หันบันไดบ้าน

จริงหรือไม่ บันไดบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน ห้ามเวียนซ้าย จะเก็บเงินไม่อยู่ วิธีแก้ ?

บันไดบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน ห้ามเวียนซ้าย จะเก็บเงินไม่อยู่ ?

เรื่องของบันได ในศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่มีข้อห้ามต่าง ๆ ออกมามากมาย บางตำราก็ว่า ห้ามหันบันไดออกนอกบ้าน เพราะจะทำให้เงินไหลออกจากบ้าน หรือ ห้ามสร้างบันไดเวียนทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ในขณะเดินขึ้น จนทำให้หลาย ๆ ท่านที่มีบันไดบ้านในลักษณะนี้ ค่อนข้างวิตกกังวล

จนบางท่านถึงขั้นรื้อบันได แล้วปรับใหม่ให้ถูกต้องตามหลัก

วันนี้ผมจึงขอนำเสนอเรื่องของ บันได ในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ บันไดบ้านของท่าน ครับ

หลักการวิเคราะห์บันไดบ้าน

1. ถ้าบ้านที่ได้รับการออกแบบด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ตั้งแต่ตอนต้น ผมจะออกแบบให้ตำแหน่งของบันได อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเคลื่อนไหว แล้วก่อเกิดพลังงานที่ดี เพื่อกระตุ้นพลังงานที่อยู่ภายในตัวบ้าน ให้สามารถ กระจายพลังงานที่ดี ไปในทุก ๆ ส่วนของตัวบ้าน โดยเฉพาะชั้นบน ของบ้านหลังนั้น

2. บันไดจะเวียนทางซ้าย หรือ เวียนทางขวา จะไม่ส่งผลใด ๆ เพราะถ้าหากจะต้องเวียนทางขวา ในเวลาเดินขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ถ้าหากเราจะต้องลงบันได เพื่อออกไปประกอบอาชีพ เราก็จะต้องเดินวนทางซ้าย ก่อนออกจากบ้าน ทุกครั้ง ฉะนั้น การเวียนของบันได จะวนทางซ้าย หรือ วนทางขวา ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อหลักฮวงจุ้ย ครับ

3. ห้ามหันบันได ออกสู่ประตูหน้าบ้าน จะทำให้เงินไหลออกจากบ้าน จนทำให้ไม่เหลือเก็บ แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง ถ้าหากพลังงานที่ดี ไหลเข้ามาทางประตูหน้าบ้าน แต่กลับไม่มีบันไดมารับพลังงานที่ดีขึ้นไปหล่อเลี้ยงที่ชั้นบน แล้วพลังงานโชคลาภจะขึ้นไปสู่ห้องต่าง ๆ ได้อย่างไร

แต่ถ้ามองด้วยหลักแห่งความเป็นจริง บันได คือช่องว่าง หรือ ปล่องที่ใหญ่ที่สุดภายในตัวบ้าน ที่สามารถนำพาพลังงานที่เข้ามาจากประตูบ้าน ขึ้นไปหล่อเลี้ยงที่ชั้นบน ส่วนทิศทางการหันของบันได จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อหลักฮวงจุ้ย แต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ตามที่เราได้รับข้อมูลมา ครับ

4. ควรให้ความสำคัญกับ ความลาดชัน และ ความกว้างของขั้นบันได เพื่อความปลอดภัยในการเดิน ขึ้น เดินลง มากกว่า จำนวนของขั้นบันได ซึ่งผมได้พบเจอหลาย ๆ บ้านที่ไปจัดฮวงจุ้ยมา มักจะทำบันไดเสริมขึ้นอีก หนึ่งขั้น ในกรณีที่นับจำนวนขั้นบันได แล้วได้เลขคู่ จนคิดว่าไม่เป็นสิริมงคล แต่กลับทำให้ขั้นบันไดที่ทำเสริมขึ้นมา มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในขณะ เดินขึ้น หรือ เดินลง ครับ

ซึ่ง ในความเป็นจริง จำนวนขั้นของบันได ไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่อหลักฮวงจุ้ย ครับ

5. สี และ รูปทรงของโคมไฟ ที่อยู่ตรงโถงบันได ควรจะเป็นโทนสี หรือ รูปทรงของธาตุ ที่ต้องการในบริเวณนั้น ที่คำนวณตามองศาของบ้าน ที่วัดได้จาก กล้องวัดทิศ ซึ่งในแต่ละบ้านจะมีความต้องการ โทนสี และ รูปทรงที่แตกต่างกัน

6. รูปภาพที่บริเวณชานพักบันได ควรที่จะเป็นรูปถ่ายของครอบครัวที่อยู่ภายในบ้าน ที่มีโทนสีของรูป ที่เป็นธาตุที่ต้องการ ภายในบริเวณนั้น เพราะรูปถ่ายของครอบครัว ในเชิงจิตวิทยา จะส่งผลในด้านความรัก และ ความอบอุ่น ภายในครอบครัว ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.