ชัยภูมิรุ่งเรือง และ ชัยภูมิเสื่อมถอย

การสังเกต ชัยภูมิ รุ่งเรือง และ ชัยภูมิ เสื่อมถอย แตกต่างกันอย่างไร

ชัยภูมิ รุ่งเรือง และ ชัยภูมิ เสื่อมถอย

ทุกครั้งที่ผมได้เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ผมมักจะเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และ พัฒนาศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ
อยู่เสมอ โดย สังเกตจากสถานที่ ๆ เจริญรุ่งเรือง และ สถานที่ ๆ เสื่อมถอย เพื่อค้นหา เหตุ และ ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับฮวงจุ้ย
ให้กับ บ้าน และ ธุรกิจต่าง ๆ หรือนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

วันนี้ผมจะขอนำเรื่อง ชัยภูมิ ของน้ำตก ไนแองการา Niagara Falls ที่อยู่ระหว่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นน้ำตก ที่นำพาความเจริญไปสู่ฝั่ง แคนาดา พร้อมทั้งเป็นเหตุที่ทำให้ ธุรกิจ บริเวณชายแดนของ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เสื่อมถอย

น้ำตกไนแองการา เป็นน้ำตกที่ไหลมาจาก ทะเลสาปฝั่งประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่มีรูปทรงเกือกม้า ที่มีความสูงถึง 57 เมตร จึงทำให้เมื่อน้ำตกลงมากระทบที่ด้านล่าง จะทำให้เกิดละอองน้ำ ที่มีความสูงมาก พัดพาเข้าสู่ประเทศ แคนาดา ซึ่งการเกิดละอองน้ำที่แตกตัวในอากาศ ที่มีปริมาณมาก จะทำให้เกิดพลังงาน ฮวง ( ลม ) และ จุ้ย ( น้ำ ) ที่เป็นกระแสพลังงานมาหาศาลภายในบริเวณนั้น และเมื่อเกิดการไหลของพลังงาน ที่ไหลมาตามกระแสน้ำ ฝั่งประเทศ สหรัฐอเมริกา จึงทำให้ ธุรกิจในฝั่งนั้น ค่อนข้างซบเทรา ตามทฤษฎี การเกิดแรงดัน ก็จะทำให้เกิด แรงดูด ในอีกฝั่ง ซึ่งจะแตกต่างจาก บริเวณชายแดนฝั่งของประเทศ แคนาดา ที่ได้รับกระแสพลังงาน จากละอองน้ำ ที่ลมพัดพาเข้าไปในบริเวณนั้น จึงทำให้บริเวณชายแดนฝั่งของ ประเทศ แคนาดา มีความเจริญรุ่งเรือง กว่าชายแดนฝั่ง ประเทศ สหรัฐอเมริกา

จะเห็นได้ว่า ในการจัดฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ผมจะให้ความสำคัญต่อ องศาการไหลเข้าของอากาศ เป็นอันดับแรก เพราะอากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ก็คือ ฮวง ( ลม ) และจุ้ย ( น้ำ ) หรือความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ ซึ่งจะมีประจุไฟฟ้า และ พลังงาน ที่ทำมุมกับแกนองศาของแม่เหล็กโลก ที่มีค่าพลังงานที่แตกต่างกัน ในแต่ละองศา

ส่วนชัยภูมิ และกระแสพลังงาน รอบด้าน จะเป็นขุมพลังงาน ที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ บ้าน หรือ ธุรกิจ ของเราถ้าหากเราหมั่นศึกษา และบันทึกสถิติ จากสถานที่ ๆ เจริญ และ ทำเลที่ เสื่อมถอย ท่านก็จะสามารถนำพลังงานรอบด้าน นำพาความเจริญมาสู่ บ้าน หรือ ธุรกิจของท่านได้ ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ย.