ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 หา วันดี เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ตั้งหิ้งพระ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 หา วันดี เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ตั้งหิ้งพระ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561

วิธีการดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ย้ายห้อง ตั้งหิ้งพระ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 ฤกษ์งามยามดี สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ตั้งหิ้งพระ ย้ายห้อง ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์ออกรถ ในเดือน มกราคม โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ

เพิ่มเพื่อน

ฤกษ์งามยามดี มกราคม 2561

เมื่อเราเลือก วันที่เราจะ เข้าบ้าน หรือ ย้ายบ้าน ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ จะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เพื่อที่จะทำการต่างๆ ได้ถูกต้องทั้ง วันที่ดี และ ทิศทางที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม เช่น

เมื่อเราจะหา วันขึ้นบ้านใหม่ ในเดือน มกราคม เมื่อเราค้าหาข้อมูลใน ปฏิทิน เราจะพบว่าวันที่มีกำลังดาว ที่ดี มากที่สุด โดยสมมุติว่า เราเลือกวันที่ 6 มกราคม เป็น วันเข้าบ้านใหม่ ในช่วงเวลาที่ดี ที่ระบุจะอยู่ระหว่าง เวลา 7:42 น. ถึง 8:14 น. ซึ่งในวันนั้น ณ เวลาช่วงนั้น ทิศที่เป็นมงคล จะอยู่ที่ ทิศใต้ ดังนั้น ให้เราหันหน้า โต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปสู่ทิศ ใต้ ในการบวงสรวง บอกกล่าวเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ใน วันย้ายเข้าบ้านใหม่

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

หรือ ในช่วงเวลา 10:19 น. ถึง 11:12 น. ของวันที่ 6 มกราคม ถ้าเราต้องการ โชคลาภ แบบเร่งด่วน เช่น การเล่นหุ้น รอการตัดสินใจจากลูกค้า หรือ กระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลา 10:19 น. ถึง 11:12 น. ให้เรา นำไฟกระพริบสีแดง หรือ จุดเทียนหอม ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ตัวบ้าน สำนักงาน หรือ ร้านค้า เพื่อ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ในช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดของทิศมงคล ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 และ ทิศมงคล

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 3

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 8:12 น. – 8:44 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:32 น. – 11:23 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:10 น. -14:03 น. คือ ทิศตะวันออก

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 4

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:26 น. – 11:19 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 6

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 7:42 น. – 8:14 น. คือ ทิศใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:19 น. – 11:12 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:59 น. -13:52 น. คือ ทิศตะวันออก

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 7

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:15 น. – 11:08 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:15 น. – 13:08 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:33 น. -15:16 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 11

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 10:00 น. – 10:53 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:39 น. – 13:32 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:18 น. -15:01 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 12

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:56 น. – 10:49 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:35 น. – 13:28 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 14:14 น. -14:57 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 18

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:38 น. – 10:31 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 20

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:33 น. – 10:26 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:52 น. – 14:35 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 25

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:22 น. – 10:15 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 12:02 น. – 12:55 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:40 น. -14:23 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 26

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:19 น. – 10:12 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:59 น. – 12:52 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:37 น. -14:20 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 27

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:16 น. – 10:09 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:56 น. – 12:49 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:34 น. -14:17 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลาที่ดี และ ทิศมงคล ของวันที่ 30

 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 9:09 น. – 10:02 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 11:49 น. – 12:42 น. คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลของ ช่วงเวลา 13:27 น. -14:10 น. คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับวิธีการหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 สำหรับ วันขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายบ้าน ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะสามารถนำไปใช้ในการมงคลต่างๆ เพื่อนำพา ความสุข ความเจริญ มาสู่ ทุกๆ ท่าน ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap