พระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์

ด้วยความศรัทธา จึงนำพาความเจริญสู่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์

ความศรัทธา นำพาความเจริญสู่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์

ในช่วงการปรับปรุง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่แต่ก่อนเคยเป็นที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินค้า เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

เนื่องจากทีมผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม
เพื่อทำการสักการะบูชา โดย มีความประสงค์ที่จะย้ายองค์เทวาลัยของพระตรีมูรติที่เคยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่
ตรงข้ามกับ ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เพื่อที่จะรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้ในตำแหน่งเดียวกัน
ที่บริเวณศาลพระพิฆเนศวร ที่เป็นตำแหน่งในปัจจุบัน

แต่เนื่องด้วยศิลปะการปั้น และ การหล่อ องค์พระตรีมูรติ ที่ค่อนข้างประณีต เนื่องจาก
จินตนาการของช่างปั้น ในยุคสมัยนั้น ที่พยายามจะสื่อถึง การรวมเป็นหนึ่งของ องค์มหาเทพ
ทั้งสามองค์ พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ จึงได้จินตนาการ และทำการปั้น เททองหล่อองค์ ออกมา
เป็นศิลปะผสมระหว่าง ไทย และ พราหมณ์ จึงได้มีพระพักตร์ทั้งหมด 5 หน้า จนบางท่านกลับเข้าใจว่า
เป็นพระปัญจมุขี ซึ่งในความคิดของผมจะเรียกชื่อว่า พระตรีมูรติ หรือ พระปัญจมุขี ก็เป็นเพียง นาม
หรือ ศิลปะที่ปั้นออกมา จะมี 3 พระพักตร์ หรือ 5 พระพักตร์ ก็เป็นเพียง รูป สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จิตที่คารวะบูชา ครับ

และผมได้สังเกตดูที่ฐานของ องค์พระตรีมูรติ ทีมีการปั้นรูป ลิง และ ยักษ์ ไว้ที่บริเวณฐาน ซึ่งถ้าใครได้เคยศึกษาประวัติ ตอน พระตรีมูนติ กวนเกษียรสมุทร ก็คงจะเข้าใจได้ว่า ทางผู้ที่ปั้นได้จินตนาการ เพื่อจะสื่อถึงการปั้น เทพองค์ใด

และเนื่องจากศิลปะที่สวยงาม ประณีต ขององค์พระตรีมูรติ ทางผู้บริหาร จึงเกรงว่าอาจจะเกิดความเสียหาย
ในขณะเคลื่อนย้ายองค์ ไปที่เทวาลัย แห่งใหม่

ผมได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ในการทำพิธีย้าย องค์พระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์ จนทำพิธีบวงสรวง องค์เทวาลัยแห่งใหม่จนแล้วเสร็จ
เมื่อผมได้เห็นโครงสร้างตัวอาคารของ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เป็นธาตุที่ทำลายกัน อยู่ภายในตัวอาคาร ก็เกิดความวิตก
แต่เนื่องด้วยทางเซ็นทรัลเวิลด์ได้ขอคำปรึกษาในเรื่องพิธีกรรม ตามจรรยาบรรณ ของการเป็นซินแส ไม่ควรที่จะทักทายใด ๆ ให้เกิดความวิตกกังวล อีกทั้งทางกลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสนใจในการประกอบพิธี เพื่อให้ถูกต้องในหลักทางพิธีกรรม มากกว่า การจัดฮวงจุ้ย ผมจึงได้แต่ขอให้บารมี สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักรักษา และนำพาความเจริญเข้ามาสู่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

จนถึงปัจจุบัน ทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งภายนอกตัวอาคาร และภายใน ที่มีผลที่ดีต่อหลักฮวงจุ้ย

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.