บ้านที่มีประตูบ้านตรงกัน

บ้านที่มีประตูบ้านตรงกัน จะส่งผลให้การเงินรั่วไหล จริงหรือไม่ ?

บ้านที่มีประตูบ้านตรงกัน จะทำให้การเงินรั่วไหล จริงหรือไม่ ?

ประตูหน้าบ้าน และประตูภายในบ้าน ที่มีตำแหน่งตรงกัน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลาย ๆ ท่านค่อนข้างวิตกกังวล ว่าจะส่งผลทำให้การเงินรั่วไหล หรือเก็บเงินไม่อยู่ เพราะเป็นลักษณะของประตูที่ เข้าหน้าทะลุหลัง จนทำให้บางท่านย้ายตำแหน่งประตูที่อยู่ภายในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะประตู ที่ทะลุกันในแบบนี้

สำหรับในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ได้ให้ความสำคัญของการไหลเข้าของอากาศ เพื่อไปหล่อเลี้ยง ส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน ถ้าหากองศาของตัวบ้าน เป็นองศาที่ดี ที่มีพลังงาน โชคลาภ และ การเงิน ไหลเข้าบริเวณด้านหน้าประตูบ้าน การที่มีประตูลักษณะแบบนี้ จะทำให้การส่งต่อของอากาศไปในห้องต่าง ๆ จะส่งผลดีต่อการกระจายพลังงานที่ดีไปในส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้าน แต่ถ้าหาก องศาของตัวบ้านเป็นองศาที่ไม่ดี ก็จะมีพลังงานที่ไม่ดี ไหลเข้าจากประตูหน้าบ้าน และกระจายไปในส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้านได้เช่นกัน ซึ่งพลังงานที่ไม่ดีที่เกิดจาก องศาบ้านของเราไม่ดี อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่ ครับ

โดยส่วนมาก บ้านที่มีองศาที่ดี จะมีส่วนน้อยกว่าบ้านที่องศาไม่ดี ผมจึงได้นำวิธีการแก้ไข ฮวงจุ้ยประตูภายในบ้านที่ตรงกัน มาให้ท่านทดลองนำไปปรับบ้านของท่านดู ครับ

วิธีแก้เคล็ด ประตูบ้านตรงกัน ตามหลักฮวงจุ้ย

1. ให้ปิดประตูห้องที่เชื่อมต่อจาก โถงห้องแรกของบ้านไว้เสมอ เพราะเมื่อเราได้ปิดประตูไว้ ถ้าหากองศาของบ้านท่านไม่ดี พลังงานที่ไม่ดีที่ไหลเข้ามาจากประตูหน้าบ้าน จะกักเก็บไว้ภายในโซนห้องด้านหน้า โดย ไม่กระจายตัวไปในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน แต่เราสามารถเปิด เข้า-ออก ในห้องถัดไปได้ครับ โดยเมื่อเปิดประตูแล้วให้ปิดกลับไปไว้เสมอ ครับ

2. บริเวณโถงห้องด้านหน้า ถ้าหากมีหน้าต่างที่อยู่คนละด้านกับ ประตูหน้าบ้าน เช่น บานหน้าต่างข้างบ้าน ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา ให้เราทดลองเปิด หน้าต่างในแต่ละด้านทิ้งเอาไว้ ด้านละสามวัน แล้วให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย โขคลาภ และ การเงิน แล้วจดบันทึกดูว่าเปิดหน้าต่างด้านไหนแล้ว ได้ผลที่ดีที่สุด ให้พยายามเปิดหน้าต่างด้าน เพื่อสลายพลังงานที่ไม่ดี ที่ไหลเข้ามาจากประตูหน้าบ้าน ครับ

3. การปิดประตูที่เชื่อมไปในห้องต่าง ๆ ที่ตรงกับประตูหน้าบ้าน จะได้ผลมากกว่าการนำเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้ หรือ ชั้นวางของ มาวางเพื่อเบี่ยงกระแสพลังงาน เพราะถ้าหากองศาที่อากาศไหลเข้าจากประตูหน้าไม่ดี ถึงเราจะพยายามหาเฟอร์นิเจอร์ มาวางเพื่อชะลอกระแสพลังงาน แต่ไม่ได้ปิดประตูเชื่อไปห้องถัดไปเอาไว้ พลังงานที่ไม่ดีก็จะสามารถไหลไปในห้องต่าง ๆ ได้ ครับ

4. ถ้าเราทราบด้านที่เปิดหน้าต่างแล้วมีผลที่ดีขึ้น ให้เราเปิดหน้าต่างในด้านนั้น ในบริเวณห้องต่าง ๆ เพื่อช่วยลดพลังงานที่ไม่ดี ที่อยู่ภายในห้องต่าง ๆ ครับ

5. ไม่มีอุปกรณ์ทางฮวงจุ้ยใด ที่สามารถนำมาแขวนระหว่างประตู หรือ โถงทางเดินกลางแล้วสามารถแก้ฮวงจุ้ยประตูที่ตรงกัน ได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.