ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 วันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 วันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือเปิดร้าน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 ในการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล หรือ เปิดร้าน เป็นต้น ตามโบราณกาล จะต้องใช้การโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณหา วันดี และ ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพื่อใช้ในการหา ฤกษ์ ต่าง ๆ  ผมได้นำการโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ โดยใช้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มาร่วมในการคำนวณ

โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีช่วงเวลา ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

เพิ่มเพื่อน

ปฎิทิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2561

เมื่อเราทราบ วันที่เราจะทำ พิธีกรรม มงคล ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราจะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการมงคลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ ในเดือน พฤษภาคม 2561 เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน เราพบว่าวันที่มีกำลังดาวที่ดี มากที่สุด คือ วันที่ 3 โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 3 พฤษภาคม เป็น วันออกรถ ช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 12.33 น. – 13:37 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 12.33 น. – 13:37 น. ของวันที่ 3  ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 12.33 น. – 13:37 น. ของวันที่ 3  ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศ ตะวันตกกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลา ของ วันดี และ ทิศมงคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12.33 น. – 13:37 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14.49 น. – 16.04 น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 3 พฤษภาคม 2561

วันที่ 4 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12.29 น. – 13.33น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ดี 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 8 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12.12 น. – 13.16น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14.27 น. – 15.42น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 8 พฤษภาคม 2561

วันที่ 9 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 12.08 น. – 13.12น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14.24 น. – 15.39น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 9 พฤษภาคม 2561

วันที่ 13 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.52 น. – 12.56น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 14.07 น. – 15.22น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 13 พฤษภาคม 2561

วันที่ 16 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.40 น. – 12.44น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13.56 น. – 15.11น. คือ ทิศตะวันตก

วันที่ 19 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.30 น. – 12.34น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13.45 น. – 15.00น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 19 พฤษภาคม 2561

วันที่ 20 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.22 น. – 12.26น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13.31 น. – 14.44น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 20 พฤษภาคม 2561

วันที่ 24 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.08 น. – 12.14น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13.18 น. – 14.13น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 25 พ . ค . 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.05 น. – 12.11น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 13.15 น. – 14.10น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ดี 25 พฤษภาคม 2561

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 สำหรับ ตั้งศาล เปิดร้าน กระตุ้นโชค ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือ ออกรถ ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุก ๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap