ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวัน ออกรถ ตามวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวัน ออกรถ ตามวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี มกราคม 2561

การดู ฤกษ์ดี มกราคม 2561 สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ผ่าท้อง ตามวันเดือนปีเกิด

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 ฤกษ์งามยามดี สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ดีผ่าท้อง หรือ ฤกษ์เปิดร้าน ในเดือน มกราคม โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

อ่านบทความ ฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ 2561

เพิ่มเพื่อน

ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2561

เมื่อเราเลือก วันที่เราจะ ออกรถ หรือ ทำพิธีการมงคล ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง วันที่ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา วันออกรถ ในเดือน มกราคม เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน เราจะพบว่าวันที่มีกำลังดาว ที่ดี มากที่สุด โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 6 มกราคม เป็น วันออกรถ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 7:42 น. ถึง 8:14 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ใต้ ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ใต้ ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 10:19 น. ถึง 11:12 น. ของวันที่ 6 มกราคม ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 10:19 น. ถึง 11:12 น. ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ทิศมงคล ช่วงเวลาที่เป็น ฤกษ์ดี มกราคม 2561

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 3

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 8:12 น. – 8:44 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:32 น. – 11:23 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:10 น. -14:03 น. คือ ทิศตะวันออก

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 4

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:26 น. – 11:19 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 6

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 7:42 น. – 8:14 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:19 น. – 11:12 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:59 น. -13:52 น. คือ ทิศตะวันออก

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 7

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:15 น. – 11:08 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:15 น. – 13:08 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:33 น. -15:16 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 11

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:00 น. – 10:53 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:39 น. – 13:32 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:18 น. -15:01 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 12

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:56 น. – 10:49 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:35 น. – 13:28 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:14 น. -14:57 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 18

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:38 น. – 10:31 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 20

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:33 น. – 10:26 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:52 น. – 14:35 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 25

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:22 น. – 10:15 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:02 น. – 12:55 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:40 น. -14:23 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 26

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:19 น. – 10:12 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:59 น. – 12:52 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:37 น. -14:20 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 27

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:16 น. – 10:09 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:56 น. – 12:49 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:34 น. -14:17 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 30

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:09 น. – 10:02 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:49 น. – 12:42 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:27 น. -14:10 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ความหมายของกำลังดาวในการใช้ วัน ต่างๆ ในปฏิทิน ฤกษ์ดี มกราคม 2561

ดาวอภิมหาโชค

ดาวอภิมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ดาววาสนา และ ดาวบารมี ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดีที่สุด ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ที่ครบทั้ง โชคลาภ วาสนา และ บารมี จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดย สามารถเลือกวันที่มี ดาวอภิมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาวมหาโชค

ดาวมหาโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้านโดย ฤกษ์ดาวมหาโชค เป็นดาวที่มีกำลัง ทั้ง โชคลาภ และ วาสนา จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยสามารถ เลือกวันที่มี ดาวมหาโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาวโชค

ดาวโชค เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวโชค เป็นดาวที่มีกำลัง โชคลาภ จึงสามารถทำการอันเป็นมงคลได้ทุกชนิด เช่น การ ออกรถใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวโชค สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาววาสนา

ดาววาสนา เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาววาสนา จะเหมาะสำหรับ การทำธุรกิจ ทั้งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงาน หรือ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาววาสนา สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

ดาวบารมี

ดาวบารมี เป็นช่วงเวลา ที่มีกำลัง ดาวโชคลาภ และ ดาววาสนา ที่มีกำลัง ดาว ทั้งในศาสตร์ ของ โหราศาสตร์ และ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่มีกำลังดี รองลงมาจาก ฤกษ์ดาวอภิมหาโชค ตามหลักวิชา ฤกษ์ดวงดาวปัญจธาตุ โดยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ ในการกระทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง วันออกรถใหม่ วันขึ้นบ้านใหม่ หรือ วันเปิดร้าน โดย ฤกษ์ดาวบารมี จะเหมาะสำหรับ การราชการ เช่น การรับรถประจำตำแหน่ง การย้ายห้องทำงานประจำตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้ใน ปฏิทิน โดยเลือกวันที่มี ดาวบารมี สถิตอยู่ แล้วใช้ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในช่องของวัน เพื่อทำการอันเป็นมงคล

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี มกราคม 2561 สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ดีผ่าท้อง หรือ ฤกษ์เปิดร้าน ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap