ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ฤกษ์กระตุ้นโชค ปรับฮวงจุ้ย โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ฤกษ์กระตุ้นโชค ปรับฮวงจุ้ย โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560

ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 เทคนิคการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน อาคาร คอนโด เสริมโชคลาภ และ ฤกษ์กระตุ้นโชค ด้วยศาสตร์ ปัญจธาตุ

ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ซึ่งเป็น ปี ระกา ตามปีนักษัตร สำหรับหลายๆ ท่านที่ศึกษา หรือ ค้นคว้าข้อมูลทาง ฮวงจุ้ย ก็คงจะทราบกันดีอยู่ว่า ทิศดี หรือ ทิศร้าย ต่างๆ ใน ปีระกา หรือ ปี พ.ศ. 2560 นั้นอยู่ในทิศทางใดบ้าง แต่บางท่านอาจจะสับสน ในข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ออกมา เช่น ทิศโชคลาภ ประจำปี 2560 อยู่ใน ทิศตะวันออก สำหรับ บ้าน หรือ อาคาร ต่างๆ ที่หันหน้าไปในทิศทางนี้ จะมีพลังโชคลาภ มากกว่า บ้านที่หันไปในทิศทางอื่น แต่ปรากฏว่า ทิศตะวันออก กลับเป็น ทิศอสูร ซึ่งเป็นทิศที่ ห้ามต่อเติมบ้าน หรือ อาคาร ในทิศทางนี้ เพราะจะส่งผลร้าย ต่างๆ นาๆ จนถึงขั้น ประสบ อุบัติเหตุ สุขภาพ ทรุดโทรม หรือ ล่มจม ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ จนทำให้เกิดความหวาดกลัว จนไม่กล้าที่จะทำการใดๆ ใน ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศ โชคลาภ ประจำปี จนทำให้ ซินแส บางท่านที่ ไร้คุณธรรม และ ขาด จรรยาบรรณ อาศัย ความหวาดกลัว ของผู้ที่ไม่มีความรู้ใน ศาสตร์ ฮวงจุ้ย โดยการนำเสนอ ข้อมูลที่น่าหวาดกลัว ของในแต่ละปี และ ใช้ช่องโอกาสนี้ในการ ขาย ฤกษ์กระตุ้นโชค ตลอดทั้ง ปี

ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560

ผมจึงได้เขียนบทความ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษา หรือ หาข้อมูลในศาสตร์ ฮวงจุ้ย หรือ ผู้ที่มีโครงการจะต่อเติมบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย ที่จะต้องก่อสร้าง ในทิศร้าย ประจำปี 2560 มีข้อมูล และ วิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลร้ายใดๆ ต่อ บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยของท่าน ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ที่จะต้องมีการ ทุบ เจาะ ตัวอาคาร จนเกิดความสั่นสะเทือน ใน ทิศร้าย ในแต่ละปี ถ้าเป็นดังนั้น บ้าน อาคาร หรือ ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ติดกับ รถไฟลอยฟ้า ที่หันหน้าไปใน ทิศอสูร หรือ ทิศแตก ของปี 2560 ก็จะต้องเกิดผลร้าย จาก ทิศอสูร หรือ ทิศแตก ประจำปี เช่นกันหรือไม่?

ส่วนในการใช้ วิธีการกระตุ้นโชค ประจำปี 2560 โดยการ ใช้ธาตุไฟ เช่น การใช้โคมไฟกระพริบสีแดง ตั้งอยู่บริเวณ ทิศตะวันออก ตลอดทั้งปี ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ ที่แบ่งแยกระบบของ ฮวงจุ้ย ออกเป็น 2 ระบบ คือ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด และ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด ซึ่งการ กระตุ้นโชคประจำปี สามารถใช้ได้เฉพาะ ตัวอาคารที่เป็น ฮวงจุ้ย ระบบเปิด ที่เป็นตัวอาคารที่ ไม่มีฝาผนังกั้น ไม่มีประตู ปิด เปิด อากาศสามารถถ่ายเทไปมาได้ทุกทิศทาง เท่านั้น แต่ถ้าหากจะนำ การกระตุ้นโชค ประจำปี ด้วย ธาตุไฟ ถ้าเป็น ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ที่เป็น ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบปิด ที่เป็นตัวอาคาร หรือ ห้องพัก ที่มีฝาผนังกั้น มีประตูที่สามารถกักเก็บอากาศ ได้นั้น ในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม บางแห่งจะไม่ต้องการให้มี ธาตุไฟ ในทิศตะวันออก ขึ้นอยู่กับองศาของการไหลเข้าของอากาศ เข้าสู่สถานที่นั้นๆ แทนที่จะได้โชคประจำปี แต่กลับเป็นการ กระตุ้นโชคร้าย ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใน ตัวบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม นั้นๆ

ฤกษ์ดี ปี 2560

อีกทั้งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ พลังโชคประจำปี จะต้อง เชื่อมโยงกับ พลังโชคประจำเดือน พลังโชคประจำวัน และ พลังโชคประจำยาม ดังนั้นผมจึงได้นำ ฤกษ์กระตุ้นโชค ปี 2560 โดยการใช้ ธาตุไฟ เช่น การจุดเทียนหอม (เพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถใช้ เทียน LED สีแดงที่มีเปลวไฟปลอมมาใช้แทนการจุดเทียนหอมได้ครับ) การใช้ไฟกระพริบสีแดง ใน ทิศตะวันออก ในวัน และ เวลา ที่ ทิศตะวันออก ต้องการธาตุไฟ ในการ กระตุ้นโชคประจำปี  และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ อาคาร ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดย อย่าลืมว่า ฤกษ์กระตุ้นโชค นี้ใช้ได้เฉพาะ ฮวงจุ้ยอาคาร ระบบเปิด เท่านั้น แต่ถ้าท่านจะทดลองใช้ในการ กระตุ้นโชค ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ท่านจะต้องคอยสังเกตุ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับร่างกายท่าน เช่น ถ้าทำการกระตุ้น ธาตุไฟ ในทิศตะวันออก ของ ตัวบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม แล้วเกิด อาการปวดท้อง ปวดหัว หรือ อาการอื่นๆ ขึ้นมา แสดงว่า ทิศตะวันออก ของบ้านท่าน ไม่ต้องการ ธาตุไฟ ในตำแหน่งนั้น

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ใน การต่อเติมบ้าน สำหรับ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ของเดือน กุมภาพันธ์ มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:32 น. – 12:25 น.
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:00 น. – 11:53 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 คือ วันที่ 10 , 11 , 19 , 20 และวันที่ 28

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน มีนาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  มีนาคม 2560

 • วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10:26 น. – 11:19 น.
 • วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9:52 น. – 10:45 น.
 • วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9:12 น. – 10:05 น.
 • วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 8:31 น. – 9:24 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน มีนาคม 2560 คือ วันที่ 1 , 9 , 10 , 18 , 19 , 27 และวันที่ 28

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน เมษายน มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  เมษายน 2560

 • วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 7:49 น. – 8:42 น.
 • วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 7:08 น. – 8:01 น.
 • วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 6:28 น. – 7:21 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน เมษายน 2560 คือ วันที่ 5 , 6 , 14 , 15 , 23 และวันที่ 24

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน พฤษภาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  พฤษภาคม 2560

 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 7:59 น. – 9:02 น.
 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 7:21 น. – 8:24 น.
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 6:50 น. – 7:53 น.
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 6:22 น. – 7:25 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน พฤษภาคม 2560 คือ วันที่ 2 , 3 , 11 , 12 , 20 , 21 , 29 และวันที่ 30

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน มิถุนายน มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  มิถุนายน 2560

 • วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10:58 น. – 11:30 น.
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 7:28 น. – 8:34 น.
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 7:10 น. – 8:16 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน มิถุนายน 2560 คือ วันที่ 7 , 8 , 16 , 17 , 25 และวันที่ 26

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน กรกฎาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  กรกฎาคม 2560

 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:58 น. – 10:30 น.
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:39 น. – 13:31 น.
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:11 น. – 13:03 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน กรกฎาคม 2560 คือ วันที่ 4 , 5 , 13 , 14 , 22 , 23 และวันที่ 31

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน สิงหาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  สิงหาคม 2560

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10:38 น. – 12:30 น.
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11:58 น. – 13:50 น.
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 11:22 น. – 13:14 น.
 • วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10:42 น. – 12:34 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน สิงหาคม 2560 คือ วันที่ 9 , 10 , 18 , 19 , 27 และวันที่ 28

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน กันยายน มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  กันยายน 2560

 • วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13:07 น. – 14:27 น.
 • วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 12:25 น. – 13:45 น.
 • วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 11:38 น. – 12:58 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน กันยายน 2560 คือ วันที่ 5 , 6 , 14 , 15 , 23 และวันที่ 24

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน ตุลาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  ตุลาคม 2560

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13:47 น. – 14:51 น.
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 12:58 น. – 14:02 น.
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 12:10 น. – 13:14 น.
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:22 น. – 12:26 น.

วันปลอดภัยในการต่อเติมบ้าน เดือน ตุลาคม 2560 คือ วันที่ 2 , 3 , 11 , 12 , 20 , 21 , 29 และวันที่ 30

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน พฤศจิกายน มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  พฤศจิกายน 2560

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:08 น. – 16:27 น.
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:35 น. – 17:28 น.
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:56 น. – 16:49 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2560 คือ วันที่ 7 , 8 , 16 , 17 , 25 และวันที่ 26

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ในเดือน ธันวาคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  ธันวาคม 2560

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15:18 น. – 16:11 น.
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14:39 น. – 15:32 น.
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 14:05 น. – 14:58 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน ธันวาคม 2560 คือ วันที่ 4 , 5 , 13 , 14 , 22 , 23 และวันที่ 31

ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2561 ของเดือน มกราคม มี วันกระตุ้นโชคลาภ ใน ทิศตะวันออก ที่เป็นทิศโชคลาภ ประจำปี และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ดังต่อไปนี้

วันกระตุ้นโชคลาภ เดือน  มกราคม 2561

 • วันที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 13:32 น. – 14:25 น.
 • วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 12:58 น. – 13:51 น.
 • วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 12:32 น. – 13:25 น.
 • วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 12:10 น. – 13:03 น.

วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน เดือน มกราคม 2561 คือ วันที่ 1 , 9 , 10 , 18 , 19 , 27 และวันที่ 28

สำหรับบทความ ฤกษ์กระตุ้นโชค และ วันปลอดภัย ในการต่อเติมบ้าน หรือ ตัวอาคาร ของ ทิศดี ทิศร้าย ปี 2560 ที่ผมได้นำมาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยอาคาร หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ของทุกๆ ท่าน ในปี 2560 เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ได้ โชคลาภ ธุรกิจ การงาน รุ่งเรือง ตลอดทั้งปี ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
Line ID: mastersattra
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap