การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน โดยใช้ เข็มทิศอย่างถูกวิธี โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน โดยใช้ เข็มทิศอย่างถูกวิธี โดย อ.ศาสตรา พีระมาน

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ด้วย กล้องเข็มทิศ และ โปรแกรม Google Earth

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย เพื่อ ที่จะตรวจสอบ ว่า บ้าน ที่จะ เลือกซื้อ หรือ บ้านที่ เราอาศัยอยู่นั้น ถูกต้อง ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ ส่งผลอย่างไร ต่อ ผู้ที่อาศัย อยู่ใน บ้าน โดย ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
เพิ่มเพื่อน

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ด้วย กล้องเข็มทิศ

การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน

เข็มทิศฮวงจุ้ย

เข็มทิศ ที่มี ความแม่นยำในการวัด องศา เพื่อจัด บ้าน และ ที่อยู่อาศัย ควรมี กล้องส่องใน การเล็ง เพื่อความ แม่นยำในการวัด เพราะ การวัด องศาจะ ต้องยืนวัดห่างจากตัวอาคาร เพื่อ หลีกเลี่ยง ความผิดพลาด จานโลหะ ที่เป็นโครงสร้าง บ้าน

ขั้นตอนใน การวัดองศา ฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยกล้องเข็มทิศ

ฮวงจุ้ยบ้าน

ให้ตรวจสอบว่ามี วัตถุใดที่เป็นโลหะที่จะทำให้ มีผลกระทบ กับ อุปกรณ์ การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ ที่ติดตัวเราใน ขณะที่ วัดองศา หรือ ไม่
จากนั้น ให้ เดินถอยหลัง จาก ผนัง ด้านหน้า อาคารไป ประมาณ 4-6 เมตร แล้วสำรวจ ดูว่า บริเวณที่ จะทำการ วัดองศามี สิ่งก่อสร้าง หรือ วัสดุใดๆ ที่เป็น โลหะ ที่ จะมา รบกวน แม่เหล็ก ที่อยู่ ในอุปกรณ์ วัดองศา หรือไม่ รวมทั้ง การยืนใกล้กำแพง รั้วบ้าน เหล็ก ที่เป็นโครงของ รั้ว ก็ อาจจะมีผล ในการ วัดองศาที่ คลาดเคลื่อนได้

ฮวงจุ้ยบ้าน

ขั้นตอนต่อไปใน การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ให้ยืน หันหลัง กลับไปยัง ตัวอาคาร ที่จะทำการ วัดองศา โดยให้ยืนขนานกับ ผนังด้านข้าง ของ อาคาร ที่จะ ทำการ วัดองศา แล้วส่องกล้องวัดองศา โดยเล็งให้ ผนังด้านข้าง ของตัวอาคาร ขนานกัน จน เป็น เส้นตรง กับ จุดเล็ง ที่กล้องวัดองศา แล้วจึงทำการ อ่าน ตัวเลของศา ที่ กล้องวัดองศา จากนั้น ให้ ทำการวัดองศา อีกครั้ง ที่ ผนังด้านข้าง ของ อาคารอีกด้าน

ดูฮวงจุ้ย

หลังจาก ได้ตัวเลข องศา บ้านจาก การวัด แล้วให้นำตัวเลข มา คำนวณ ตามหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ หรือ ส่งข้อความ มาสอบถามได้ ที่ Line ID : mastersattra ก็จะทราบได้ว่า บ้าน ที่เราเลือก ซื้อไว้นั้น จะ ส่งผล แบบไหน กับ ตัวเรา

วิธี การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ผ่านดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Google Earth

การใช้โปรแกรม Google Earth มาชั้นแทน เข็มทิศฮวงจุ้ย ในการ วัดองศา ของตัวบ้าน

 การวัดองศา ฮวงจุ้ย โดย การใช้ โปรแกรม Google Earth โดย อันดับแรก ให้เข้าไป Download โปรแกรม Google Earth แล้วติดตั้งลงบน คอมพิวเตอร์ ของเรา

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากติดตั้ง โปรแกรม Google Earth แล้วให้เปิดโปรแกรม เพื่อที่จะทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ของเรา

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากนั้นให้ป้อนข้อมูล สถานที่ๆ เป็นที่อยู่ ของเรา ในช่อง SERCH ที่อยู่ด้านบนทางซ้าย เพื่อที่จะทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ด้วยเครื่องมือ วัดองศา ที่อยู่ในโปรแกรม Google Earth

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากที่ โปรแกรม Google Earth ค้นหาจนพบ ตัวบ้าน ของเรา ให้คลิกที่เครื่องมือ ที่เป็นรูปไม้บรรทัด ที่อยู่ด้านบน ของโปรแกรม

เข็มทิศฮวงจุ้ย

หลังจากนั้น ให้ขยายภาพ และ เพื่อทำการ วัดองศา ฮวงจุ้ยบ้าน  ที่เราได้วิเคราะห์ ทิศด้านหน้าไว้แล้ว ให้เริ่ม วัดองศา โดยการกดเมาส์ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ในการวัด แล้วลากเส้นให้ขนานไปกับ ผนังด้านข้างของตัวบ้าน แล้วอ่านค่า องศา ที่วัดได้

เข็มทิศฮวงจุ้ย

จากค่าที่วัดได้ ให้อ่านค่า องศาจาก Heading เราก็จะได้ค่า องศา ฮวงจุ้ย ของตัวบ้าน ของเรา

สำหรับวิธี การวัดองศาฮวงจุ้ยบ้าน ทั้งด้วยการใช้ กล้องส่องวัดองศา เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือ โปรแกรม  Google Earth ที่ผมได้นำมาเสนอมาในบทความนี้ หวังว่าทุกๆ ท่านจะสามารถ นำไปพัฒนาในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน หรือ ฮวงจุ้ยคอนโด ของ ทุกๆ ท่านให้ประสบความ เจริญ ครับ

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

sitemap