ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561

ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 ในการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล หรือ เปิดร้าน เป็นต้น ตามโบราณกาล จะต้องใช้การโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณหา วันดี และ ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพื่อใช้ในการหา ฤกษ์ ต่าง ๆ  ผมได้นำการโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ โดยใช้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มาร่วมในการคำนวณ ซึ่งในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีช่วงเวลา ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

ฤกษ์ดี เดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อเราทราบ วันที่เราจะทำ พิธีกรรม มงคล ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราจะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการมงคลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น

เมื่อเราจะหา ฤกษ์ออกรถ ในเดือน กรกฎาคม 2561 เมื่อเราหาข้อมูลใน ปฏิทิน เราพบว่าวันที่มีกำลังดาวที่ดี มากที่สุด คือ วันที่ 13 โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 13 กรกฎาคม เป็น วันออกรถ ช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 9:11 น. – 10:15 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้น ให้เราหันหน้ารถของเราไปสู่ทิศ ดังกล่าว ตามเวลาที่เลือก ในการสตาร์ทรถ และ เคลื่อนรถ ออกจากโชว์รูม

หรือ ในช่วงเวลา 8:28 น. – 9:32 น. ของวันที่ 27 ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 8:28 น. – 9:32 น. ของวันที่ 22 ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ใน ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในบริเวณของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาของวันดี และทิศมงคล ประจำ เดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.33 น. – 10:37 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา 11.48 น. – 13:03 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ดี 2 กรกฎาคม 2561

วันที่ 6 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.24 น. – 10:28 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.40 น. – 12:55 น. คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ออกรถ 6 กรกฎาคม 2561

วันที่ 8 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.20 น. – 10:24 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.36 น. – 12:51 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 8 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.19 น. – 10:23 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.34 น. – 12:49 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ย้ายบ้าน 9 กรกฎาคม 2561

 

วันที่ 10 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.16 น. – 10:20 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.32 น. – 12:47 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์คลอดลูก 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   9.11 น. – 10:15 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.26 น. – 12:41 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์เปิดร้าน 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   8.59 น. – 10:03 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.14 น. – 12:29 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ซื้อที่ดิน 18 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา   8.56 น. – 10:00 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   11.12 น. – 12:27 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ดี 19 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา     8.28 น. – 9:32 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   10.43 น. – 11:58 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ดี 27 กรกฎาคม 2561

 

วันที่ 30 ก.ค. 2561

 • ทิศมงคลช่วงเวลา     8.16 น. – 9.20 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลช่วงเวลา   10.32 น. – 11.47 น. คือ ทิศตะวันตก

 

ฤกษ์ดี 30 กรกฎาคม 2561

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน กระตุ้นโชค  ย้ายบ้าน หรือ ออกรถ ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุก ๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่าง ๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุก ๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน

ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม

โทร.062-619-2225 , 061-978-4649

เพิ่มเพื่อน

Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap