จัดฮวงจุ้ยบ้าน-2

อาจารย์ดูฮวงจุ้ยมา 20 ปี เป็นครั้งแรกที่ให้ ทุบ และต่อเติมบ้าน เพราะเหตุใด ?

ดูฮวงจุ้ยมา 20 ปี เป็นครั้งแรกที่ให้ ทุบ และต่อเติมบ้าน

คนที่เคยเชิญให้ผมไปตรวจดูฮวงจุ้ยสถานที่จริง หรือดูฮวงจุ้ยผ่านดาวเทียมจะทราบกันดีว่า ผมจะไม่ให้ทุบ หรือ รื้อ ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของตัวอาคาร ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนพลังงาน ก็จะเป็นเพียงแค่การปรับ องศาของตัวอาคารที่ไม่ดี ด้วยการทำซุ้มประตู หรือปรับองศาของหน้าต่าง เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของอากาศเข้าสู่ตัวอาคาร เพื่อให้ได้พลังงานที่ดีที่สุด

เมื่อวานนี้ผมได้รับเชิญให้ไปดูฮวงจุ้ยบ้าน ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อไปถึงผมได้ทำการวัดองศาของตัวบ้านด้วยกล้องวัดองศา ผลปรากฏว่า องศาของบ้านหลังนี้ เป็นองศาที่ดีมากในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ แต่เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้าน ตำแหน่งของประตูบ้านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีพลังงานโชคลาภไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งจะมีเพียงแค่ หน้าต่างบานเล็ก ๆ สองบานที่อยู่บริเวณห้องนอนชั้นสอง จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก ที่บ้านองศาที่ดี แต่มีตำแหน่งช่องของอากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารน้อยมาก

และเมื่อผมได้สนทนากับเจ้าของบ้าน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม และความต้องการในการใช้สอยในห้องต่าง ๆ ทางเจ้าของบ้านมีความต้องการที่จะขยายห้องบริเวณชั้นล่างออกไปด้านข้าง เพื่อทำห้องนอนสำหรับแขกที่มาพักที่บ้านหลังนี้

เมื่อผมตรวจดูพื้นที่ ๆ จะทำการขยายห้องออกไปด้านข้าง ในบริเวณนั้นถ้าหากมีการขยายห้องออกไปจะต้องลงเสาเข็มเพิ่ม และภายใต้พื้นดิน จะมีระบบดักไขมัน ที่ทางโครงการได้ฝังเอาไว้

ผมจึงได้แนะนำให้ทำการขยายตำแหน่งห้องมาที่บริเวณโรงจอดรถ เพื่อทำเป็นทางเข้าบ้านที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภ เพื่อที่จะทำประตูเข้าบ้าน เพื่อให้ได้ พลังงานที่ดีไหลเข้าสู่ตัวอาคารได้มากที่สุด ซึ่งก่อนที่จะให้คำแนะนำ ผมได้พิจารณาดูพื้นที่ด้านข้างขวาของตัวบ้าน ที่มีพื้นที่เหลือจนสามารถทำโรงจอดรถได้

ที่ผมได้ให้คำแนะนำในการต่อเติมบ้านหลังนี้ เพราะเจ้าของบ้านมีความประสงค์ที่จะขยายตัวอาคารมาตั้งแต่ตอนต้น ซึ่งผมได้เสนอแนวทางที่จะทำให้บ้านหลังนี้ให้มี ฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ 3 แบบ คือ

1. ถ้าขยายบ้านออกทางด้านข้างตามที่เจ้าของบ้านตั้งใจไว้ โดยใช้ประตูบ้านตามโครงสร้างเดิม จะมีพลังงานโชคลาภไหลเข้าสู่ตัวบ้านทางหน้าต่างห้องนอน 30 % ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน และจะต้องลงเสาเข็มเพิ่มในส่วนของห้องที่ต้องขยายออกมา

2. ถ้าขยายห้องออกทางด้านข้างของตัวบ้าน แต่จะต้องเจาะช่องอากาศบริเวณบันได เพื่อที่จะเพิ่มพลังงานโชคลาภให้ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน จาก 30 % เป็น 50 %

3. ต่อเติมห้องรับแขก และทำประตูทางเข้าบ้าน บริเวณโรงจอดรถที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภ จะมีพลังงานที่ดีไหลเข้าสู่ตัวบ้าน 100 % และจะทำให้พื้นที่ของตัวบ้านเกิดความสมดุลของพลังงาน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องลงเสาเข็มเพิ่ม เนื่องจากบริเวณโรงรถ ได้มีการวางคานไว้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้เลือกที่จะทำ ตามแบบที่ 3 ตามที่ผมได้แนะนำในเบื้องต้น เพราะพิจารณาจากองค์ประกอบ และเหตุผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของตัวบ้านที่ผมได้ตรวจสอบดูแล้ว

ที่ผมนำบทความนี้มานำเสนอ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง สำหรับท่านที่อยากจะต่อเติมตัวบ้าน หรือตัวอาคาร ที่จะส่งผลต่อทั้งทางหลัก ฮวงจุ้ย และโครงสร้างของตัวบ้าน จะได้นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ หรือสำหรับท่านที่ได้ต่อเติมบ้านไปแล้ว ให้ลองสังเกตดูว่า หลังจากต่อเติมบ้านไปแล้ว สุขภาพ และการเงิน ดีขึ้น หรือแย่ลง เพราะเมื่อพื้นที่บ้านได้เปลี่ยนไป พลังงานต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.