ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ด้วย พิธีบวงสรวง และ การอัญเชิญพระพุทธรูป ตามฤกษ์มงคล

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ด้วย พิธีบวงสรวง และ การอัญเชิญพระพุทธรูป ตามฤกษ์มงคล

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ด้วย พิธีบวงสรวง ในแบบ พิธีทาง พราหมณ์

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็น ประเพณี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ โบราณกาล โดยมีทั้ง พิธีทาง ศาสนาพุทธ และ พิธีทาง ศาสนาพราหมณ์ โดย พิธี ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในทาง ศาสนาพุทธ จะ ประกอบพิธี ทำบุญข้นบ้านใหม่ โดย การ นิมนต์พระสงฆ์ มาทำ พิธีสวด เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็น สิริมงคล กับ เจ้าของบ้าน และบริวาร จากนั้น ถวาย ภัตตาหาร ถวาย สังฆทาน และ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้าน ผีเรือน หรือ วิญญาณต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น และ นิมนต์พระสงฆ์ ประพรม น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อขจัดปัดเป่า สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว บ้าน
เพิ่มเพื่อน
ส่วนพิธี ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในประเพณี ทาง พราหมณ์ จะแตกต่างกันตรงที่ จะมุ่งเน้นไปในการทำ พิธีบวงสรวง อัญเชิญ เทวดา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าภู เจ้าผา เจ้าป่า เจ้าเขา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาร่วม ชุมนุน เพื่อเป็น สักขีพยาน และ บอกกล่าวเพื่อขอขมา และ ขออนุญาติเข้าอยู่อาศัย และ ทำ พิธีบวงสรวง อัญเชิญ พระพุทธรูปประจำบ้าน พร้อมทั้งแบก เงิน แบกทอง และ ของมีค่าทั้งหลาย เข้าบ้านตาม ดิถี มหาฤกษ์

โดยการหาฤกษ์ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่เป็น มงคล ที่สุดนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในทางพราหมณ์ เพราะต้องนำ วัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าของบ้าน ทั้ง สามี และ ภรรยา มาคำนวณหา ไม่ให้ถูกวันที่เป็นกาลกิณี แด่ เจ้าของบ้าน และจะต้องเป็นวันที่มี ฤกษ์ดีในวันนั้น และจะต้องตรงตามเวลาที่กำหนด จึงจะได้ผลที่ดี และเป็นสิริมงคล ต่อเจ้าของบ้าน

ในการทำ พิธีบวงสรวง ขึ้นบ้านใหม่ ในแบบพราหมณ์ ยังช่วยแก้ไขปัญหา บ้านที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอใน การ ตั้งศาล หรือบ้านที่ไม่มีความพร้อมในการ ตั้งศาล เช่นเกรงกลัวว่าจะทำการบูชา หรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง และบางท่านเกรงว่าจะเป็นภาระในการปฏิบัติ โดยบางหมู่บ้านที่มี ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม หรือ ศาลตา-ยาย ประจำหมู่บ้านอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งศาล ภายในพื้นที่ ทั้งนี้แล้วแต่ ความเชื่อ และ ความศรัทธา ของแต่ละบุคคล

แต่การทำ พิธีบวงสรวง เพื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ นั้นจะเป็นการแสดงความเคารพ และขออัญเชิญ โดยก่อนเริ่มพิธี พราหมณ์ และเจ้าของบ้านจุดธูปเทียนบอกกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แห่งนั้น เพื่ออัญเชิญมาร่วมพิธี และ ทำพิธีบอกกล่าวให้ปกปักษ์รักษา เจ้าของบ้าน และ สมาชิกทุกๆ คน ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในสถานที่แห่งนี้

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

โต๊ะตั้งเครื่องบวงสรวง พิธีทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

พิธีอ่านโองการ บวงสรวง และบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

สมาชิกทุกๆ คนในบ้านร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามฤกษ์ที่ได้กำหนดไว้

การทำ พิธีบวงสรวง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็น พิธีกรรม ที่สืบทอดกันมา ตามความเชื่อแบบโบราณ โดยเชื่อว่าการได้ทำ พิธีบวงสรวง และ บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้คุ้มครองสมาชิกทุกๆคนที่จะเข้าอาศัยอยู่ในบ้าน นอกจากจะทำเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณี แล้วยังทำให้เกิดความสบายใจแด่สมาชิกทุกๆ คน ซึ่งหากสภาพจิตใจเบิกบาน หน้าที่การงาน และ ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดตามมาจากจิตที่เบิกบาน

ฉะนั้น การ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะต้องทำพิธีแบบไหน ถึงจะถูกต้อง นั้นขึ้นอยู่กับ ความศรัทธา และ ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ส่วนจะเลือกประกอบพิธีด้วย วิธีไหนก็แล้วแต่ ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2560 ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ ที่ ปฏิทิน ฤกษ์ดี ปี 2560 ที่รูป ปฏิทินด้านล่างครับ

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

หลักฮวงจุ้ย

สำหรับ ชะตาชีวิต ของแต่ละบุคคล ได้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 ชะตา คือ ชะตาฟ้า ชะตาดิน และ ชะตาคน โดย การทำ พิธีกรรม ต่างๆ และ การ จัดฮวงจุ้ย นั้นคือ คนละส่วนที่ อยู่คนละชะตากัน โดย การจัด พิธีกรรม ต่างๆ ตามความเชื่อ หรือ ความศรัทธา นั้นคือ ชะตาฟ้า ส่วนการจัด ฮวงจุ้ย นั้นคือ ชะตาดินโดยที่ผ่านมา มีหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า หลังจาก ทำพิธี ตั้งศาล พิธีบวงสรวง พิธี ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือ พิธีกรรม ต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทำไม ชะตาชีวิต ถึงยังไม่ดีขึ้น จนบางท่าน อาจจะคิดไปว่า ศาลเจ้าที่ หรือ ศาลพระภูมิ ตั้งได้ไม่ถูกต้อง โดยที่ไม่ทราบว่า ปัญหาต่างๆ อาจจะเกิดจาก ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถ้าหากได้ ศึกษา หลักฮวงจุ้ย และ ทำการจัด ฮวงจุ้ย ให้ถูกต้องตาม ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ การดำเนินชีวิต โดยการมี หลักธรรม และ มีความขยันหมั่นเพียร ก็จะส่งผลให้ ชะตาชีวิต ของเรา และ ครอบครัว บังเกิด ความเจริญ รุ่งเรือง ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap