จับคู่สีทาบ้านภายนอก

ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน จับคู่สีทาบ้านภายนอก อยู่แล้วร่ำรวย

จับคู่สีทาบ้านภายนอก ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน และ ฮวงจุ้ยสีบ้าน มีความสำคัญค่อนข้างมาก ใน หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เพราะ สีของตัวบ้าน กับ สีของหลังคา จะมีผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน

การจับคู่สีทาบ้านภายนอก และ ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน มีความสำคัญอย่างไร

เนื่องจากในการ จัดฮวงจุ้ย ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ให้ความสำคัญต่อ ธาตุต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งโทนสีต่างๆ ก็คือ ธาตุ ชนิดหนึ่งที่จะต้องนำมา พิจารณาในการ จัดฮวงจุ้ยบ้าน โดยมักจะมีคำถามอยู่บ่อยๆ ว่าควรทาสีบ้านสีอะไร ถึงจะส่งเสริม โชคลาภ การงาน การเงิน หรือ ความรัก วิธีการพิจารณา สีของตัวบ้าน ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะให้เลือกพิจารณา โทนสีของตัวบ้านที่ไม่เป็น ธาตุที่ปะทะ หรือ ทำลาย กับโทนสีของ หลังคาบ้าน

ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน

ยกตัวอย่าง สีหลังคาบ้าน ของหลังนี้ที่ใช้โทนสีของ หลังคา สีแดง ที่เป็น ธาตุไฟ และ ใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ใช้โทนสีขาว ที่เป็น ธาตุทอง ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุที่ ปะทะกัน หรือ ทำลายกัน ซึ่งถ้าหากในกรณีที่ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่เป็นแบบนี้ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ เราสามารถใช้โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง

ดังนั้นในการที่จะ จัดฮวงจุ้ยบ้าน เราจะต้องศึกษา โทนสีของ ตัวบ้าน และ หลังคาบ้าน ที่เป็นโทนสีของ ธาตุ ที่ ปะทะกัน หรือ ธาตุที่ทำลายกัน

เลือกสีหลังคาบ้าน

วงจรของ ธาตุ ที่ปะทะกัน หรือ ทำลายกัน

เลือกสีหลังคาบ้าน สีตัดขอบบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย

วิธีการตรวจสอบ ฮวงจุ้ยสีหลังคาบ้าน และ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ว่าเป็นโทนสีของ ธาตุที่ ปะทะกัน หรือ ธาตุที่ ทำลายกัน

  • บ้านหลังคาสีแดง : บ้านที่มีหลังคา และ ทาสีบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน (เมทัลชีท) หรือ สีทอง ที่เป็น ธาตุทอง แต่ถ้าจะแก้ไข สีหลังคาบ้าน หรือ สีตัวบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุไฟ และ ธาตุทอง เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง เพื่อแก้ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทาสีในโทนสีนี้

สี กระเบื้อง หลังคา

  • บ้านหลังคาสีน้ำตาล : บ้านที่มีหลังคา และ ทาสีบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็น ธาตุน้ำ แต่ถ้าจแก้ไข แต่ถ้าจะแก้ไข สีหลังคาบ้าน หรือ สีตัวบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุดิน และ ธาตุน้ำ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง เพื่อ แก้ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทาสีในโทนสีนี้
  • บ้านหลังคาสีขาว : บ้านที่มีหลังคา และ ทาสีบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่เป็น ธาตุไม้ แต่ถ้าจะแก้ไข สีหลังคาบ้าน หรือ สีตัวบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไม้ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง เพื่อแก้ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทาสีในโทนสีนี้
  • บ้านหลังคาสีน้ำเงิน : บ้านที่มีหลังคา และ ทาสีบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็น ธาตุไฟ แต่ถ้าจะแก้ไข สีหลังคาบ้าน หรือ สีตัวบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไม้ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง เพื่อ แก้ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทาสีในโทนสีนี้
  • บ้านหลังคาสีเขียว : บ้านที่มีหลังคา และ ทาสีบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุไม้ คือ สีเขียว ที่ปะทะพลังงานกับ โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็น ธาตุดิน แต่ถ้าจะแก้ไข สีหลังคาบ้าน หรือ สีตัวบ้าน ที่ใช้โทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไม้ เราสามารถนำโทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็น ธาตุตัวกลาง มาทาเพิ่มที่ ขอบหน้าต่าง หรือ ทาเป็นสีทูโทน โดยทาที่ด้านล่าง ในส่วนของฝาผนัง เพื่อแก้ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ทาสีในโทนสีนี้

เมื่อเราได้ศึกษา โทนสีของ ธาตุที่ปะทะกัน หรือ ทำลายกัน และ วิธีการแก้ไข ฮวงจุ้ย ของบ้านที่ใช้โทนสี ที่ปะทะกันแล้ว สำหรับบ้านที่กำลังจะ ทาสีบ้านให้ถูกโฉลก เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี โดยเราจะต้องศึกษาจาก โทนสีของตัวบ้าน ที่เราจะทาสีบ้าน ให้เป็นโทนสีที่ ส่งเสริมพลังงานของ ธาตุ โดยยึดโทนสีของ หลังคาบ้านเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

สีบ้านถูกโฉลก

วงจรของ ธาตุ ที่ส่งเสริมกัน

สีหลังคา สีบ้านถูกโฉลก ตามหลักฮวงจุ้ย

  • โทนสีธาตุน้ำ ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน ที่เป็น ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ในการใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ถูกโฉลก ควรทาสีของตัวบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยโทนสีของ ธาตุไม้ คือ โทนสีเขียว เพราะเป็นโทนสีของ หลังคาที่เป็น ธาตุน้ำ เป็นโทนสีที่ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุไม้ คือ โทนสีของ สีเขียว โดยในการใช้ สีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้เฉดสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า เฉดสีของ หลังคาบ้าน
  • โทนสีธาตุไม้ ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน ที่เป็น ธาตุไม้ คือ สีเขียว หรือ หลังคาบ้านที่ทำจากไม้ ในการใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ถูกโฉลก ควรทาสีของตัวบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยโทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม เพราะเป็นโทนสีของ หลังคาที่เป็น ธาตุไม้ เป็นโทนสีที่ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม โดยในการใช้ สีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้เฉดสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า เฉดสีของ หลังคาบ้าน
  • โทนสีธาตุไฟ ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน ที่เป็น ธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ในการใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ถูกโฉลก ควรทาสีของตัวบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยโทนสีของ ธาตุดิน คือ สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง เพราะเป็นโทนสีของ หลังคาที่เป็น ธาตุไฟ เป็นโทนสีที่ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุดิน คือ สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง โดยในการใช้ สีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้เฉดสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า เฉดสีของ หลังคาบ้าน
  • โทนสีธาตุไฟ ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน ที่เป็น ธาตุดิน คือ สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ในการใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ถูกโฉลก ควรทาสีของตัวบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยโทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว หรือ สีครีม เพราะเป็นโทนสีของ หลังคาที่เป็น ธาตุดิน เป็นโทนสีที่ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุทอง คือ สีขาว หรือ สีครีม โดยในการใช้ สีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้เฉดสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า เฉดสีของ หลังคาบ้าน
  • โทนสีธาตุทอง ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน ที่เป็น ธาตุทอง คือ สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง หรือ หลังคาที่ทำจาก เมทัลชีท สีเงิน ในการใช้ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่ถูกโฉลก ควรทาสีของตัวบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยโทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ เพราะเป็นโทนสีของ หลังคาที่เป็น ธาตุทอง เป็นโทนสีที่ก่อเกิด หรือ ส่งเสริม โทนสีของ ธาตุน้ำ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ โดยในการใช้ สีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้เฉดสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า เฉดสีของ หลังคาบ้าน

ในบทความนี้ที่ผมได้นำ วิธีการใช้โทนสี ในการจัด ฮวงจุ้ยหลังคาบ้าน และ ฮวงจุ้ยสีบ้าน ที่เป็นโทนสีที่ถูกต้องตาม หลักฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ วิธีการแก้ ฮวงจุ้ย ในกรณีที่เป็นโทนสี ที่ปะทะกัน หรือ ทำลายกัน เพื่อท่านสามารถนำไป จัดฮวงจุ้ยบ้าน ของท่านได้ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อให้ได้ ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี อยู่แล้ว ร่ำรวย สุขภาพดี ครับ ส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยของ ฮวงจุ้ย หลังคาบ้าน เช่น ความลาดชัน ของหลังคาบ้าน หรือ หลังคาบ้านที่ซ้อนกัน ผมขอยกยอดนำไปเขียนในบทความต่อไป ส่วนในเรื่องของ สีของห้องต่างๆ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความต่างๆ ที่เมนูด้านบน หรือ ใน tag ได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.