ภาพเสริมฮวงจุ้ย รูป สิ่งของมงคล ช่วยเสริม โชคลาภ บารมี การงาน ความรัก

ภาพเสริมฮวงจุ้ย รูป สิ่งของมงคล ช่วยเสริม โชคลาภ บารมี การงาน ความรัก

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูป ภาพเสริมฮวงจุ้ย อะไรที่เป็นมงคล เพื่อใช้ในการ จัดฮวงจุ้ย

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่มีอยู่หลากหลาย รูปแบบ ที่สามารถนำมา จัดฮวงจุ้ย ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่า รูปภาพแบบไหน ที่เราสามารถ นำมาใช้ ในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน และ รูปภาพ ชนิดใด ถึงจะมีพลังเสริม โชคลาภ การงาน สุขภาพ และ ความรัก แต่ก่อนที่เราจะใช้ รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ให้ถูกต้องตาม หลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราจะต้องวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยอาคาร ของเราให้ได้ก่อนว่าตัวอาคารของเรานั้น เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด หรือ ฮวงจุ้ยระบบปิด ดังที่ผมเคยเขียนอธิบายไว้ใน บทความต่างๆ ก่อนหน้านี้
เพิ่มเพื่อน

โดย ถ้าวิเคราะห์แล้ว ตัวอาคารของเราแล้ว เป็น ฮวงจุ้ย ระบบปิด คือ ตัวอาคาร ที่มีฝาผนังกั้นรอบด้าน มีประตู เปิด-ปิด กำหนดทิศทาง การไหลเข้าของอากาศ ที่แน่นอน การที่จะใช้ ภาพเสริมฮวงจุ้ย จะต้องหาตำแหน่ง ติดตั้ง ที่ถูกต้อง และใช้รูปภาพที่มีโทนสีของ ธาตุ ที่ต้องการในตำแหน่งนั้น  เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ คือ การนำ ธาตุ ต่างๆ มาใช้ในการ ปรับสมดุล หรือ กระตุ้นพลังงาน ที่ดีในทาง ฮวงจุ้ย โดย การใช้ โทนสี รูปทรง วัตถุ ที่มีพลังของ​ ธาตุ นั้นๆ โดยการนำ ไปติดตั้งไว้ใน ตำแหน่งที่ต้องการ ของ ฮวงจุ้ยอาคาร ในแต่ละหลัง โดย คำนวณจาก การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ด้วย เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ การวัดองศาบ้าน จากภาพถ่ายทางดาวเทียม ของตัว อาคาร ของเรา ด้วย โปรแกรม Google Earth

ซึ่งในการจัด ฮวงจุ้ย ระบบปิด จะค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งในการ วัดองศา และ การคำนวณ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทดลอง จัดฮวงจุ้ย ที่เป็นระบบปิด ได้เลย เพราะ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เป็นศาสตร์ ที่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์ โดยตรง ดังนั้น หากเราจะทดลอง จัดฮวงจุ้ย ที่เป็น ระบบปิด เช่นเบ้านของเราเอง เราก็สามารถทำได้ โดยการทดลอง ตั้ง รูปภาพที่เป็นโทนสี ของ ธาตุ ต่างๆ สมมุติว่า เรามีรูปภาพ ที่มีพื้นหลังที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ให้เราแบ่งบ้านของเราเป็น 8 ทิศ แล้วลองนำ รูปภาพ ที่เราได้เตรียมไว้ ทดลองวางในแต่ละทิศๆ ละ 3 วัน แล้วให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ของเรา และ สมาชิก ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกัน ว่า มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง หรือ ไม่ เช่น ถ้าเคยปวดหลัง ก่อนที่จะทำการตั้ง รูปภาพ ในทิศนี้ และ หลังจากตั้ง รูปภาพ แล้วอาการปวดหลัง เบาบางลง หรือ หายปวดไปเลย แสดงว่า ตำแหน่งนั้นต้องการ ธาตุไฟ แต่ถ้า ลองติดตั้งในตำแหน่งนั้นแล้ว ตัวเรา หรือ สมาชิกในครอบครัว เกิดมีอาการ ไข้ขึ้น แสดงว่า ในทิศนั้น ไม่ต้องการ ธาตุไฟ แล้วให้ทำการจดบันทึกไว้ โดย รูปภาพที่เป็น ธาตุอื่นๆ ก็ให้ทำเช่นเดียวกัน จนครบ 8 ทิศ หรือ ถ้าไม่มีรูปภาพ ให้เราทดลองใช้ กระดาษสีที่เป็น โทนสีของ ธาตุต่างๆ มาทดลองแทนดู ก็ได้ แล้วทำการจดบันทึกไว้ และ เมื่อครบทั้ง 8 ทิศ แล้วสุขภาพของเรา และ สมาชิก ทุกคนดีขึ้น ถึงให้นำ รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย มาติดตั้งจริง ในบริเวณนั้น

รูป ภาพเสริมฮวงจุ้ย ในธาตุต่างๆ ที่มีด้วยกันทั้งหมด 5 ธาตุ คือ

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นสีของโทน ธาตุน้ำ ที่มีเฉด สีฟ้า สีน้ำเงิน และ สีดำ

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นสีของโทน ธาตุไม้ ที่มีเฉด สีเขียว

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นสีของโทน ธาตุไฟ ที่มีเฉด สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นสีของโทน ธาตุดิน ที่มีเฉด สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นสีของโทน ธาตุทอง ที่มีเฉด สีทอง สีเงิน หรือ สีขาว

แต่ถ้าหากวิเคราะห์แล้ว ตัวอาคาร ของเราเป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด โดย เป็น ตัวอาคาร ที่ไม่มีผนังกั้น อากาศ สามารถถ่าเทเข้าออกได้หลายทิศทาง เราก็สามารถ ใช้เทคนิคการรับพลังงาน ธาตุ จากทิศต่างๆ ได้ ทั้ง 8 ทิศ

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นทิศหลักของ ธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุทอง ที่มีเฉด สีทอง สีเงิน หรือ สีขาว มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุไฟ ที่มีเฉด สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไม้ โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุไฟ ที่มีเฉด สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ประจำ ทิศใต้ ที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานของ ธาตุไฟ โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุดิน ที่มีเฉด สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานของ ธาตุดิน โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุทอง ที่มีเฉด สีทอง สีเงิน หรือ สีขาว มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

ภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันตก ที่เป็นทิศหลักของ ธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุน้ำ ที่มีเฉด สีฟ้า สีน้ำเงิน และ สีดำ มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ตัวอาคาร ที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ประจำ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เป็นทิศหลักของ ธาตุทอง กระตุ้นพลังงานของ ธาตุทอง โดยการใช้ รูปภาพที่เป็นสีของโทน ธาตุน้ำ ที่มีเฉด สีฟ้า สีน้ำเงิน และ สีดำ มาติดตั้งในบริเวณ ทิศนี้

สำหรับรูป ภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่สามารถกระตุ้น โชคลาภ การงาน หรือ ความรัก โดย ส่วนมากจิตของเรา มักจะเกิดความรู้สึก จากความหมายจาก รูปภาพ นั้นๆ โดย หากรูปภาพที่เป็น รูปภาพที่เป็นมงคล เช่น รูปมังกร รูป ฮก ลก ซิ่ว หรือ รูปสิงโต จิตของเราจะเกิดความรู้สึก ถึงข้อมูลต่างๆ ว่า หากเราติดภาพนั้นไปแล้ว จะรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และ เมื่อจิตของเรา รู้สึกเบิกบาน ตามความเชื่อของเรา ก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากเป็นเรื่องที่ดี ก็จะคิดไปว่า เกิดจาก รูปภาพมงคล ที่เราได้ติดตั้งไว้ ที่สามารถนำพา โชคลาภ หรือ การงาน ที่ดี มาสู่ตัวของเรา ซึ่งอันนี้แล้วแต่ ความเชื่อของแต่ละบุคคล ผมไม่ขอก้าวก่ายครับ ให้คิดซะว่าเป็นการจัดฮวงจุ้ยทางใจ

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่เป็นรูป มังกร ที่ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย เชิงสัญลักษณ์ จะถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสามารถนำพา โชคลาภ ความเจริญ เข้ามาสู่ตัวของเราได้ แต่ถ้าเป็นมุมมองในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถือว่า เป็น ธาตุทอง (ตัวมังกรที่เป็นสีทอง) ก่อเกิด ธาตุน้ำ (พื้นหลังที่เป็นสีดำ) ซึ่งหากนำภาพนี้ไปติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการ ธาตุน้ำ ก็จะทำให้ได้รับ พลังจาก รูปภาพมังกรรูปนี้

สำหรับรูปภาพ ที่ให้ความรู้สึกในการกระตุ้น ความรัก จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

รูปภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่ให้ความรู้สึก ส่งเสริม ความรัก สำหรับ คนที่แต่งงานแล้ว ให้ติดรูปภาพที่ถ่ายคู่กัน หรือ รูปภาพตอนแต่งงาน โดยต้องคำนึงถึง โทนสีของภาพ ว่าควรที่จะติดตั้ง บริเวณไหนของบ้านของเรา

ภาพเสริมฮวงจุ้ย

สำหรับคนที่ยังโสดอยู่ ให้เสริมพลังเสน่ห์ ด้วยการติดรูปภาพ ที่ดูแล้วเกิดความสดชื่น มีชีวิตชีวา ภายในห้องนอนของเรา

เคล็ดลับการ แก้ฮวงจุ้ย ด้วยรูป ภาพเสริมฮวงจุ้ย ที่ผมได้นำมาเขียนในบทความนี้ นอกจากจะนำไปใช้จัด ฮวงจุ้ยบ้าน ได้แล้ว ยังสามารถนำไปปรับปรุง ในการใช้จัด ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยร้านอาหาร หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ อื่นๆ ได้ด้วยตัวของคุณเอง ครับ และ ขอให้จดจำไว้ว่า “รูป หนึ่ง รูป แทนคำ นับพัน” ก็ขอให้แทนความหมายรูปต่างๆ ที่ท่านนำมาใช้ แทนด้วยคำที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap