ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ

ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล อย่างไรให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน

วิธีการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล อย่างไรให้ถูกหลัก

ตั้งแต่ได้ทราบข่าวการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล ซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญของวงการ ฮวงจุ้ย เมืองไทย ที่ผม และ หลายๆ คนติดตาม เพราะ ทำเนียบ รัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ และ หัวใจหลักในการบริหาร ประเทศ เพราะในการปรับ ที่ถูกหลักจะส่งผลต่อ ดวงเมือง ทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และ การปกครอง เพราะพลังของ ฮวงจุ้ย จะส่งผลต่อ ทุกๆ คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้น รวมทั้ง นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ รัฐบาล ซึ่งผมได้ติดตามข่าวสารการปรับ ฮวงจุ้ยทำเนียบ มาโดยตลอด ที่มีทั้งการ ปลูกต้นไม้ การย้ายศาลพระภูมิ การแก้ไขบริเวณ พระพรหม ที่อยู่ด้านบนของอาคาร ตึกไทยคู่ฟ้า การแก้ไข ปืนใหญ่ หรือ การนำสิ่งต่างๆ ไปฝัง ในจุดต่างๆ เพื่อนำพลังงงานไปแก้ ฮวงจุ้ยทำเนียบรัฐบาล แต่ก็ยังไม่ได้เกิดผล ที่น่าพึงพอใจ เพราะยังเกิดความวุ่นวาย ต่างๆ ตามมาอยู่ตลอดเวลา

ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ

สำหรับการ ปรับชัยภูมิ ที่ผ่านๆ มา จะถูกต้อง หรือ ผิดหลัก หรือไม่ ตามจรรยาบรรณ และ มารยาท ผมจะขอไม่วิจารณ์ เพราะ ศาสตร์ ของแต่ละสำนัก จะมีหลักการที่แตกต่างกัน และ จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการจัด ของแต่ละรัฐบาล ที่ไม่เหมือนกัน ในบทความนี้ ผมจะมาวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยอาคาร ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพราะในการจัด ฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เมื่อทำการ จัดฮวงจุ้ย ไปแล้วจะต้องเกิดผลดีต่อ ทุกๆ คน ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยน รัฐบาล ก็จะต้องส่งผลที่ดี โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขกันใหม่

 

ศาลพระพรหม ตั้งที่อยู่บริเวณดาดฟ้าของ อาคาร ทำเนียบรัฐบาล

ปืนใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหน้า อาคารทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็น ฮวงจุ้ย เชิงสัญลักษณ์ ที่เคยมีการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ โดยการทำ พิธีกรรม ไปเรียบร้อยแล้ว

เทคนิคในการ จัดฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ นอกจากจะต้องดู ชัยภูมิ ต่างๆ รอบๆ ด้าน แต่สิ่งที่สำคัญในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้การไหลของอากาศ ที่เข้าสู่อาคารนั้นๆ โดยจะต้องคำนวณดูว่า การไหลเข้าของอากาศ นั้นว่าส่งผลอย่างไร เพราะในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ การจัดฮวงจุ้ย ก็คือ การจัด ฮวง ที่แปลว่า ลม และ จุ้ย มี่แปลว่าน้ำ และ ในอากาศจะมีทั้ง ลม และ น้ำ (ความชื้นในอากาศ) และ อากาศ จะนำพาประจุไฟฟ้าต่าง เข้ามาสู่ประตู ตาม องศาแกนแม่เหล็กโลก ซึ่งจะมีผลที่แตกต่างกัน ในทุก องศา รวมถึง ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปในทุกๆ 20 ปี

การวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล และ วิธีการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ
อันดับแรกที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาลนั่นก็คือ องศาของตัวอาคาร ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยผมได้ใช้ โปรแกรม Google Earth ในการวัด องศาของ ตัวอาคาร ซึ่งผลของการวัดที่ได้ จะมีค่าคลาดเคลื่อน บวก ลบ 1 องศา

จากการใช้โปรแกรม Google Earth วัดองศาของตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่าค่าของ องศา ที่วัดได้ประมาณ 295 องศา ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถ้าหากเป็นองศานี้ จะส่งผลให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 จะเป็นองศาที่เจริญรุ่งเรือง ในด้านเศรษฐกิจ แต่พลังของบารมี ของตัวอาคารนี้ไม่มีกำลัง จึงทำให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 สภาวะเศรษฐกิจดีมาก แต่ขาดสเถียรภาพในการปกครอง จนกระทั่งเปลี่ยนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2567 องศาของตัวอาคาร ที่วัดได้นี้ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะเป็นองศาที่ ทำให้ ฮวงจุ้ยประเทศไทย และ ดวงเมือง เสื่อมทั้งการเงิน และ บารมี จึงทำให้การปกครอง และ การบริหารประเทศ มีปัญหาต่างๆ นาๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

เมื่อทำการตรวจสอบ ฮวงจุ้ยทำเนียบรัฐบาล โดยการใช้โปรแกรม Google Earth เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปที่ควรจะนำมาพิจารณาร่วม ในการตรวจสอบนั่ก็คือ ฮวงจุ้ยอาคาร ของรัฐสภา เพราะ อาคาร รัฐสภา ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับ อาคารทำเนียบรัฐบาล เพราะเป็นสถานที่ประชุม เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ในการบริหารประเทศ โดยทำการวัดค่า องศา ของตัวอาคารเพื่อนำมาคำนวณหาค่า ของตัวอาคาร ว่าจะส่งผลอย่างไร ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

เมื่อทำการวัดองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร รัฐสภา เพื่อคำนวณค่าพลังงานของ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ก็จะได้ค่า องศา ของตัวอาคาร 295 องศา ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคารรัฐสภา และ องศาของ ตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ได้ค่าองศาที่เท่ากัน จึงทำให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ส่งผลให้ ประเทศไทย เข้าสู่ยุคสภาวะวิกฤติ ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ และ การปกครอง เพราะถ้าหาก ฮวงจุ้ยอาคาร มีผลที่เสื่อมถอย ก็จะส่งผลต่อ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ รัฐบาล ที่จะต้องใช้สถานที่ในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารประเทศ

หลังจากเราทราบค่าจากการวัด องศา ของตัวอาคารของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา ซึ่งเป็นองศาที่เท่ากัน และ ส่งผลเสื่อมถอย ที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ อาจจะเป็นคำตอบได้ว่า ทำไมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่อ การเมืองไทย มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน เพราะเมื่อคำนวณแล้ว องศาของตัวอาคารที่วัดได้ ตั้งแต่ 294 องศา ถึง 306 องศา จะได้ค่าพลังงานที่เหมือนกันหมด ดังนั้นในอันดับแรกที่ควรจะ ปรับ ก็คือ การปรับองศาการไหลเข้าของอากาศ ที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคาร โดยอาจจะออกแบบ การเบี่ยงองศาที่ประตูทางเข้าหลักของ ตัวอาคาร เพื่อให้อากาศนำพา พลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงตัวอาคาร

และเมื่อ แก้ไข โดยการปรับองศา การไหลเข้าของอากาศแล้ว อันดับต่อไปในการที่จะต้อง นำมาร่วมวิเคราะห์ ก็คือการปรับสมดุลภายในห้องต่างๆ เช่น ห้องสีเขียว ซึ่งเป็นห้องสำหรับประชุมร่วม ทั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ ฝ่ายบริหาร

โดยจะเห็นได้ว่า บริเวณภายใน ห้องสีเขียว ที่ใช้โทนสีในการตกแต่งด้วย สีเขียว ที่เป็นธาตุไม้ และ สีขาว หรือ สีครีม ที่เป็นธาตุทอง ซึ่งเป็น ธาตุที่ ปะทะ หรือ ทำลายกัน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ในการปรับสมดุลพลังงาน ในบริเวณ ห้องสีเขียว ก็ควรที่จะต้องใช้ธาตุตัวกลาง ที่เป็น ธาตุน้ำ ในการปรับสมดุล เช่น การเพิ่มตำแหน่งน้ำ หรือ การประดับดอกไม้ที่อยู่ในโทนสีฟ้า เป็นต้น

นอกจากที่ผมได้ยกตัวอย่างมาในตอนต้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วง ก็คือ ฮวงจุ้ยรัฐสภาแห่งใหม่ เพราะจะเป็นตัวอาคารที่จะกำหนดชะตาของ ดวงเมือง เพราะเป็นตัวอาคารที่ใช้ในการบริหารประเทศ เพราะ ดวงเมือง จะเป็นเช่นไร จะขึ้นกับช่วงสมัยในการบริหารของ รัฐบาล นั้นๆ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ ศาลหลักเมือง ดังที่หลายๆ ท่านเข้าใจผิดกันมาโดยตลอด

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากhttp://www.parliament.go.th

รูปแบบโครงการก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่ ที่ออกแบบในสไตล์ ไทยโมเดิร์น ที่ดูสวยงาม และ มีบารมี ที่มีชัยภูมิที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ เกียกกาย สำหรับในด้านการออกแบบ ผมดูจากองค์รวม และ ประโยชน์การใช้สอย ที่สามารถใช้ประโยขน์ได้หลากหลาย และ การออกแบบที่ไม่ดูล้าหลังจนเกินไป แต่แฝงไว้ด้วยความมั่นคง และ ประณีตในแบบไทยสากล แต่จะต้องใช้ องศา ของตัวอาคาร มาเป็นตัวกำหนด ค่าพลังงานต่างๆ ว่า ดี หรือ ร้ายประการใด

เมื่อทำการวัดองศาทางดาวเทียม ได้ค่าองศาของตัวอาคาร โดยทำการวัดจากทางเข้าหลักตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยทำการวัดได้ 299 องศา ซึ่ง ตั้งแต่ 294 องศา ถึง 306 องศา จะได้ค่าพลังงานที่เหมือนกันหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ กับ องศาของตัวอาคาร รัฐสภา แห่งเดิม มีค่าพลังงาน ที่เสื่อมถอยเหมือนกัน จึงทำให้ผมค่อนข้างเป็นห่วงในจุดนี้ แต่ก็สามารถทำการแก้ไขได้ โดยการ พยายามให้ใช้ประตูทางเข้าตัวอาคาร จาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก และ สามารถใช้ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะในวาระที่สำคัญ ก็จะสามารถแก้ไข องศาของตัวอาคาร ที่เสื่อมถอยของ รัฐสภาแห่งใหม่ ได้ครับ

องศา การไหลเข้าของอากาศ มาคำนวณ หาค่าพลังงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วัดค่า องศาของตัวอาคาร ได้ 208 องศา ซึ่งเป็นองศา ที่เจริญที่สุด จนถึง ปี พ.ศ. 2567 และ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2567 ก็สามารถกลับมาใช้ ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ เพราะใน องศา ของประตูที่เข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่องศา 299 องศานี้ จะมีพลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวอาคาร รัฐสภาใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ครับ

สำหรับบทความ และ หลักในการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ และ เทคนิคการ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ที่ผมได้นำมาเสนอในบทความนี้ ผมได้เขียนจากความสำนึกในการเป็นคนไทย และ อยากจะทดแทนคุณของแผ่นดิน ด้วยองค์ความรู้ที่ผมได้ศึกษา และ ค้นคว้ามา เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่แผ่นดินเกิด และ คนไทยทุกๆ คน โดยหวังว่า อาจจะเป็นแนวคิด และ หลักการพิจารณา อีกแนวทางหนึ่ง ในการนำพาความเจริญต่างๆ มาสู่ ประเทศไทยของเรา ครับ

ขอขอบคุณ รูปภาพจากโปรแกรม Google Earth

ขอขอบคุณ รูปภาพจากhttps://www.youtube.com/watch?v=x22fhkOAlrs

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *