11:21 น. และ ช่วงเวลา 12:48 น. – 14:40 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศ ตะวันตกกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ฤกษ์ดี ของวันที่ 1 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 15:14 น. – 17:06 น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี ของวันที่ 8 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11:01 น. – 11:33 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13:01 น. – 14:53 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ดี ของวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 10:49 น. – 11:21 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12:48 น. – 14:40 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ดี ของวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12:32 น. – 13:04 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14:32 น. – 16:24 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ดี ของวันที่ 22 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา  7:20 น. – 8:26 น. คือ ทิศเหนือ

ฤกษ์ดี ของวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 5:46 น. – 6:34 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 7:12 น. – 8:18 น. คือ ทิศเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12:17 น. – 14:09 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ดี ของวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 • ทิศมงคลช่วงเวลา  14:03 น. – 15:55 น. คือ ทิศตะวันตก

วิธีการใช้ฤกษ์ดี ด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ ตามปฏิทิน ฤกษ์ดี ที่ได้กำหนดไว้ใน ปฏิทิน ด้านบน ท่านสามารถเลือกได้จาก วันที่มี ดวงดาวปัญจธาตุ ที่มีอยู่หลายดวง ซึ่งจะเป็นวันที่มี ฤกษ์ มงคล ที่ดีที่สุด หรือ ถ้าหากในวันที่ไม่มี ดวงดาว ปัญจธาตุ แต่จำเป็นที่จะต้องใช้ ฤกษ์ มงคล ในการ ออกรถ หรือ ประกอบพิธีการ สำคัญต่าง ๆ ในศาสตร์ ดวงดาว ปัญจธาตุ ยังมีวิธีการ คำนวณ หา ฤกษ์ดี โดย การนำ วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด ของแต่ละ บุคคล มาคำนวณหา ฤกษ์ดี ของแต่ละบุคคล ในแต่ละวันได้ครับ เพราะในแต่ละวัน ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ไม่มี ฤกษ์ดี แต่ยังมี ช่วงเวลาที่ดี ตามกำลังยาม ในแต่ละวัน

โดย ท่านสามารถ ติดต่อ ได้ทาง LINE เพื่อหา ฤกษ์ดี เฉพาะบุคคล โดย ส่ง วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด มาคำนวณ หา ฤกษ์ดี ของ แต่ละท่าน ได้คครับ

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี มิถุนายน 2560  ในเดือน พฤษภาคม สำหรับ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์กระตุ้นโชค หรือ ฤกษ์ออกรถ ปี 2560 ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
Line ID: mastersattra
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap