ฮวงจุ้ยยุค 9 บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้

บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยุค 9 องศาไหน ดี ร้าย จัดฮวงจุัยอย่างไร

บ้านหันทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ พลังร้ายข้ามยุค ปรับฮวงจุ้ย จาก ร้าย ให้กลายเป็น ดี ควรแก้ไขอย่างไร

จากบทความ บ้านที่หันไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ผมได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้ว่า ถ้าบ้านที่หันไปใน ทิศนี้ จะมีพลังงาน ฮวงจุ้ย มี่ส่งผลร้ายข้ามยุค หรือ บ้านที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน อยู่ถึง 30 องศา จาก 45 องศา ของบ้านที่หันไปใน ทิศนี้ ส่วนอีก 15 องศาที่เหลือ ของบ้านที่หันไปในทิศนี้ ก็จะเป็นบ้านที่มี พลังงานที่ดีข้ามยุค ไหลเข้าสู่ทิศหน้าบ้าน เช่นกัน ครับ
แต่ถึงจะดีข้ามยุค พอผ่านกลางปี 2565 เป็นต้นมา ได้เข้าสู่ยุคที่ พลังงานจะเลือกฝั่งอย่างชัดเจน ถ้าพลังงานดีไหลเข้าหน้าบ้าน ในส่วนหลังบ้าน ก็จะส่งผลร้าย ครับ
เมื่อส่งผลร้ายจากทิศหลังบ้าน จึงทำให้ห้องนอน บริเวณหลังบ้าน จะได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนยุคของพลังงาน ถ้าหากท่านที่นอนห้องนอนหลังบ้าน ที่หันไปในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ต้องสังเกตให้ดี ครับ ถ้าจากที่เคยส่งผลดีมาตลอด พอผ่านกลางปี 2565 ทำไมถึงมีแต่ผลร้าย ๆ เข้ามา ทั้ง ๆ ที่ บ้านของท่านได้รับพลังงานดีข้ามยุค ครับ

ซึ่ง ผมได้ให้คำแนะนำ วิธีแก้ไขเบื้องต้น ที่ท่านพอจะทดลองทำได้ด้วยตนเอง แต่มีหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในขั้นตอน
ผม จึงทำสรุปวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ในวิธีการปรับพลังงานร้าย ให้เบาบางลง และเสริมพลังงานดี ในบ้านของท่าน
ผม จึงพยายามหาวิธีอธิบาย เพื่อหาทางแก้ไข ในบ้านที่ได้รับพลังงานร้ายก่อน เพราะอยากให้ ท่าน ที่ได้รับผลกระทบในพลังงานร้าย จะได้หาทางออกได้ โดยไม่ต้องก้มหน้ารับ ชะตากรรม เพียงขอให้ท่าน พยายาม ทดลอง ปรับเปลี่ยน สังเกต ความเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวของท่านเอง ส่วนบ้านที่ได้รับพลังงานดี ผมจะนำเสนอ วิธีการ เสริมพลังงานให้้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสถัดไป ครับ
ดังนั้น ผม จึงขอนำเสนอวิธีการแก้ไขพลังงานร้าย ของบ้านที่หันไปรับพลังงานร้ายข้ามยุค เพื่อเปลี่ยนจากที่ท่านได้รับผลร้ายอยู่ 100 % เปลี่ยนไปอยู่ในฝั่งที่ดีขึ้น 30 % ก็จะช่วยท่านได้มากขึ้น ครับ
เมื่อท่านสังเกตจนมั่นใจแล้วว่า บ้านของท่านที่หันไปใน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุค ของพลังงาน ให้ท่านทำตามขันตอนดังต่อไปนี้

วิธีปรับพลังงานฮวงจุ้ยยุค 9 บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้

แก้ฮวงจุ้ยบันได ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 1 บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าหันไปในองศาที่มีพลังงานร้ายไหลเข้าด้านหน้าอาคาร ที่มีพลังงานร้ายอยู่มากถึง 30 องศา และมีพลังงานที่ดีแฝงอยู่เพียง 15 องศา
แก้ฮวงจุ้ยบ้าน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 2 ถ้าบ้านที่หันไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีพลังงานร้าย ไหลเข้าทางหน้าบ้าน ก็จะมีพลังงานร้ายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ผนังด้านขวาของตัวบ้าน และจะมีพลังงานที่ดี เข้าสู่ตัวบ้านจากทิศ ตะวันออกเฉียงหนือ ด้านหลังของบ้าน และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผนังด้านซ้ายของตัวบ้าน ตามรูป ครับ
แก้ฮวงจุ้ยห้องครัว ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 3 ทางเข้าของพลังงานร้าย คือ ประตู และ หน้าต่าง ที่ทางด้านหน้าอาคาร และ ด้านขวาของอาคาร ที่จะนำพาพลังงานร้ายเข้ามาประจุภายในตัวอาคาร
แก้ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 4 ส่วนพลังงานดี ก็จะไหลเข้าทาง ประตู หรือ หน้าต่าง หลังบ้าน และทางด้านซ้าย ของตัวบ้าน ที่สามารถดึงพลังงานจากทิศนี้ เข้ามาสลายพลังร้าย ภายในบ้าน ครับ
จัดฮวงจุ้ยบ้าน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 5 ถ้าหน้าบ้านของท่าน มีพลังงานร้ายไหลเข้ามาทางหน้าบ้าน ให้ท่านพยายามล่อ ลม เข้าทางหน้าต่าง หรือ ประตูหลังบ้าน ทางทิศ ตะวันออกเฉียงหนือ และพยายาม ปิดประตู หรือ หน้าต่างหน้าบ้านไว้เสมอ ครับ
จัดฮวงจุ้ยบ้านไหน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 6 ถ้าหากหลังบ้านของท่าน สามารถเปิดหน้าต่างล่อ ลม ให้นำพา ประจุไฟฟ้า และ ความชื้นสัมพัทธ์ เข้าทางหลังบ้านได้ ให้ท่านใช้หน้าต่าง และ ประตูหลังบ้านเพื่อดึงพลังงานดี เข้ามาสลาย พลังงานร้าย ภายในบ้านท่าน ครับ
จัดฮวงจุ้ยห้องนอนทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยุค 9
รูปที่ 7 ถ้าหากบ้านของท่าน ไม่มีหน้าต่างหลังบ้าน หรือ ท่าน ต่อเติมห้องครัว ทำหลังคาจนทึบ ไม่สามารถล่อพลังงานเข้ามาได้ ทางเข้าของพลังงานที่สามารถดึงพลังงานดี เข้ามาได้ ก็คือ หน้าต่าง หรือ ประตู ทางด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผนังด้านซ้ายของตัวบ้าน โดย จากรูปที่นำมายกตัวอย่าง จะเป็นตำแหน่งของ ประตู และ หน้าต่าง ข้างบ้าน ครับ
บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ แก้ฮวงจุ้ยยุค 9
รูปที่ 8 ทางเข้าของพลังงานที่ดี จาก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เป็น ประตู และ หน้าต่าง ข้างบ้าน ที่ ท่านสามารถล่อพลังงานดี เข้ามาสลายพลังงานร้าย ภายในบ้านของท่านได้ ครับ
บ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฮวงจุ้ยยุค 9
รูปที่ 9 แต่ถ้าบ้านของท่าน ไม่มีทั้ง ประตู หน้าต่าง หลังบ้าน และ ข้างบ้าน ที่สามารถดึงพลังงานดี เข้ามาภายในบ้านได้ เช่น ทาวน์เฮ้าสื หรือ ทาวน์โฮม
บ้านไหนหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ จัดฮวงจุ้ยยุค 9
รูปที่ 10 ให้ท่าน ใช้หน้าต่างห้องนอนหลังบ้าน ชั้น 2 เป็นช่องทางเข้าของพลังงานที่ดี
บ้านไหนหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฮวงจุ้ยยุค 9
รูปที่ 11 ให้ท่านเปิดหน้าต่างบานเลื่อน ห้องนอนหลังบ้าน ล่อพลังงานดีเข้ามา แต่ถ้าเป็นหน้าต่างบานผลัก หรือ บานสวิง ต้องเปิดให้ตั้งฉาก 90 องศา ครับ
ปรับฮวงจุ้ยห้องนอนทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยุค 9
รูปที่ 12 ในช่วงกลางวัน ให้ท่านเปิดหน้าต่างห้องนอนหลังบ้าน และ ประตูห้องนอน ทิ้งเอาไว้ เพื่อส่งพลังงานดี เข้ามาหล่อเลี้ยงภายในบ้าน โดยส่ง พลังงานที่ดีลงไปตามช่องบันไดบ้าน เพื่อสลายพลังร้าย ที่เข้ามาประจุในบริเวณชั้นล่าง
เสริมฮวงจุ้ยห้องนอน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 13 พลังงานดี จะถูกส่งลงมาจากหลังบ้าน ผ่านช่องบันไดลงมา เพื่อสลายพลังร้ายบริเวณชั้นที่ 1 ดังที่ผม ได้บอกไว้เสมอว่า บันได เป็นช่องทางเชื่อมของพลังงาน ที่ไม่ควรนำแจกัน หรือสิ่งต่าง ๆ ไปวางตามชานพัก เพราะจะทำให้พลังงานเดินไม่สะดวก และ พลังงาน ไม่ได้สนใจว่า บันได จะเวียนซ้าย หรือ ขวา หรือ บันไดมีกี่ขั้น เลขคู่ หรือ เลขคี่ ครับ
ฮวงจุ้ยเตาไฟ ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 14 ในส่วนของตัวบ้าน ที่เป็นวงจรพลังงานหลักของบ้าน เมื่อท่านสามารถ ดึงพลังงานที่ดีเข้ามาภายในตัวบ้านได้แล้ว ให้ท่านเสริมพลังงานดี ด้วยการปูพรมสีเขียว ห้อยโมบายไม้ไผ่ ที่บริเวณกึ่งกลางหลังบ้าน และตั้งน้ำพุ น้ำตก ตู้ปลา ไว้จุดกึ่งกลาง ผนังหน้าบ้าน เพื่อสลายพลังร้าย ครับ
ฮวงจุ้ยบันได ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 15 สิ่งที่สำคัญที่สุด คนที่หาเงินเข้าบ้าน จะต้องย้ายไปนอนห้องนอนหลังบ้าน ( ห้องนอน 2 หรือ 3 ) และนอนหันไปรับพลังงานที่ดี จากทิศ หลังบ้าน เพื่อเสริม การงาน การเงิน สุขภาพ และโชคลาภ ครับ
ฮวงจุ้ยบันไดหันหน้าบ้าน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 16 สมมติว่า ท่าน ที่เป็นผู้หาเงินเข้าบ้าน เลือกห้องนอนที่ 3 ที่จะย้ายไปนอน ให้ท่านเปิดหน้าต่างล่อ พลังงานก่อนนอน จากทิศหลังบ้าน และนอนหันหัวไปทิศหลังบ้าน เพื่อรับพลังงานที่ดี
ฮวงจุ้ยประตู ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 17 ให้ ท่าน ปิดประตูห้องนอนเอาไว้ก่อนนอน ในช่วงที่เปิดหน้าต่างล่อ พลังงาน ท่าน ต้องแยกให้ออกนะครับว่า ที่เปิดประตูห้องนอนทิ้งเอาไว้ คือ ช่วงกลางวัน เพื่อล่อพลังงานดี ลงไปหล่อเลี้ยง ชั้นล่าง ส่วนก่อนนอน ให้ปิดประตูห้องนอน เพื่อให้พลังงานดีประจุ อยู่ในห้องนอนของท่าน เพื่อจะได้นอนดูดซับพลังงานที่ดี ตลอดทั้งคืน
ฮวงจุ้ยหน้าต่าง ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 18 ให้ ท่าน แบ่งห้องนอนเป็น 8 ทิศ เพื่อหาตำแหน่ง เสริมพลังดี สลายพลังร้าย ภายในห้องนอนของท่าน
ฮวงจุ้ยห้องกินข้าว ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 19 ให้ ท่าน นำรูปภาพ ใช้ปลอกหมอน หรือ ผ้าสีเขียว มาคลุมในช่องที่รับพลังงานดีเข้ามา และในช่องปลายเตียงให้ ท่าน นำ เครื่องพ่นหมอกอโรม่า หรือ ตั้งน้ำพุเล็ก ๆ แต่จะได้ผลน้อยกว่า เครื่องพ่นหมอกอโรม่า มาตั้งเพื่อสลายพลังร้าย ภายในห้องนอนของท่าน ครับ
ส่วนห้องนอนหลังบ้าน จากที่เคยส่งผลดี จากบ้านที่หันไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ พอผ่านกลางปี 2565 เป็นต้นมา แล้วท่านได้รับผลกระทบ ให้ท่านแก้ไขพลังงาน ด้วยการปรับองศาการไหลเข้าของพลังงาน ที่บานหน้าต่าง ห้องนอนของท่าน ซึ่งจะต้องทำการคำนวณอย่างละเอียด เพื่อหา องศาที่ส่งผลดี ต่อห้องนอนของท่าน ครับ
จำไว้ให้ดีนะครับ ถ้าหน้าบ้านของท่านส่งผลดี คนที่นอนห้องนอนหลังบ้าน จะส่งผลร้ายทันที ถ้าเป็นห้องนอนของ ลูก ๆ ท่าน พลังงานร้าย อาจจะกระตุ้น อารมณ์ และสภาวะทางจิตใจ ของลูก ๆ ท่าน จนส่งผลร้าย แบบที่ท่านคาดไม่ถึง ซึ่ง ท่าน ต้องคอยหมั่นสังเกต พฤติกรรม ลูก ๆ ของท่านให้ดีด้วยครับ อย่ามัวแต่ทำงาน หาเงิน มุ่งสู่ความสำเร็จ จนลืมสังเกต ลูก หลาน ดังที่ผม เน้นย้ำมาตลอด ครับ
ฮวงจุ้ยห้องนอนเจ้าของบ้าน ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 20 ถ้าห้องนอนหลังบ้าน เป็นหน้าต่างบานเลื่อน จะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานผลัก หรือ บานสวิง เพื่อเปิดหน้าต่างตาม องศา ที่ได้คำนวณอย่างละเอียด เมื่อ ลม มากระทบฉากของบานหน้าต่าง จะเปลี่ยนองศา นำพา ประจุไฟฟ้า และความชื้นสัมพัทธ์ ในองศาที่ดีเข้ามาประจุ ภายในห้องนอนหลังบ้าน ครับ
วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อ ปรับพลังงานร้าย ให้กลายเป็นดี สำหรับบ้านที่หันไปรับพลังร้าย ที่ผมได้แนะนำมา ท่าน สามารถนำไปทดลองใช้ และต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลจากที่ร้าย 100 % ก็จะเปลี่ยนกลับมาในฝั่งที่ดีขึ้น 30 % แต่ถ้าจะให้ส่งผลดี 100 % ก็จะต้องนำ องศาตัวอาคาร และ ถอดแบบแปลนพื้นที่ทั้งหมด มาคำนวณ อย่างละเอียด เพื่อปรับองศา การไหลเข้าของพลังงาน เพื่อสร้างวงจรพลังงาน ทั้ง องค์รวมของตัวบ้าน และ สร้างวงจรพลังงาน ในห้องนอน ที่ส่งผลต่อดวงชะตามากที่สุด
ฮวงจุ้ยห้องรับแขก ยุค 9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้
รูปที่ 21 ปรับองศาการไหลเข้าของพลังงาน ด้วยหน้าต่างบานผลัก หรือ ทำฉากเปลี่ยนองศา ที่หน้าต่าง และต้องเปิดตามองศา ที่ได้คำนวณเอาไว้ เพื่อนำพาพลังงานที่ดี เข้าสู่ตัวอาคาร และสร้างวงจรพลังงาน ให้รับกับ องศาการไหลเข้าของพลังงาน ที่ได้ปรับใหม่ ครับ
การปรับพลังงาน ฮวงจุ้ย ถ้าท่านเข้าใจในหลักของพลังงาน และ ธาตุ ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสร้างวงจรพลังงานได้ ท่าน ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานร้าย ให้กลายเป็นดี ได้ ในบ้าน ทุก ๆ หลัง โดยไม่จำเป็นจะต้อง ตรวจสอบดวงชะตา หาคู่ธาตุ หรือ หาฤกษ์กระตุ้นพลังงานใด ๆ เพียงแค่ท่าน ฝึกทดลอง ปรับเปลี่ยน สังเกต บันทึก ด้วยตัวของท่านเอง เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ ปรับฮวงจุ้ยบ้านของท่านให้ดีขึ้นได้ ด้วยตัวของท่านเอง ครับ
Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.