จัดฮวงจุ้ยธุรกิจ

จัดฮวงจุ้ยธุรกิจ ให้เกิดความสมดุล ในส่วนต่าง ๆ เพื่อเปิดรับพลังงานที่ดี

การจัดฮวงจุ้ยสำนักงาน ฮวงจุ้ยธุรกิจ ให้เกิดความสมดุล

ในการจัดฮวงจุ้ย ธุรกิจ โรงงาน หรือ สำนักงาน ผมจะให้ความสำคัญในทุก ๆ ส่วนที่สมดุลซึ่งกัน และกัน ถึงจะสามารถปรับฮวงจุ้ย เพื่อเสริมความสำเร็จให้กับ ธุรกิจได้

อันดับแรกที่สำคัญที่สุดในการจัดฮวงจุ้ย คือ องศาของตัวอาคาร ที่วัดค่าด้วยกล้องเข็มทิศ และ องศาของทิศทางการไหลเข้าของอากาศ ที่ประตู Main Door ถ้าเป็นองศาที่ไม่ถูกหลัก ให้ปรับองศาให้ถูกต้อง เพื่อเปิดรับพลังงานที่ดี ให้ไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร

รูปทรงของตัวอาคาร ที่จะต้องมีความสมดุล โดยถ้าเป็นตัวอาคารที่ไม่มีความสมดุล ก็จะต้องปรับโซนต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุล

ตำแหน่งของห้องผู้บริหาร และ ทิศทางการหันของโต๊ะทํางาน จะต้องเป็นตำแหน่ง และทิศทางที่ดีที่สุด

ตำแหน่งต่าง ๆ และ ทิศทางการหันโต๊ะทำงาน ของแต่ละแผนก จะมีทิศทางการหันหน้าไปรับพลังงาน เพื่อการกระตุ้นพลังงานที่แตกต่างกัน

การตกแต่งในโซนต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับสมดุลพลังงาน ตามค่าองศา ของอากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่ หันไปในทิศไหน แต่ จะต้องวัดองศาให้แม่นยำ เพื่อนำมาคำนวณหาค่าพลังงาน

โลโก้ หรือ แบรนด์ ของบริษัท จะต้องมีความสมดุลของโทนสี ที่ไม่เป็นธาตุ ที่ทำลาย ซึ่งกันและกัน และจะต้องใช้โทนสีที่เหมาะสมกับ ธุรกิจของเรา

และยังมีส่วนประกอบต่าง ๆ อีกหลายอย่างที่ผมจะนำมาเผยแพร่ในภายหลังนะครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยธุรกิจ.