การดูพลังงานฮวงจุ้ยทาวน์โฮม

เพราะเหตุใดทาวน์โฮม ที่หันหน้าเหมือนกัน แต่กลับมีพลังฮวงจุ้ยแตกต่างกัน ? (ตอนที่ 2)

ทำไมทาวน์โฮม ที่หันหน้าเหมือนกัน แต่มีพลังฮวงจุ้ยแตกต่างกัน ?

(ตอนที่ 2)
จากบทความที่แล้ว ที่ผมได้นำเสนอการวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างของ ทาวน์โฮม หรือ บ้าน ที่หันไปในทิศทางเดียวกัน และมีองศาของตัวอาคารที่เหมือนกัน แต่มีค่าพลังงานที่แตกต่างกัน เพราะโครงสร้างของตำแหน่งของประตู ที่อยู่ด้านซ้าย และ ด้านขวา

จนมีบางท่านได้เกิดข้อสงสัยว่า ประตูอยู่ด้านซ้าย จะดีกว่า ประตูที่อยู่ด้านขวา จริงหรือไม่ ซึ่งจากบทความที่แล้ว เป็นเพียงการยกตัวอย่างองศาของอาคารชุดหนึ่ง เพื่อมาเป็นกรณีตัวอย่าง เท่านั้นครับ ส่วนประตูจะอยู่ด้านไหนแล้วดีกว่ากัน จะขึ้นอยู่กับองศาของตัวอาคารชุดนั้น ครับ หรือถ้าหากประตูของท่านไม่ได้อยู่ในด้านที่มีพลังงานที่ดี ก็จะมีวิธีแก้ไข ในบทต่อ ๆ ไป ครับ

ส่วนในบทความนี้ ผมจะนำเสนอความแตกต่างของ ห้องที่อยู่ตรงกลาง และ ห้องที่อยู่ริมสุด ของทาวน์โฮม ที่มีค่าพลังงานที่แตกต่างกัน โดยผมจะขอใช้อาคารตัวอย่างจากบทความที่แล้ว ของตัวอาคารที่มีโครงสร้างของ ประตูที่อยู่ด้านซ้าย มีพลังงานไหลเข้าที่ดีกว่า ประตูที่อยู่ด้านขวา มาเป็นตัวอย่าง ครับ

จากรูป ห้องที่ 1 ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ริมซ้ายสุดถ้าหันหน้าเข้าอาคาร เป็นตัวอาคารที่มีโครงสร้างของประตูที่อยู่ด้านซ้าย และมีช่องลมด้านซ้ายของตัวอาคาร จึงทำให้ลม หรือ อากาศในบริเวณนี้มีอัตตราการเร่ง ที่สูงกว่าห้องที่อยู่ตรงกลาง จึงทำให้ห้องนี้มีพลังงานโชคลาภ ไหลเข้าสู่อาคารหลังนี้มีมากกว่า ห้องอื่น ๆ ถึง 2 เท่า จึงทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่ดีเป็นอันดับ 1 ของอาคารชุดนี้ แต่อย่าลืมว่าถ้าองศาของอาคารชุดนี้ เป็นองศาที่ไม่ดี ห้องนี้ก็จะมีพลังงานที่ร้ายที่สุดไหลเข้ามาในอาคารนี้มากกว่าห้องอื่นเป็น 2 เท่าครับ

ห้องที่ 7 ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ริมขวาสุดถ้าหันหน้าเข้าอาคาร เป็นตัวอาคารที่มีโครงสร้างของประตูที่อยู่ด้านขวา และมีช่องลมด้านขวาของตัวอาคาร จึงทำให้ลม หรือ อากาศในบริเวณนี้มีอัตตราการเร่ง ที่สูงกว่าห้องที่อยู่ตรงกลาง จึงทำให้ห้องนี้มีพลังงานโชคลาภ ไหลเข้าสู่อาคารหลังนี้มีมากกว่า ห้องอื่น ๆ แต่เนื่องจากโครงสร้างที่มีประตูอยู่ด้านขวาของตัวอาคาร จึงทำให้พลังงานที่มีอัตตราการเร่งของอากาศมีค่าลดลงน้อยกว่าตัวห้องอาคารที่ 1 จึงทำให้มีค่าพลังงานมากกว่าห้องที่อยู่ตรงกลาง 1.5 เท่า ห้องนี้จึงเป็นห้องที่ดี อันดับสองของอาคารชุดนี้ ครับ

ห้องที่ 3 กับ 6 จะเป็นอาคารที่มีพลังงานที่ดีเป็นอันดับ 3 ของอาคารชุดนี้ เพราะมีโครงสร้างของประตูที่อยู่ทางด้านซ้าย ดังที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้ในบทความที่แล้ว ครับ

ห้องที่ 2 , 4 และ 5 จะเป็นตัวอาคารที่มีค่าพลังงานไหลเข้าสู่ตัวอาคาร ที่น้อยที่สุด เพราะมีโครงสร้างของประตูที่อยู่ทางด้านขวาแต่สำหรับท่านที่มีโครงสร้างของประตูแบบนี้ ก็ไม่ต้องวิตกกังวลใด ๆ ครับ เพราะจะมีเทคนิคการปรับให้พลังงานที่ดีไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคาร ซึ่งผมจะค่อย ๆ นำเสนอในบทความต่อไป ครับ

จากตัวอย่างที่ผมได้นำมาเป็นกรณีศึกษา เป็นเพียงตัวอย่างของตัวอาคารที่มีองศาที่ดีเท่านั้นครับ แต่ถ้าเป็นตัวอาคารที่มีองศาที่ไม่ดี ผลที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันตามโครงสร้างของตัวอาคารครับ ซึ่งผมจะนำเทคนิคต่าง ๆ มีเขียนในบทความต่อ ๆ ไป ครับ

เพิ่มเพื่อน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 061-978-4649 , 062-619-2225

Posted in ฮวงจุ้ยบ้าน.