พิธีกรรมสร้าง พระประจําวันเกิด พระพิฆเนศ พญานาคราช หนุนดวงชะตาราศี

พิธีกรรมสร้าง พระประจําวันเกิด พระพิฆเนศ พญานาคราช หนุนดวงชะตาราศี

พระประจําวันเกิด

พิธีกรรมสร้าง พระประจําวันเกิด หนุนดวงชะตาราศี

การสร้าง พระประจําวันเกิด เสริมโชคชะตาราศี บารมี ด้วยการสร้างพระหนุนดวงชะตา สำหรับเป็นพระบูชาประจำบ้าน ด้วยวิธีการเขียน ดวงชะตาเวลาเกิดของทุกๆ คนที่ได้อาศัยอยู่ ภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม มาจารลงในแผ่นยันต์ หนุนดวงชะตา ต่อจากนั้นผสมเนื้อมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ มาลงมือปั้นเพื่อเป็น พระประธานประจำที่บ้าน หรือ การสร้างเป็นองค์ เทพต่างๆ ที่เรานับถือ หรือศรัทธา ซึ่งจะต้องทำการปั้นให้เสร็จ ถายในหนึ่งวัน ซึ่งคล้ายกับการสร้างพระทันใจ ในสมัย โบราณกาล เพื่อบรรจุดวงชะตา เวลาเกิดของทุกๆคน ไว้ภายในองค์พระที่ปั้น หรือ บรรจุภายในองค์เทพของเรา
เพิ่มเพื่อน

พระประจําวันเกิด

ขั้นตอนของการสร้าง พระประจําวันเกิด หนุนดวงชะตาของทุกคนในบ้าน

พระประจําวันเกิด

การเขียนยันต์ หนุนดวงชะตา ของทุกๆคน ที่ร่วมอาศัยอยู่ภายในบ้าน แล้วทำการลงอักขระจารยันต์ ที่เป็นสิริมงคล เพื่อม้วนยันต์หนุนดวงชะตา แล้วใช้เป็นแกนกลาง ของ องค์พระที่สร้าง

พระประจําวันเกิด

ขั้นตอนการเตรียม ฐาน องค์ พระประจําวันเกิด ปางแผ่บารมี

พระประจำวันเกิด

ฐานองค์ พระพุทธเจ้าปางแผ่บารมี

พระประจําวันเกิด

อันดับต่อไป นำเนื้อมวลสาร มาปั้นเป็น โดย ใช้แผ่นยันต์หนุนดวงชะตา ที่ได้ลงอักขระเลขยันต์ แล้ว มาทำการม้วนเป็นแกนกลางของ องค์พระ

พระประจำวันเกิด

การปั้นเศียรองค์พระ และการตกแต่ง องค์พระพุทธเจ้า ปางแผ่บารมี

พระประจําวันเกิด

องค์พระพุทธเจ้า ปางแผ่บารมี หนุนดวงชะตา ที่ปั้นเสร็จภายใน หนึ่งวัน คล้ายๆกับการสร้าง พระทันใจในสมัย โบราณ ซึ่งจะทำให้เกิด อานิสงส์บารมีมาก ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา

พิธีการสร้าง พระพิฆเนศประจําวันเกิด หนุนดวงชะตา บารมี ที่ ประเทศมาเลเซีย

พระพิฆเนศประจําวันเกิด

ขั้นตอนการ เริ่มสร้างองค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด

พระพิฆเนศประจําวันเกิด

ขั้นตอนการ บรรจุยันต์หนุนดวงชะตา เข้าไว้ภายในองค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด

พระพิฆเนศประจําวันเกิด

ขั้นตอนการ ตกแต่งเศียรองค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด

พระพิฆเนศประจําวันเกิด

รูปปั้นองค์ พระพิฆเนศประจําวันเกิด ที่สร้างเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งวัน

พระพิฆเนศประจําวันเกิด

รูปปั้นองค์ พระพิฆเนศ ปางเสวยสุขสำราญ

ข่าว หนังสือพิมพ์ที่ ประเทศมาเลเซีย ได้มาสัมภาษณ์ การทำพิธีสร้างพระ แบบพระทันใจ

พิธีการปั้นองค์ พญานาคราช หนุนบารมี ที่ทำการของ ป.ต.ท.สผ. จังหวัด ขอนแก่น

พญานาคประจําวันเกิด

บริเวณพิธี ในการสร้าง องค์ พญานาคราช

พญานาคประจําวันเกิด

ขั้นตอนการปั้น องค์ พญานาคราช ที่บรรจุยันต์ หนุนดวงชะตาของผู้บริหาร และ ดวงชะตาของพนักงาน ที่อยู่ภายใน

พญานาคประจําวันเกิด

ขั้นตอนของการ ตกแต่งเศียร และ พระพักต์ของ องค์ พญานาคราช

พญานาคประจําวันเกิด

รูปปั้นองค์ พญานาคราช ที่สร้างเสร็จ ภายในหนึ่งเดียว แบบการสร้างพระทันใจ

พญานาคประจําวันเกิด

รูปปั้นองค์ พญานาคราช ที่สร้างเสร็จ ภายในหนึ่งเดียว แบบการสร้างพระทันใจ ด้านข้าง

พญานาคประจําวันเกิด

รูปปั้นองค์ พญานาคราช ที่สร้างเสร็จ ภายในหนึ่งเดียว แบบการสร้างพระทันใจ ด้านหลัง

พญานาคประจําวันเกิด

พิธีบวงสรวงสังเวย ตั้งศาลองค์ พญานาคราช ที่ทำการของ ป.ต.ท.สผ. จังหวัดขอนแก่น

เมื่อทำการสร้าง พระประจำวันเกิด หนุนดวงชะตา และเป็นพระประจำบ้าน เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกๆ ท่านตั้งจิตระลึกถึง พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เพื่ออัญเชิญบารมีของ พระพุทธองค์ มาปกปักรักษา คุ้มครอง และ หนุนดวงชะตาของ ทุกๆคน ที่อาศัยอยู่ด้วยกันภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม หลังจากนั้น อัฐเชิญไปตั้งบูชา ไว้ภายในห้องพระ หรือที่หิ้งพระ เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง แด่ ทุกๆ ท่าน

พิธีการสร้าง พระประจําวันเกิด และ ขั้นตอนการสร้างพระหนุนดวงชะตา เพื่อสร้างเป็นประจำบ้าน ที่ผมได้บรรยายมาในบทความนี้ ซึ่งอาจจะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้ ดวงชะตา ของทุกๆ ท่านดีขึ้น แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น ก็คือ หลักการดำเนินชีวิต โดยการยึดมั่นใน มีหลักธรรมะ จึงจะทำให้ ดวงชะตาของทุกๆ คนมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง และ บังเกิดแต่สิ่งที่เป็น สิริมงคลตลอดไป ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap