หน้าบ้านถูกมุมหลังคาบ้าน หรือ มุมสันบ้านทิ่มแทง จะส่งผลร้ายต่อคนในบ้าน จริงหรือไม่ ?

หน้าบ้านถูกมุมหลังคาบ้าน หรือ มุมสันบ้านทิ่มแทง จะส่งผลร้าย จริงหรือไม่ ?

ปัญหาเกี่ยวกับมุมแหลมต่าง ๆ ทั้งภายนอกบ้าน และภายในบ้าน ทั้งมุมเสาภายในบ้าน หรือมุมต่าง ๆ ที่มีลักษณะทิ่มแทงต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ บ้านของคุณ ที่หลาย ๆ ท่านมีความวิตกกังวลว่าจะส่งผลร้ายต่อสมาชิกภายในบ้านของคุณ ซึ่งบางบ้านที่ผมได้เคยไปตรวจสอบฮวงจุ้ยมา ได้มีการหาอุปกรณ์มาหุ้มตามมุมแหลมต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน

วันนี้ผมจึงขอนำเรื่องมุมแหลมต่าง ๆ ในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ว่าจะมีผลอย่างไรต่อหลักฮวงจุ้ย มานำเสนอในบทความนี้ครับ

อันดับแรกเราจะต้องเข้าใจหลักของ ชัยภูมิที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ชัยภูมิไกล ชัยภูมิกลาง และ ชัยภูมิใกล้ตัว ดังที่ผมได้เคยเขียนไว้ในบทความ เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้าน แก้ไขยังไงดี ? ก่อนหน้านี้ ครับ ดังนั้นมุมแหลมต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร หรือตัวบ้าน ที่เป็นชัยภูมิกลาง และยิ่งมีถนนขวางหน้าบ้านด้วยแล้ว ยิ่งไม่ส่งผลใด ๆ ต่อฮวงจุ้ยบ้านของคุณครับ เพราะถนนจะมีรถวิ่งผ่านเสมอ จึงทำให้มีพลังงานที่เคลื่อนไหวตัดกระแสอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไม่ส่งผลร้ายใด ๆ ครับ

ส่วนมุมแหลมของหลังคาบ้าน หรือ มุมขอบบ้านของเพื่อนบ้านคุณ ที่ทิ่มแทงมาที่บ้านของคุณ ถ้ามองด้วยหลักการไหลของอากาศ เมื่อลมพัดผ่านมุมแหลมเหล่านั้น ก็จะเกิดการหันเหของพลังงาน ซึ่งอาจจะเกิดกระแสพลังงานที่เร่งขึ้นในบริเวณนั้น แต่พลังงานเหล่านั้น ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อฮวงจุ้ยบ้านของคุณ เพราะจะถูกผนังของตัวอาคารป้องกันพลังงานเหล่านั้นเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ครับ แต่ถ้าหากเป็นช่องประตูที่มีมุมแหลมทิ่มแทงเข้ามา ถ้าหากอยู่ไกลเกิน 3 เมตร จากประตูบ้าน ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ ดังที่ผมได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ครับ และยิ่งเป็นมุมจั่วของหลังคาบ้านฝั่งตรงข้าม จะยิ่งไม่ส่งผลใด ๆ เลย ครับ

และสำหรับท่านที่ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของมุมต่าง ๆ ที่ท่านกลัวว่าจะทิ่มเข้ามาที่ตัวบ้านของท่านแล้วส่งผลร้าย ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้ส่งผลใด ๆ ดังที่ผมได้อธิบายไว้ในข้างต้น เพื่อความสบายใจ ท่านสามารถปลูกต้นไม้เพื่อลดพลังงานในส่วนนั้นได้ ครับ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องดูฤกษ์ใด ๆ เพราะถ้าคุณจะปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดกระแสพลังงานเมื่อใด ก็จะช่วยลดพลังงานในตอนปลูกทันที ครับ

ส่วนมุมเสาที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งบ้านทุกหลัง ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ สำหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มุมต่าง ๆ เหล่านั้นจะไม่มีผลใด ๆ เนื่องจากพลังงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องต่าง ๆ จะมีการหักเหตาม มุมเสา หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากภายในห้องต่าง ๆ จะเป็นฮวงจุ้ยระบบปิด ที่มีวงจรพลังงานอยู่ภายในนั้น ผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงทำให้มุมต่าง ๆ จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อหลักฮวงจุ้ย แต่มีผลต่อความปลอดภัยมากกว่า ครับ

ที่ผมนำบทความนี้มานำเสนอ เพื่อให้ท่านทั้งหลายลดความวิตกกังวลในเรื่องของมุมแหลมต่าง ๆ ที่มาทิ่มแทง และให้พยายามหลีกเลี่ยงการรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อทางด้านจิตใจของคุณ เพราะมุมต่าง ๆ เหล่านั้นจะมาคอยทิ่มแทงใจของคุณ จนให้เกิดความทุกข์มากกว่า ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.